Download
pythagor iske l res tning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pythagoræiske Læresætning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pythagoræiske Læresætning

Pythagoræiske Læresætning

95 Views Download Presentation
Download Presentation

Pythagoræiske Læresætning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PythagoræiskeLæresætning a2 + b2 = c2 Pythagoras i koordinatsystemet… Bevis for den Pythagoræiske læresætning

 2. Hvad siger Pythagoras? Pythagoras udtaler sig om retvinklede trekanter. Den Pythagoræiske læresætning siger: ”I en retvinklet trekant er hypotenusens kvadrat lig summen af kateternes kvadrater”. (a2 + b2 = c2)

 3. Hvad siger Pythagoras? Pythagoras udtaler sig om retvinklede trekanter. Den Pythagoræiske læresætning siger: ”I en retvinklet trekant er hypotenusens kvadrat lig summen af kateternes kvadrater”. (a2 + b2 = c2) Den omvendte Pythagoræiske læresætning siger: ”Når i en trekant kvadratet på en af siderne er lig summen af de to andres siders kvadrater, er trekanten retvinklet”.

 4. Navngivning af siderne Den Pythagoræiske læresætning siger: ”I en retvinklet trekant er hypotenusens kvadrat lig summen af kateternes kvadrater”. c a De 2 korteste sider, a og b, kaldes kateter b

 5. Navngivning af siderne Den Pythagoræiske læresætning siger: ”I en retvinklet trekant er hypotenusens kvadrat lig summen af kateternes kvadrater”. Den længste side, c, kaldes hypotenusen c a b

 6. Navngivning af siderne Den Pythagoræiske læresætning siger: ”I en retvinklet trekant er hypotenusens kvadrat lig summen af kateternes kvadrater”. c a Kateterne ligger altidhos den rette vinkel! b Hypotenusen ligger altidover for den rette vinkel!

 7. Hvad siger Pythagoras? Den Pythagoræiske læresætning siger: ”I en retvinklet trekant er hypotenusens kvadrat lig summen af kateternes kvadrater”. Den længste side, c, kaldes hypotenusen c a a2 + b2 = c2 De 2 korteste sider, a og b, kaldes kateter b

 8. Hvad siger Pythagoras? Eksempel: a=3, b=4, c=5: 5 3 4

 9. Hvad siger Pythagoras? Eksempel: a=3, b=4, c=5: a2 + b2 = c2 32 + 42 = c2 9 + 16 = c2 25 = c2 5 = c 5 3 4

 10. Hvad siger Pythagoras? Eksempel: a=3, b=4, c=5: a2 + b2 = c2 32 + 42 = c2 9 + 16 = c2 25 = c2 5 = c 5 3 4 Man siger, at talsættet (3,4,5) er et pythagoræisk talsæt

 11. Hvordan bruges Pythagoras? Der er 3-4 opgavetyper, når der regnes med Pythagoras: (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder

 12. Hvordan bruges Pythagoras? Der er 3-4 opgavetyper, når der regnes med Pythagoras: (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypotenusens længde.

 13. Hvordan bruges Pythagoras? Der er 3-4 opgavetyper, når der regnes med Pythagoras: (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypotenusens længde. (2) Undersøge om en trekant er retvinklet, når man kender de 3 siders længder (omvendt Pythagoras)

 14. Hvordan bruges Pythagoras? Der er 3-4 opgavetyper, når der regnes med Pythagoras: (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypotenusens længde. (2) Undersøge om en trekant er retvinklet, når man kender de 3 siders længder (omvendt Pythagoras) (3) Bruge pythagoras i rummet/på rumfigurer (dobbelt Pythagoras)

 15. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Type 1

 16. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 1: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 7 cm og 24 cm a2 + b2 = c2 ? 7 24

 17. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 1: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 7 cm og 24 cm a2 + b2 = c2 72 + 242 = c2 ? 7 24

 18. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 1: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 7 cm og 24 cm a2 + b2 = c2 72 + 242 = c2 49 + 576 = c2 ? 7 24

 19. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 1: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 7 cm og 24 cm a2 + b2 = c2 72 + 242 = c2 49 + 576 = c2 625 = c2 ? 7 24

