Download
pasirengimas vddb pildymui e leidybos specialisto kompiuterinis ra tingumas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PASIRENGIMAS VDDB PILDYMUI: E. LEIDYBOS SPECIALISTO KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
PASIRENGIMAS VDDB PILDYMUI: E. LEIDYBOS SPECIALISTO KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS

PASIRENGIMAS VDDB PILDYMUI: E. LEIDYBOS SPECIALISTO KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PASIRENGIMAS VDDB PILDYMUI: E. LEIDYBOS SPECIALISTO KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PASIRENGIMAS VDDB PILDYMUI: E. LEIDYBOS SPECIALISTO KOMPIUTERINISRAŠTINGUMAS Stasys Maciulevičius, stasys. maciulevicius@ktu.lt (2006-05-30) Ketvirtasisviešinimoseminaras KAUNAS

 2. 1MM tikslai • Įvaldyti kompiuterį kaip e-leidybos įrankį įvairiarūšei (multimedia) informacijai e.leidyklos aplinkoje paruošti, apdoroti, saugoti • Išmokti naudotis informacinėmis technologijomis kasdienėje veikloje e.leidybos poreikiams tenkinti: • įvairiems dokumentams ir pateiktims rengti, papildant juos grafiniais ir daugialypės terpės elementais, • naudotis elektroniniu paštu ir kitomis interneto paslaugomis • Patvirtinti įgytąsias žinias ECDL pažymėjimu Pasirengimas VDDB pildymui: e. leidybos specialisto kompiuterinisraštingumas

 3. Modulio turinys (1 srautas) Pasirengimas VDDB pildymui: e. leidybos specialisto kompiuterinisraštingumas

 4. ECDL testai (1 srautas) • Testus laikė visi 30 klausytojų: • ECDL pažymėjimus gavo 17 klausytojų • ECDL pradmenų pažymėjimus gavo 13 klausytojų • “Apetitas ateina bevalgant” • Ateičiai: • Testai iš karto po medžiagos pateikimo • ? Bandomieji testai – tik finansavimo problema Pasirengimas VDDB pildymui: e. leidybos specialisto kompiuterinisraštingumas

 5. Modulio turinys (2 srautas) Pasirengimas VDDB pildymui: e. leidybos specialisto kompiuterinisraštingumas

 6. Darbo ritmas – preliminarus planas • 1 ciklas: • Pagrindinės IT sąvokos • Naudojimasis kompiuteriu ir failų tvarkymas • 2 ciklas: • Internetas • Elektroninis paštas • Tekstų tvarkymas • 3 ciklas: • Internetas • MS Outlook galimybės • Tekstų tvarkymas • 4 ciklas: • Skaičiuoklės • Pateikčių rengimas • ECDL testai: 1, 3 ir 4 ciklų gale Pasirengimas VDDB pildymui: e. leidybos specialisto kompiuterinisraštingumas

 7. Darbo ritmas – 2 srauto programa • 1 ciklas: • Naudojimasis kompiuteriu ir failų tvarkymas • Internetas • Elektroninis paštas • 2 ciklas: • MS Outlook galimybės • Tekstų tvarkymas • 3 ciklas: • Skaičiuoklės • 4 ciklas: • Pagrindinės IT sąvokos • Pateikčių rengimas • ECDL testai: 1, 2, 3 ir 4 ciklų gale Pasirengimas VDDB pildymui: e. leidybos specialisto kompiuterinisraštingumas

 8. Darbo ritmas – plano korekcija • Modulio sudedamosios dalys sąlyginai savarankiškos • Bendras moduliui skiriamų valandų skaičius įtakoja dalių pateikimo eilės tvarką • “Pagrindinės IT sąvokos” iš 1 ciklo perkeltos į 4 Pasirengimas VDDB pildymui: e. leidybos specialisto kompiuterinisraštingumas

 9. Programos korekcija • Kiekvienos dalies pabaigoje – ECDL programos apžvalga • Išsamesnis Windows XP nagrinėjimas su praktinėmis užduotimis • Plačiau nagrinėjamas masinių laiškų rengimas • Supažindinimas su Microsoft Internet Explorer nauja 7 versija • Duomenų bazių pagrindai Pasirengimas VDDB pildymui: e. leidybos specialisto kompiuterinisraštingumas

 10. Programos korekcija • MS Outlook 2003 programos pritaikymas keliems vartotojams • MS Outlook 2003 galimybės, naudojant Microsoft Exchange serverį: • podėlio mainų režimas; • papildomos pašto dėžutės; • bendrieji katalogai ir naudojimasis kito asmens katalogais; • teisių delegavimas • Sukurti atsarginę asmeninių MS Outlook 2003 duomenų failo kopiją su nemokama programa PST Backup iš Microsoft Office svetainės Pasirengimas VDDB pildymui: e. leidybos specialisto kompiuterinisraštingumas

 11. ECDL testai(2 srautas) • Testus laiko visi 30 klausytojų: • Einame “pagal grafiką” • Klausytojų sąrašo pasikeitimai • Visi nusiteikę laikyti visus testus Pasirengimas VDDB pildymui: e. leidybos specialisto kompiuterinisraštingumas

 12. Ačiū už dėmesį Stasys Maciulevičius, stasys. Maciulevicius@ktu.lt Mob. (8~698) 047 80 http://edok.sf.library.lt Pasirengimas VDDB pildymui: e. leidybos specialisto kompiuterinisraštingumas