Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FEIRA DO MOBLE DE GALICIA: VINTECINCO ANIVERSARIO PowerPoint Presentation
Download Presentation
FEIRA DO MOBLE DE GALICIA: VINTECINCO ANIVERSARIO

FEIRA DO MOBLE DE GALICIA: VINTECINCO ANIVERSARIO

74 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FEIRA DO MOBLE DE GALICIA: VINTECINCO ANIVERSARIO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FEIRA DO MOBLE DE GALICIA: VINTECINCO ANIVERSARIO O 10 de setembro a Feira do Moble de Galicia abre as portas da súa edición máis especial: o vintecinco aniversario. A Mostra estradense celebra a vixésimo quinta edición que afronta cunha gran ilusión. Esta efeméride debe servir para sentirse orgulloso do feito ata agora, pero tamén para reforzar unha esperanza de futuro. Esta vez máis que nunca, A Estrada convértese de novo na capital do moble. Do 10 ao 18 de setembro um elenco variado de firmas expositoras, estarán presentes nas instalacións estradenses. Deseño, vangarda, confort, calidade e tradición aquí vencellados para dar continuidade a unha Feira que palpita con forza. Ademais nesta edición tamén haberá un lugar reservado para a historia e os agradecementos. Moitas foron as persoas que colaboraron, traballaron ou visitaron a feira perante estes vintecinco anos. Sen todos eles, chegar ata aquí non tería sido posible. XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 2. XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 3. PROGRAMADE ACTOS

