Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
085 PowerPoint Presentation

085

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

085

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Chodil jsi světem v prachu cest a hledal na ulicích měst, všechny ty, kdo neznali lásku tvou. | Chromí a hluší slepí též poznali, že je miluješ, | že jim vrací zdraví zpět láska tvá. Haleluja, ta jsi Pán a já ti za to díky vzdám, že jsi přišel s láskou k nám, Pane můj.

  2. 2. Světem dnes vládne nepokoj a lidstvu chybí lásky zdroj, | tys však stálý v lásce své, Pane náš. | Ten, kdo se tobě odevzdá, už není sám a poznává: | láska tvá v něm zůstává, Pane náš. Haleluja, ty jsi Pán a já ti za to díky vzdám, že jsi přišel s láskou k nám, Pane můj.