Download
nov rekvalifikace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nové rekvalifikace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nové rekvalifikace

Nové rekvalifikace

110 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nové rekvalifikace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nové rekvalifikace AM Solvo, s.r.o.

  2. Národní soustava kvalifikací Seznam dílčích kvalifikací • Kvalifikační standart • Hodnotící standart Plná kvalifikace potom sestává z několika dílčích kvalifikací http://www.narodni-kvalifikace.cz/default.aspx

  3. Rozdíl mezi původními a novými rekvalifikacemi • Původní – vše u vzdělávací instituce včetně rekvalifikační zkoušky, jen praxi si domlouvá s konkrétním pracovištěm • Nové- vzdělávací instituce zajistí akreditovaný rekvalifikační program - zkoušku může provést tzv. autorizovaná osoba

  4. Kdo je autorizovaná osoba? • Autorizovanou osobou může být fyzická nebo právnická osoba • Pokud je právnickou osobou, uvádí se zástupce autorizované osoby • Tato osoba, resp. její zástupce provede zkoušky • Zkouška je honorována a platí ji zkoušený

  5. Autorizovaná osoba nebo její zástupce • Odborník na danou problematiku • Min.: 5 let praxe • Pedagogické vzdělání či lektorský kurz • Požadované vzdělání viz http://www.narodni-kvalifikace.cz/default.aspx - u každé dílčí kvalifikace rozepsány podrobně požadavky

  6. Jak probíhají rekvalifikace • Účastník se přihlásí • pouze ke zkoušce u autorizované osoby • na akreditovaný rekvalifikační kurz ( u vzdělávací instituce, resp. přes úp) a poté se přihlásí ke zkoušce u autorizované osoby

  7. Kontakt • www.amsolvo.cz • registrace@amsolvo.cz • Mob.: 777 327 155 Děkujeme za Vaši pozornost