Download
13 nisan 2013 moderat r g rcan banger n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
13 Nisan 2013 MODERATÖR- GÜRCAN BANGER PowerPoint Presentation
Download Presentation
13 Nisan 2013 MODERATÖR- GÜRCAN BANGER

13 Nisan 2013 MODERATÖR- GÜRCAN BANGER

275 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

13 Nisan 2013 MODERATÖR- GÜRCAN BANGER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 13 Nisan 2013 MODERATÖR- GÜRCAN BANGER

 2. KATILIMCILAR

 3. FAKÜLTE MEVCUT DURUM ANALİZİ BÖLÜMLERİMİZ

 4. DURUM ANALİZİ • Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi , • 14.11.2011 tarihinde , 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. • Fakültede, • 1984 yılından itibaren  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitimini sürdüren Mimarlık Bölümü, • 1991 yılından itibaren Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren  İç Mimarlık Bölümü • 1993 yılında kurulan Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu bünyesindekiEndüstriyel Tasarım ve Moda Tasarımı Bölümleri eğitime devam etmektedir.    • Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Yat Tasarımı Bölümleri henüz öğrenci almamaktadır.

 5. BÖLÜMLERİMİZ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ • Endüstriyel Tasarım Bölümü, 1993 yılında kurulan Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. • 14.11.2011 tarihinde , 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesine dahil olmuştur. • Öğretim programı, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır.

 6. BÖLÜMLERİMİZ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ • İç Mimarlık Bölümü, 1991 yılında, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. • 14.11.2011 tarihinde , 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne dahil olmuştur. • Öğretim programı, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır.

 7. BÖLÜMLER MİMARLIK BÖLÜMÜ • Mimarlık Bölümü, 1984 yılında kurulmuştur. • 1993 yılında Anadolu Üniversitesi iki farklı üniversiteye bölünmüş, Mimarlık Bölümü yeniden yapılanmış , 1994 yılında eğitime tekrar başlamıştır. • 1999 yılı Ekim ayında Mimarlık Bölümü, Anadolu Üniversitesi’nin İki Eylül Kampüsündeki yeni binalarına taşınmıştır. • 14.11.2011 tarihinde , 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesine dahil olmuştur. • Öğretim programı, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. • 2006 yılında Akredite olmuştur.

 8. BÖLÜMLERİMİZ MODA TASARIMI BÖLÜMÜ • Moda Tasarımı Bölümü, 1993 yılında kurulan Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu bünyesinde 2001-2002 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. • 14.11.2011 tarihinde , 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesine dahil olmuştur. • Öğretim programı, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır.

 9. MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ • İNSAN KAYNAKLARI • ÖĞRENCİLER • PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER • İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 10. FAKÜLTEMİZ İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİK-İDARİ PERSONEL-ÖĞRENCİLER

 11. AKADEMİK PERSONEL SAYILARIMIZ

 12. ÖĞRETİM ELEMANLARININ BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI

 13. İDARİ PERSONEL SAYILARIMIZ

 14. ÖĞRENCİ SAYILARIMIZ

 15. 2012 KAYITLI MİmarlIk bölümü öğrencİprofİlİ

 16. 2012 KAYITLI MİmarlIk bölümü öğrencİprofİlİ

 17. 2012 KAYITLI İÇ MİmarlIk bölümü öğrencİprofİlİ

 18. 2012 KAYITLI İÇ MİmarlIk bölümü öğrencİprofİlİ

 19. 2012 KAYITLI MODA TASARIMI bölümü öğrencİprofİlİ

 20. 2012 KAYITLI MODA TASARIMI bölümü öğrencİprofİlİ

 21. 2012 KAYITLI ENDÜSTRİYEL TASARIM bölümü öğrencİprofİlİ

 22. 2012 KAYITLI ENDÜSTRİYEL TASARIM bölümü öğrencİprofİlİ

 23. 2012 ÖNCESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM bölümü öğrencİprofİlİ

 24. ÖNCEKİ YILLAR İLE 2012 KAYITLI ENDÜSTRİYEL TASARIM bölümü öğrencİprofİlLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

 25. SAYILARLA FAKÜLTEMİZ

 26. LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİ SAYILARI

 27. ÖĞRENCİ BAŞARI DURUMLARI 2011-2012 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ (%) (GNO>2.00)

 28. YÜKSEK ONUR VE ONUR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI 2011-2012

 29. MİMARLIK BÖLÜMÜ MODA TASARIMI BÖLÜMÜ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

 30. ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ

 31. İKİNCİ ANADAL /YANDAL ÖĞRENCİ SAYILARIMIZ- • MART 2013 İTİBARİYLE

 32. Sokrates-ErasmusDeğİşİmProgramIkapsamIndaYurt dIşInagİden/gelen öğrencİsayIlarIMIZ

 33. Sokrates-ErasmusDeğİşİmProgramIkapsamIndaYurt dIşInagİden/gelen öğrencİsayIlarI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