 20. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 1: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 7 cm og 24 cm a2 + b2 = c2 72 + 242 = c2 49 + 576 = c2 625 = c2 √625 = c ? 7 24

 21. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 1: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 7 cm og 24 cm a2 + b2 = c2 72 + 242 = c2 49 + 576 = c2 625 = c2 √625 = c 25 = c 25 7 Hypotenusen er 25 cm 24

 22. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 2: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 28 cm og 45 cm a2 + b2 = c2 ? 28 45

 23. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 2: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 28 cm og 45 cm a2 + b2 = c2 282 + 452 = c2 ? 28 45

 24. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 2: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 28 cm og 45 cm a2 + b2 = c2 282 + 452 = c2 784 + 2025 = c2 ? 28 45

 25. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 2: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 28 cm og 45 cm a2 + b2 = c2 282 + 452 = c2 784 + 2025 = c2 2809 = c2 ? 28 45

 26. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 2: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 28 cm og 45 cm a2 + b2 = c2 282 + 452 = c2 784 + 2025 = c2 2809 = c2 √2809 = c ? 28 45

 27. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Teoretisk eksempel 2: Find længden af hypotenusen i en retvinklet trekant med katetelængder på 28 cm og 45 cm a2 + b2 = c2 282 + 452 = c2 784 + 2025 = c2 2809 = c2 √2809 = c 53 = c 53 28 Hypotenusen er 53 cm 45

 28. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 1: Hvor langt går man, hvis man går tværs over en rektangulær mark, der er 80 m lang og 84 m bred? a2 + b2 = c2 ? 80 m 84 m

 29. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 1: Hvor langt går man, hvis man går tværs over en rektangulær mark, der er 80 m lang og 84 m bred? a2 + b2 = c2 802 + 842 = c2 ? 80 m 84 m

 30. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 1: Hvor langt går man, hvis man går tværs over en rektangulær mark, der er 80 m lang og 84 m bred? a2 + b2 = c2 802 + 842 = c2 6400 + 7056 = c2 ? 80 m 84 m

 31. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 1: Hvor langt går man, hvis man går tværs over en rektangulær mark, der er 80 m lang og 84 m bred? a2 + b2 = c2 802 + 842 = c2 6400 + 7056 = c2 13456 = c2 ? 80 m 84 m

 32. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 1: Hvor langt går man, hvis man går tværs over en rektangulær mark, der er 80 m lang og 84 m bred? a2 + b2 = c2 802 + 842 = c2 6400 + 7056 = c2 13456 = c2 √13456 = c ? 80 m 84 m

 33. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 1: Hvor langt går man, hvis man går tværs over en rektangulær mark, der er 80 m lang og 84 m bred? a2 + b2 = c2 802 + 842 = c2 6400 + 7056 = c2 13456 = c2 √13456 = c 116 = c 116 m 80 m 84 m

 34. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 2: Fra toppen af et 4 m højt livreddertårn kan Per spytte hen i vandkanten, der er 4,2 meter fra tårnets fod. Hvor langt kan Per spytte? a2 + b2 = c2 ? 4 m 4,2 m

 35. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 2: Fra toppen af et 4 m højt livreddertårn kan Per spytte hen i vandkanten, der er 4,2 meter fra tårnets fod. Hvor langt kan Per spytte? a2 + b2 = c2 42 + 4,22 = c2 ? 4 m 4,2 m

 36. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 2: Fra toppen af et 4 m højt livreddertårn kan Per spytte hen i vandkanten, der er 4,2 meter fra tårnets fod. Hvor langt kan Per spytte? a2 + b2 = c2 42 + 4,22 = c2 16 + 17,64 = c2 ? 4 m 4,2 m

 37. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 2: Fra toppen af et 4 m højt livreddertårn kan Per spytte hen i vandkanten, der er 4,2 meter fra tårnets fod. Hvor langt kan Per spytte? a2 + b2 = c2 42 + 4,22 = c2 16 + 17,64 = c2 33,64 = c2 ? 4 m 4,2 m

