Download
szpital po udniowy pa dziernik 2014 r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZPITAL POŁUDNIOWY październik 2014 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZPITAL POŁUDNIOWY październik 2014 r.

SZPITAL POŁUDNIOWY październik 2014 r.

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SZPITAL POŁUDNIOWY październik 2014 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SZPITAL POŁUDNIOWYpaździernik 2014 r.

 2. Szpital Południowy zlokalizowany jest w dzielnicy Ursynów w sąsiedztwie dwóch obiektów służby zdrowia: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii u zbiegu ulic: rtm. Witolda Pileckiego i Indiry Gandhi. Powierzchnia działki w granicach opracowania wynosi 17 230 m2. Szpital Południowy będzie posiadał 288 łóżek. Szpital będzie pełnił zadanie szpitala miejskiego dla Ursynowa i Wilanowa.

 3. Układ przestrzenny szpitala składa się z trzech budynków A, B, C

 4. Na pierwszym planie budynek A z lądowiskiem dla helikopterów na platformie o powierzchni około 325 m2. Lądowisko będzie mogło przyjmować śmigłowce o największych wymiarach i największej masie maksymalnej.

 5. podziemie (2 poziomy) – parkingi i pomieszczenia techniczne • Parter: Izba Przyjęć, • - Przychodnia szpitalna z poradniami: • chirurgiczna, ortopedyczna, • kardiologiczna, • ginekologiczno-położnicza, • psychologiczna, • urologii i nefrologii, • diabetologiczna, • gastroenterologiczna, • dermatologiczno-wenerologiczna. • 1 piętro: • Laboratorium medyczne, analityczne • i mikrobiologiczne • Dział rehabilitacji • 2 piętro: • Oddział położniczy z neonatologią • 3 piętro: • Oddział chirurgii ogólnej • 4 piętro: • Pomieszczenia techniczne • Lądowisko helikopterów. Budynek A Wejście główne od ul. Pileckiego.

 6. podziemie (2 poziomy) – parkingi i pomieszczenia techniczne • Parter: Szpitalny Oddział Ratunkowy • - Stacja dializ • - Kaplica szpitalna • - Centralna sterylizacja, • - Pomieszczenia komercyjne • 1 piętro: • Dział diagnostyki obrazowej • Dział badań czynnościowych • Dział administracji szpitala • 2 piętro: • Oddział ginekologii i patologii ciąży, • Oddział porodowy aseptyczny, • Oddział porodowy septyczny • 3 piętro: • Blok operacyjny • Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii • Oddział chorób wewnętrznych • 4 piętro: • Pomieszczenia techniczne Budynek B Wejście od ul. I. Gandhi

 7. podziemie (poziom -2) – parkingi • i pomieszczenia techniczne • podziemie (poziom -1) • Centralna szatnia personelu, • Depozyt ubrań dla pacjentów, • zaplecze magazynowe i techniczne, • Centralna stacja łóżek • Parter: • - Dział Patomorfologii, • - Dział zaopatrzenia, • - Bank krwi, • - Apteka szpitalna • 1 piętro: • Oddział psychiatryczny, • Dział diagnostyki endoskopowej • 2 piętro: • Oddział dziecięcy, • 3 piętro: • Oddział chorób wewnętrznych • 4 piętro: • Pomieszczenia techniczne Budynek C Widok Od strony budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

 8. Podziemny parking Wjazd i wyjazd z podziemnego parkingu znajduje się od strony wjazdowej z ul. Pileckiego zaś wyjazd od strony ul. Indiry Gandhi. Niezależny wjazd i wyjazd posiada również Szpitalny Oddział Ratunkowy. Na parkingu naziemnym przewidziano 38 stanowisk, natomiast na parkingu podziemnym na 2 kondygnacjach są 362 stanowiska.

 9. Powierzchnia zabudowy: budynki główne A, B, C – 6575,95m2 Kubatura całkowita: budynki główne A, B, C – 188 945,00m3 Powierzchnia użytkowa: budynki główne A, B, C – 42375,64m2 Powierzchnia całkowita: budynki główne A, B, C – 48576,64m2

 10. Dostępność dla osób niepełnosprawnych W projekcie uwzględniono wszelkie udogodnienia i standardy określone w obowiązujących przepisach, dotyczących użytkowania obiektów przez osoby niepełnosprawne. Ukształtowanie terenu i strefy wejściowej, wydzielone miejsca postojowe, bezkolizyjne trakty komunikacyjne i komunikacja pionowa – przystosowane będą dla osób niepełnosprawnych.

 11. Tu będzie Szpital Południowy… u zbiegu ulic: rtm. Witolda Pileckiego i Indiry Gandhi.