Download
schakelklassen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Schakelklassen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Schakelklassen

Schakelklassen

155 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Schakelklassen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Schakelklassen Plaats in het lokaal onderwijsbeleid Sjak Rutten, Sardes

 2. Waarom schakelklassen? 2006 - 2010 in de onderwijswetgeving opgenomen Schakelklassen zijn bedoeld om intensief taalonderwijs te geven. In kleinere groepen, aangepast programma veel taal

 3. Enkele varianten Voltijd. Deeltijd Verlengde schooldag

 4. Wat kom je tegen? De kopklas De opvangklas De instroomklas ……… en vele andere

 5. Wat kom je tegen? De kopklas De opvangklas De instroomklas ……… en vele andere

 6. Hoeveel schakelklassen? 600 6000 kinderen per jaar

 7. Wie betaalt? OAB-budget Cofinanciering is gebruikelijk

 8. Effecten Werkt de schakelklas? Ja !!

 9. Beklijven de successen? vervolgonderzoek naar schoolloopbanen Wel voor de kopklas Minder voor andere varianten

 10. Effectiviteit varianten Geen harde gegevens Alle varianten werken Verlengde schooldag werkt en is goedkoper

 11. Wetswijziging OKE-wet augustus 2010 Deregulering Geen voorschriften over inrichting Onderdeel van taalbeleid

 12. Taalbeleid Veel gemeenten doen aan taalbeleid Veel variatie

 13. Afweging Extra leertijd of Andere invulling van de leertijd

 14. Leertijdverlenging Pilots leertijdverlenging Verlengde schooldag

 15. Extra leertijd Basisvaardigheden en / of Verrijking van het programma

 16. Lessen voor achterstandenbeleid Steeds meer: wat werkt voor wie en waarom?

 17. Regeerakkoord 50 miljoen voor schakelklassen en summercourses vanaf 2013 (40 miljoen in 2012)

 18. De staatssecretaris broedt

 19. www.schakel-klassen.nl