 38. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 2: Fra toppen af et 4 m højt livreddertårn kan Per spytte hen i vandkanten, der er 4,2 meter fra tårnets fod. Hvor langt kan Per spytte? a2 + b2 = c2 42 + 4,22 = c2 16 + 17,64 = c2 33,64 = c2 √33,64 = c ? 4 m 4,2 m

 39. Hvordan bruges Pythagoras? (1) Finde hypotenusen, når man kender kateternes længder Praktisk eksempel 2: Fra toppen af et 4 m højt livreddertårn kan Per spytte hen i vandkanten, der er 4,2 meter fra tårnets fod. Hvor langt kan Per spytte? a2 + b2 = c2 42 + 4,22 = c2 16 + 17,64 = c2 33,64 = c2 √33,64 = c 5,8 = c 5,8 m 4 m 4,2 m

 40. Hvordan bruges Pythagoras? (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypote-nusens længde Type 1a

 41. Hvordan bruges Pythagoras? (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypote-nusens længde Teoretisk eksempel 1: Find længden af kateten i en retvinklet trekant, hvor hypotenusen er 17 cm og den anden katete 8 cm. a2 + b2 = c2 17 8 ?

 42. Hvordan bruges Pythagoras? (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypote-nusens længde Teoretisk eksempel 1: Find længden af kateten i en retvinklet trekant, hvor hypotenusen er 17 cm og den anden katete 8 cm. a2 + b2 = c2 a2 = c2 – b2 17 8 ?

 43. Hvordan bruges Pythagoras? (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypote-nusens længde Teoretisk eksempel 1: Find længden af kateten i en retvinklet trekant, hvor hypotenusen er 17 cm og den anden katete 8 cm. a2 + b2 = c2 a2 = c2 – b2 a2 = 172–82 17 8 ?

 44. Hvordan bruges Pythagoras? (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypote-nusens længde Teoretisk eksempel 1: Find længden af kateten i en retvinklet trekant, hvor hypotenusen er 17 cm og den anden katete 8 cm. a2 + b2 = c2 a2 = c2 – b2 a2 = 172–82 a2 = 289 – 64 17 8 ?

 45. Hvordan bruges Pythagoras? (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypote-nusens længde Teoretisk eksempel 1: Find længden af kateten i en retvinklet trekant, hvor hypotenusen er 17 cm og den anden katete 8 cm. a2 + b2 = c2 a2 = c2 – b2 a2 = 172–82 a2 = 289 – 64 a2 = 225 17 8 ?

 46. Hvordan bruges Pythagoras? (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypote-nusens længde Teoretisk eksempel 1: Find længden af kateten i en retvinklet trekant, hvor hypotenusen er 17 cm og den anden katete 8 cm. a2 + b2 = c2 a2 = c2 – b2 a2 = 172–82 a2 = 289 – 64 a2 = 225 a = √225 17 8 ?

 47. Hvordan bruges Pythagoras? (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypote-nusens længde Teoretisk eksempel 1: Find længden af kateten i en retvinklet trekant, hvor hypotenusen er 17 cm og den anden katete 8 cm. a2 + b2 = c2 a2 = c2 – b2 a2 = 172–82 a2 = 289 – 64 a2 = 225 a = √225 a = 15 17 8 Kateten er 15 cm 15

 48. Hvordan bruges Pythagoras? (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypote-nusens længde Teoretisk eksempel 2: Find længden af kateten i en retvinklet trekant, hvor hypotenusen er 73 cm og den anden katete 55 cm. a2 + b2 = c2 a2 = c2 – b2 73 55 ?

 49. Hvordan bruges Pythagoras? (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypote-nusens længde Teoretisk eksempel 2: Find længden af kateten i en retvinklet trekant, hvor hypotenusen er 73 cm og den anden katete 55 cm. a2 + b2 = c2 a2 = c2 – b2 a2 = 732–552 73 55 ?

 50. Hvordan bruges Pythagoras? (1a) Finde en katete, når man kender den anden katetes og hypote-nusens længde Teoretisk eksempel 2: Find længden af kateten i en retvinklet trekant, hvor hypotenusen er 73 cm og den anden katete 55 cm. a2 + b2 = c2 a2 = c2 – b2 a2 = 732–552 a2 = 5329 – 3025 73 55 ?