 34. Sokrates-ErasmusDeğİşİmProgramIKapsamIndaAnlaşmalI Okullar

 35. Sokrates-ErasmusDeğİşİmProgramIKapsamIndaAnlaşmalI Okullar

 36. Sokrates-ErasmusDeğİşİmProgramı KapsamIndaAnlaşmalI Okullar

 37. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDAYURT DIŞINA GİDEN/GELEN ÖĞRENCİ SAYILARI

 38. ÖĞRETİM ELEMANLARI YAYINLARI-ETKİNLİKLERİ • 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İTİBARİYLE

 39. FAKÜLTE ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ / YARIŞMALARA VE ÖDÜLLENDİRMELERE KATILIM (1984-2013): (Ulusal, Yerel ve sınırlı yarışmalara katılım): Mimari Proje Yarışmaları : 37 ödül (82 öğrenci) Diğer (fotoğraf, kısa film, vb.): 2 ödül (2 öğrenci) 1984-2013 toplam 39 ödül MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI/ YARIŞMALARA VE ÖDÜLLENDİRMELERE KATILIM (1984-2013) (Ulusal, Yerel ve sınırlı yarışmalara katılım): Mimari Proje Yarışmaları : 5 ödül (7 öğretim Elemanı) 1984-2013 toplam 5 ödül

 40. FAKÜLTE ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ/YARIŞMALARA VE ÖDÜLLENDİRMELERE KATILIM Tasarım Yarışmaları (2009)- 11 ödül (11 öğrenci) Tasarım Yarışmaları (2008)-11 ödül (13 öğrenci) Tasarım Yarışmaları (2007)- 7ödül (9 öğrenci) Tasarım Yarışmaları (2006)- 6ödül (8öğrenci) Tasarım Yarışmaları (2005)-1 ödül (1 öğrenci) Tasarım Yarışmaları (2004)- 2ödül (2öğrenci) Tasarım Yarışmaları (2003)- 4ödül (4öğrenci) 2003-2009 toplam 42 ödül ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI/YARIŞMALARA VE ÖDÜLLENDİRMELERE KATILIM (1999-2013): Tasarım Yarışmaları (2013)-1 ödül (3 öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (2012)-1 ödül (4 öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (2010)-1 ödül (1öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (2009)-2 ödül (2 öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (2008)- 2ödül (2 öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (2007)-2 ödül (1 öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (2006)-2 ödül (1 öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (2005)-3 ödül (1 öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (2004)- 6 ödül (1 öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (2003)-1 ödül (1 öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (2001)-1 ödül (1 öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (1999)-1 ödül (1 öğretim elemanı) Tasarım Yarışmaları (1997)-1 ödül (1 öğretim elemanı) 1997-2013 toplam 24 ödül

 41. FAKÜLTE ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ MODA TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ/YARIŞMALARA VE ÖDÜLLENDİRMELERE KATILIM Tasarım Yarışmaları (2009)- 3 ödül (3 öğrenci) Tasarım Yarışmaları (2008)- 1 ödül (1 öğrenci) Tasarım Yarışmaları (2006)- 1 ödül (1 öğrenci) Tasarım Yarışmaları (2004)- 4 ödül (4 öğrenci) Tasarım Yarışmaları (2003)- 1 ödül (1 öğrenci) 2003-2009 toplam 10 ödül

 42. FAKÜLTE ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ/YARIŞMALARA VE ÖDÜLLENDİRMELERE KATILIM (2009-2011) (Ulusal, Yerel ve sınırlı yarışmalara katılım): Tasarım Yarışmaları : 9 ödül (12 öğrenci) Diğer (fotoğraf, kısa film, vb.):

 43. FAKÜLTE ÖĞRETİM ELEMANLARI ARAŞTIRMA PROJELERİ 2010-2013 YILLARI İTİBARİYLE 1. Algan, E.,Eskişehir’deLületaşı Sektörü,BAP Projesi,1003 E 73 Bitiş,Nisan 2012. 2. Algan, E.,”Eskişehir,Afyonkarahisarve Kütahya İllerinde Sürdürülmeye Çalışılan Geleneksel El Sanatları ve Bu El Sanatlarının Çağdaş Endüstriyel Tasarım Tekniklerine Uyarlanabilirliğinin Araştırılması” 109K530 No.lu TÜBİTAK Projesi Başlangıç:15 Mart 2010 DEVA 3. Algan, E., ”Eskişehir,Afyonkarahisar,Kütahyave Bilecik illerinde Geleneksel Dokmacılık,Kadın-Erkek Giysileri ve Giysi Üretim Teknikleri.TÜBİTAK Projesi.107K497.Baş:01.03.2008 Bitiş:01.03.2010 4. Yılmaz, T.,“EğitimKurumları İç Mekanlarının Tekerlekli Sandalye Kullanıcısına Uygunluğunu Değerlendiren Kontrol Listesinin Oluşturulması ve GSF Örneği”. Araştırmacı. Anadolu Üniversitesi, BAP Projesi. Proje No: 1106E110. Araştırmacı. 2012 5. Üreyen, M., ‘Antibakteriyel ve Güç Tutuşur Özellikli Fonksiyonel Tekstil ÜrünlerininPerformanslarının Değerlendirilmesi ve İnorganik Tabanlı Yeni Malzemeler Geliştirilmesi, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 083315, 2012 6. Üreyen, M., Nanoboyutlu Çinko Borat ve Gümüş Katkılı Çok Fonksiyonlu Tekstil Malzemeleri Geliştirilmesi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN, Proje No: 2010-Ç026, 2012