 4. SÁBADO 10 DE SETEMBRO • 11:00 Apertura do Recinto Feiral   • 12:15 INAUGURACIÓN OFICIAL DA XXV EDICIÓN DA FEIRA DO MOBLE DE GALICIA • PROGRAMA DO ACTO: • 12:15 Recepción de Autoridades na entrada principal do recinto • 12:30 INAUGURACIÓN OFICIAL a cargo de: • - D. Rafael Louzán Abal, presidente da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra. • Intervencións no palco situado no patio interior do Recinto: • - Dna. Mercedes Cuiña Puente, directora xerente da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada. • - D. José Carlos López Campos, alcalde do Excmo. Concello de A Estrada. • - D. Rafael Louzán Abal, presidente de A Diputación de Pontevedra.. • Logo das intervencións procederase á interpretación de Himnos por parte da Banda Municipal de A Estrada. • 13:00 Percorrido polo recinto feiral e visita aos expositores • 14:00 Viño no Restaurante do Recinto.  • 21:00 Peche do Recinto. XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 5. DOMINGO 11 DE SETEMBRO 11:00 Apertura do Recinto Feiral . 21:00 Peche do Recinto.  XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 6. LUNS 12 DE SETEMBRO • 11:00 Apertura do Recinto Feiral. • 11:00 XORNADA TÉCNICA: OS SERVIZOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BÚSQUEDA DE EMPREGO • LUGAR: • Salón de actos da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada. • PROGRAMA • 11:00 Entrega da documentación aos participantes. • 11:10 Presentación a cargo de Dna. Mercedes Cuiña Puente, directora xerente da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada • 11:15 Poñente : Dna. Teresa Bernal Cortegoso, xefa do servizo de Orientación Laboral. • 12:00 Descanso • 12:30 Clausura oficial da xornada e entrega de diplomas da etapa formativa AFD 2010, a cargo de Dna. Ana Mª Díaz López, directora xeral de Formación e Colocación. • COLABORAN: CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA. • 16:30 Recepción do colectivo ‘Mulleres Rurais’ • 17:00 Monólogo de Pablo García • 21:00 Sorteo no stand de ACOE. 4 vales de compra por valor de • 50€ cada un válidos para calquera establecemento asociado. • 21:00 Peche do recinto. XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 7. MARTES 13 DE SETEMBRO • 11:00 Apertura do Recinto Feiral. • 12:00 XORNADA TÉCNICA: OS CICLOS FORMATIVOS • LUGAR: • Salón de actos da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada. • PROGRAMA: • 12:00 Entrega de documentación aos participantes. • 12:10 Presentación da Xornada Técnica ‘Os novos ciclos formativos. Madeira e Moble’ a cargo de Dna. Mercedes Cuiña Puente, directora xerente da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada. • 12:15 Poñentes: D. Xosé Manuel Magariños, D. Xosé Blanco e D. Rafael Villaverde, profesores de Formación Profesional de madeira e moble. • 13:15 Clausura da Xornada a cargo de Dna. Mª. Eugenia Pérez Fernandez (Subdirectora Xeral de Orientación Profesional). • COLABORAN: CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA • 17:00 Presentación das bases do XII Certame de Xóvenes Intérpretes Solistas ‘JOSÉ VALCÁRCEL’. Modalidades vento madeira e vento metal. • Intervencións: • - D. Javier Comeseña Pereira, director do Conservatorio de • Música de A Estrada. • - D. José Antonio Valcárcel Nogueira, representante de • Calzados La Esquina. • - Dna. Mercedes Cuiña Puente, directora xerente da • Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada. • - D. José Carlos López Campos, alcalde de A Estrada. • 21:00 Peche do recinto. XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 8. MÉRCORES 14 DE SETEMBRO • 11.00 Apertura do Recinto Feiral • 11.00 XORNADA TÉCNICA: INICIACIÓN Á EXPORTACIÓN • LUGAR • Salón de actos da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada. • PROGRAMA • 11.00 Entrega da documentación aos participantes. • 11.10 Presentación da Xornada Técnica a cargo de Dna. Mercedes Cuiña Puente, directora xerente da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada • 11.15 Poñente: D. Emilio Cores, secretario da Cámara de Comercio de Vilargarcía. • 12.15 Clausura a cargo de D. Carlos Oubiña Portas, presidente de A Cámara de Comercio de Vilagarcía • COLABORAN: CÁMARA DE COMERCIO DE VILAGARCÍA E FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA • 21:00 Peche do recinto. XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 9. XOVES 15 DE SETEMBRO • 11.00 Apertura do Recinto Feiral ao público. • 11.00 13:00 XORNADA TÉCNICA: MOBILIARIO, DECORACIÓN E INTERIORISMO • LUGAR: • Salón de actos da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada. • PROGRAMA: • 11.00 Entrega de documentación aos participantes. • 11.10 Presentación da Xornada Técnica a cargo de Dna. MercedesCuiña Puente, directora xerente da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada. • 11:15 “A madeira e a súa relación co interiorismo”. Poñente: D. Jorge Pastor Martínez, presidente do Colexio Oficial de Decoradores de Galicia. • 12:00 Descanso • 12:15 “Evolución do mobiliario galego”. Poñente: D. José Manuel Gómez Franco, deseñador e membro do Colexio de Deseñadores. • 13.00 Clausura da Xornada a cargo de D. Jorge Pastor Martínez, presidente do Colexio Oficial de Decoradores de Galicia. • COLABORAN: COLEXIO OFICIAL DE DECORADORES DE GALICIA E FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS • DE A ESTRADA Segue na páxina seguinte XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 10. Ven da páxina anterior • 18:30 GALA FUNDADORES FEIRA DO MOBLE • Galardoados: • - D. Gerardo Fernández Albor • - D. Antonio Garrido Sanmartín • - D. Roberto Antonio Goldar Rodríguez • - D. Francisco Javier Durán Lago • - D. Francisco José Valcárcel Badía • - D. José Antonio Rey Valiñas • - D. Enrique García Lorenzo • - D. José Pose Mato • - D. Félix Rubial Rey • 21.00 Peche do recinto. XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 11. VENRES 16 DE SETEMBRO • 11.00 Apertura do Recinto Feiral. • 21:00 Sorteo no stand de ACOE. 4 vales de compra por valor de 50€ cada un válidos para calquera establecemento asociado. • 19.00 ENTREGA DA XVI EDICIÓN DO PREMIO XORNALÍSTICO ‘MANUEL REIMÓNDEZ PORTELA’. • DESENVOLVEMENTO DO ACTO: • Exaltación da figura de D. Manuel Reimóndez Portela no Monolito instalado nos xardíns da Fundación. • Presenta: D. Valentín García Gómez, membro do comité de seguemento. • Intervención de D. Manuel Sanmartín Obelleiro. • Ofrenda froral. • Firma do mantedor do acto, D. Marcelino Agís Villaverde, no libro de honra. (Pavillón nº. 4). • 19.30 Entrega de galardóns no salón de actos. • Presenta: D. Valentín García Gómez, membro do comité de seguemento. • Preside: D. José Carlos López Campos, alcalde do Excmo. Concello de A Estrada. • Intervención de Dna. Mercedes Cuiña Puente, directora xerente da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada e D. Marcelino Agís Villaverde, mantedor do Acto. • Lectura da acta do fallo da XVI edición, a cargo de D. José Manuel Bouzas Blanco, secretario en funcións do xurado cualificador. Segue na páxina seguinte XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 12. Ven da páxina anterior • Entrega de galardóns: • Traballo gañador: Serie de catro artigos. • Autor: D. Juan Luis Blanco Valdés • Entrega o diploma: Dna. Mercedes Cuiña Puente, directora xerente da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada • Entrega a talla: D. José Carlos López Campos, alcalde do Excmo. Concello de A Estrada. • Agradecementos: D. Juan Luis Blanco Valdés, autor do traballo gañador. • Convocatoria da XVII edición do Premio • Intervención: Dna. Mercedes Cuiña Puente, directora xerente • da Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada • A continuación, D. Juan Manuel Constenla Carbón, fai entrega ao mantedor da medalla conmemorativa desta XVI edición. • Palabras de agradecemento do agasallado. • Acto de clausura: • Intervención de D. José Carlos López Campos, alcalde do Excmo. Concello de A Estrada. • Interpretación do himno estradense. • 20.15 Viño no restaurante do recinto. • 21.00 Peche do recinto. XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 13. SÁBADO 17 DE SETEMBRO 11.00 Apertura do Recinto Feiral. 21.00 Peche do Recinto.  XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 14. DOMINGO 18 DE SETEMBRO 11.00 Apertura do Recinto Feiral. 21:00 Sorteo no stand de ACOE. 4 vales de compra por valor de 50€ cada un válidos para calquera establecimiento asociado. 21.00 Peche do recinto. XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 15. EXPOSITORES

 16. PAVILLÓN1 XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 17. PAVILLÓN2 XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 18. PAVILLÓN3 XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 19. PAVILLÓN4 XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 20. PAVILLÓN 5 XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 21. PAVILLÓN6 XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011

 22. EXTERIORES XXV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA. 10-18 SETEMBRO 2011