Download
zin tnisku dokumentu sagatavo ana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zinātnisku dokumentu sagatavošana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zinātnisku dokumentu sagatavošana

Zinātnisku dokumentu sagatavošana

160 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zinātnisku dokumentu sagatavošana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zinātnisku dokumentu sagatavošana

 2. Programmatūra • Datu un rezultātu noformēšana • Darba rakstīšana un noformēšana • Teksta redaktori • Notepad • Open Office Writer (OO Writer) • Microsoft Word (MS Word) • Dokumentu noformēšanas sistēmas • LaTeX

 3. Lappuses formāts • File – Page setup (MS Office) • Format – Page (OO Writer) • Lappušu formāti • Attālumi no malām • Abpusējā druka

 4. Lappuses daļas • Pamatdaļa • Augšdaļa (header) • Apakšdaļa (footer)

 5. Header, footer izvietojums • MS Word • File – Page setup – Layout • Aktivē: View – Header and footer • OO Writer • Format – Page - Footer

 6. Jauna lappuse • Izveidojas, tekstam neietilpstot iepriekšējā lappusē • Insert – Break – Page break (MS Word) • Insert – Manual Break – Page break (OO Writer)

 7. Jauna lappuse • Atbilstošs rindkopas noformējums • Format – Paragraph – Line and Page Breaks – Page Break Before (MS Word) • Format – Paragraph – Text flow – Breaks – Insert – Page (OO Writer)

 8. Dokumenta sekcijas (MS Word) • Insert – Break – Section break types • next page • continuos • even, odd page • Izmanto, lai • atšķirīgi noformētu lappuses • atšķirīgi noformētu header un footer • nodrošinātu atšķirīgu kolonu skaitu

 9. Dokumenta sekcijas (OO Writer) • Insert – Section • Izmanto, lai • nodrošinātu atšķirīgu kolonu skaitu • iestādītu atšķirīgu fonu • iekļautu citu dokumentu

 10. Atšķirīgs lappuses noformējums (OO Writer) • Format – Styles and Formating • Page style ikona – New style • Labais peles taustiņš – Modify • Iestāda vēlamo lappuses formatējumu • Insert – Manual Break • izvēlas Page Break • izvēlas vēlamo lappuses stilu

 11. Attēlu ievietošana • Insert – Picture – From file attēlus var ievietot tieši vai tikai atsauci uz attēlu (Link to file) • Insert – Text box vai Frame Iezīmēto tekstu, tabulas vai attēlus ietver rāmī, kas izvietojams jebkurā dokumenta vietā.

 12. Teksta noformēšana • Rakstzīmes (character) • burti • simboli • neredzamās rakstzīmes • Rindkopas (paragraph) • rindkopas beigu zīme • rindas beigu zīme (Shift+Enter) Visu zīmju parādīšana

 13. Teksta rakstīšana • Parastie burti, dažādas zīmes, kas iegūstamas ar papildus taustiņiem (', ", ^) • Simbolu ievietošana (Insert – symbol) • Speciālās zīmes Nedalāmā atstarpe (Ctrl+Shift+Atstarpe) Grādu zīme (Ctrl+Shift+Alt+;) Domu zīme (Alt+0150)

 14. Rakstzīmju noformēšana • Rīku rinda • Format -> Font • Karstie taustiņi (shortcuts)

 15. Rindkopu noformēšana • Rīku rinda • Lineāls (Ruler) • Format -> Paragraph • Karstie taustiņi

 16. Saraksti • Format -> bullets and numbering • saraksti ar zīmēm • numurēti saraksti • daudzlīmeņu saraksti

 17. Tabulas • Insert -> Table • Rīku rinda Tables and borders • Izvēlne Table • Table -> Convert Text to Table

 18. Bukleti (MS Office) • File – Page Setup – Margins – Multiple Page – Book fold • Landscape formāts • divreiz lielāks lapas izmērs • OO Writer • Format – Page: iestāda nepieciešamo formātu • File – Print – Properties: Landscape, divreiz lielāks formāts

 19. Bukleti (OO Writer) • Format – Page • iestāda nepieciešamo formātu • File – Print • Properties: landscape • Properties – Advanced: divreiz lielāks formāts • Options: Brochure

 20. Uzdevums \\priede\grozs\datorlietas\datormaciba\ uzdevums_09.doc