Eesti pinnakate - PowerPoint PPT Presentation

eesti pinnakate n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eesti pinnakate PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eesti pinnakate

play fullscreen
1 / 12
Eesti pinnakate
317 Views
Download Presentation
lemuel
Download Presentation

Eesti pinnakate

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eesti pinnakate

 2. Pinnakate ja sete • Pinnakatte moodustavad mandrijäätumise käigus ja hiljem moodustunud setted. • Sete on kivimite murendist või organismide jäänustest koosnev pude aines.

 3. Liustik

 4. Jääaeg

 5. Pinnakatte paksus Eestis

 6. Moreen • Moreen on liustike kuhjatud, segakoostise ja –lõimisega, sorteerimata ja ümardumata osadest koosnev sete.

 7. Rändrahnud ja kivikülvid • Rändrahn on mandrijääga esialgsest asukohast eemale kantud suur kivi. • Kivikülv on rändrahnude kogum.

 8. Rändrahnud ja kivikülvid Majakivi, Juminda ps. Kabelikivi, Muuga Pollikivi, Tartumaa (Sookalduse) Käsmu kivikülv

 9. Mineraalsed setted • Liustikujõgede setted • Kruus ja jämedateraline liiv • Jääjärvede setted • Peeneteraline liiv, savi ja viirsavi • Jääajajärgsed setted • Liiv, kruus, klibu

 10. Mineraalsed setted kruus liiv viirsavi klibu

 11. Elutekkelised setted • Turvas • Muda • Inimtekkelised setted • Aheraine- ja tuhamäed

 12. Elutekkelised setted turvas muda tuhamägi, Kiviõli turvas