1 / 31

ZONE LE BIOPEDOCLIMATICE

ZONE LE BIOPEDOCLIMATICE. Cls. a IX -a Grupul şcolar Alexandru Odobescu Lehliu Gară. Prof. CIURARU P ETRE. Mai 2011. Agend ă. Zona caldă Zona forestieră ecuatorială Zona tropicală umedă cu două anotimpuri Zona tropicală uscată (deşerturi şi semideşerturi calde) Zona temperată

leena
Télécharger la présentation

ZONE LE BIOPEDOCLIMATICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZONELE BIOPEDOCLIMATICE Cls. a IX-a Grupul şcolar AlexandruOdobescu Lehliu Gară Prof. CIURARU PETRE Mai 2011

 2. Agendă • Zona caldă • Zona forestieră ecuatorială • Zona tropicală umedă cu două anotimpuri • Zona tropicală uscată (deşerturi şi semideşerturi calde) • Zona temperată • Zona subtropicală • Zona temperat oceanică • Zona temperat-continentală • Zona forestieră rece (taiga) • Zona rece • Zona subpolară (tundra) • Zona gheţarilor continentali

 3. FAUNA Zonele biopedoclimatice - definiţie • Sunt regiuni în care clima, vegetaţia, fauna şi solurile prezintă o anumită omogenitate. CLIMA VEGETAŢIE SOLURI

 4. Zona caldă1. Zona forestieră ecuatorială

 5. 1. Zona forestieră ecuatorială • Localizare: • Bazinul Amazonului şi Zairului • Indonezia • Golful Guineei • Climatul ecuatorial a favorizat dezvoltarea unei vegetaţii abundente, etajată pe verticală (arborele de cauciuc, arborele de cafea, arborele de cacao, palmierul, mango, bambusul). • Fauna este reprezentată prin insecte (termite, musca ţeţe), păsări (pasarea lira, papagali), reptile şi maimuţe. • Soluri: laterite.

 6. I. Zona caldă2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri

 7. I. Zona caldă2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri • Caracteristica principală este alternarea unui anotimp ploios cu unul secetos. • Localizare: • America Centrală • Estul Braziliei • India • Indonezia • Nordul Australiei

 8. I. Zona caldă2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri • Climat subtropical • În această zonă întâlnim suprafeţe forestiere subecuatoriale, păduri musonice, suprafeţe ierboase înalte şi răzleţ arbori. • Fauna: • Ierbivore (antilopa, bivolul, girafa, elefantul, zebra) • Carnivore (leul, tigrul, ghepardul, pantera) • Soluri: • Roşii de savană • Lateritice

 9. I. Zona caldă3. Zona tropicală uscată

 10. I. Zona caldă3. Zona tropicală uscată • Localizare: • Sahara, Kalahari, Namib (Africa) • Peninsula Arabia (Asia) • Centrul şi Estul Australiei • Vegetaţie sărăcăcioasă, adaptată condiţiilor climatice. • Faună: • reptile, scorpioni, păsări şi insecte. • Soluri: • Arenice, calcisoluri, gipsoluri.

 11. II. Zona temperată1. Zona subtropicală

 12. II. Zona temperată1. Zona subtropicală • Localizare: • în jurul Mării Mediterane • Vestul SUA • Africa de Sud • Sudul Australiei • Vegetaţia naturală este reprezentată de păduri veşnic verzi şi tufişuri. • Fauna: • Reptile, păsări • Soluri: • Terra rosa, rendzine

 13. II. Zona temperată2. Zona temperat oceanică

 14. II. Zona temperată2. Zona temperat oceanică • Localizare: • Europa de Vest • Estul Asiei • America de Nord şi Sud • Noua Zeelandă • Vegetaţia este reprezentată prin pădurea de foioase (fag, stejar, carpen, frasin, arţar). • Fauna: • Mamifere (lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţe) • Păsări • Reptile • Insecte • Soluri: • Argiluvisoluri şi soluri cenuşii

 15. II. Zona temperată3. Zona temperat continentală

 16. II. Zona temperată3. Zona temperat continentală • Localizare: • Estul Europei • Centrul Asiei • America de Nord si de Sud • Ca formaţiuni vegetale, întâlnim silvostepe, stepe, semideşerturile şi deşerturile reci. • Fauna: • Rozătoare (iepuri, hârciog, dihor, şoarece) • Ierbivore • Păsări • Soluri: molisoluri (cernoziomuri)

 17. II. Zona temperată4. Zona forestieră rece (taiga)

 18. II. Zona temperată4. Zona forestieră rece (taiga) • Localizare: • Nordul Europei • Nordul Asiei • Nordul Americii • Vegetaţia este reprezentată de pădurile de conifere (brad, molid, pin). • Fauna: ursul, vulpea, lupul, cerbul, elanul, hermelina. • Soluri: podzol.

 19. III. Zona rece1. Zona subpolară

 20. III. Zona rece1. Zona subpolară • Localizare: • Nordul extrem al Europei, Asiei şi Americii de Nord • Vegetaţia: • Muşchi şi licheni • Soluri: • Histosoluri (soluri turboase)

 21. III. Zona rece2. Zona gheţarilor continentali

 22. III. Zona rece2. Zona gheţarilor continentali • Localizare: • Groenlanda • Antarctica • Lipsă vegetaţie • Fauna: • Ursul şi vulpea polară • Foci • Morse • Pinguini

More Related