 44. FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİNİN SEKTÖR İLE İLİŞKİLERİ

 45. ünİversİtesANAYİİşbİrlİğİproJelerİnden örnekler: • ENDÜSTRİYEL TASARIMI BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI • 1. ARÇELİK: 2010 YILININ BUZDOLABI TASARIMI PROJESİ- 1.ETAP. 2-14 MAYIS 2003 • 2. ARÇELİK: 2010 YILININ BUZDOLABI TASARIMI PROJESİ- 2.ETAP. 1-30 EYLÜL 2003 • 3. TEPEBAŞI BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE VİTRİN TASARIM PROJESİ-ESKİŞEHİR KASIM 2003 • 4. EROL ÇANTA SAN. TİC. LTD. ''ÇANTA TASARIMI PROJESİ'' ,09/04/2004 • 5. KALE GRUP- ÇANAKKALE SERAMİK, TASARIM ÇALIŞTAYI 04-08 NİSAN 2007 • 6. FORD OTOSAN SERVİS ARABASI PROJESİ 2006 • 7. ARÇELİK BUZDOLABI PROJESİ 2007 • 8. ARÇELİK A.Ş. ‘DENEYİM TASARIMI’-2012

 46. MODA TASARIMI BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI: • 1. ATAYURT KOLEJİ, “ÖĞRENCİ ÜNİFORMA TASARIMI”, 2012 • 2. ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT HASTANESİ "BİRİMLERİNE GÖRE ÖZEL ÜMİT • HASTANESİ ÇALIŞANLARINA İŞ ELBİSESİ TASARIMI" PROJESİ, 03/05/2011 • 3. ESKİŞEHİR TİCARET ODASI “GELİNLİK TASARIMI PROJESİ", 23/01/2011 • 4. SARAR GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş, “ FABRİKA ATIK KUMAŞLARININ • 5. YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK GİYSİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ”, 2010 • 6. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ “BELEDİYE ÇALIŞANLARINA ÜNİFORMA TASARIMI”, 12/05/2010 • 7. COLLEZZİONE-AKYİĞİT MAĞAZACILIK A.Ş., “MARKAYA YÖNELİK GİYSİ KOLEKSİYONU HAZIRLANMASI”, 2005 • 8.EROL ÇANTA SAN. TİC. LTD. ''ÇANTA TASARIMI PROJESİ'' ,09/04/2004

 47. TOPLUMLA İLİŞKİLER • Tepebaşı Belediyesi tarafından , Tepebaşı bölgesi ilköğretim okulları 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen “Geleceğin Hava Taşımacılığı” konulu proje tasarım yarışmasına destek 2013. (Mentorlük, konferans , jüri üyeliği, • 2. TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nca düzenlenen “Konutlarda Enerji Verimliliği” konulu afiş yarışmasında jüri üyeliği ile destek, 2012. (Endüstriyel Tasarım-Mimarlık Bölümü) • 3. TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği “ Kentsel Dönüşüm “ Panelinde işbirliği, 24 Aralık 2012 (Mimarlık Bölümü) • 4. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda seminer, bilinçlendirme toplantıları. Haziran 2012. (Mimarlık-Endüstriyel Tasarım Bölümü) • 5. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin LÖSEV için oyuncak tasarımı. 2013

 48. Mimarlık Bölümümüz 2008 yılında fakültemiz bünyesindeki Akredite olan bölüm hüviyetini kazanmıştır

 49. FAKÜLTEDEKİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN FAKÜLTE KOMİSYONLARI • Fakülte Eğitim-Öğretim Komisyonu • Fakülte Araştırma Teşvik ve Proje Komisyonu • Fakülte Kurumsal İletişim Komisyonu • Fakülte Uluslararası İlişkiler Komisyonu • Fakülte Altyapı ve Güvenlik Yönetimi Komisyonu • Fakülte Staj Komisyonu