Download
tranedans ved hornborgasj n svensk gull i fuglekikking n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tranedans ved Hornborgasjön; svensk gull i fuglekikking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tranedans ved Hornborgasjön; svensk gull i fuglekikking

Tranedans ved Hornborgasjön; svensk gull i fuglekikking

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tranedans ved Hornborgasjön; svensk gull i fuglekikking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tranedans ved Hornborgasjön; svensk gull i fuglekikking Anders Bergström Föreståndare naturum Hornborgasjön

 2. Hornborgasjön = Tranor

 3. Hornborgasjöns naturreservat • Ramsar • Natura 2000

 4. Skötsel Publik verksamhet Hornborgasjön förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län på uppdrag av Naturvårdsverket.

 5. Fågelsjö > Träsk > Fågelsjö • Sjön sänktes 5 ggr mellan 1800-1930 • Restaurerades 1985-1995

 6. Hornborgasjön – åter en våtmark av internationell betydelse

 7. Aktiv skötsel av reservatet

 8. Publik verksamhet • 250 000 besökare per år • 8 besöksplatser runt sjön • 2 besökscentrum • 8 utsiktstorn • 5 vandringsleder

 9. naturum Hornborgasjön och Trandansen

 10. Transäsongen • 150 000 besökare under 6 veckor - på gott och ont

 11. Guidning av bokade grupper – många bussresor • Fågelvärdar från lokala fågelklubbar • Samarbete med turistbyråerna • Stora trandansen • Tranans dag

 12. naturum Hornborgasjön • Utställning • Bildspel/filmer • Utsiktstorn • Gömslen • Café • Guidning av grupper • Skolverksamhet • Program för allmänheten - guidningar • föredrag • familjedagar

 13. naturum Hornborgasjön

 14. Hög tillgänglighet för alla

 15. Höst vid Hornborgasjön

 16. Vinter vid Trandansen

 17. Samarbete • Kringliggande kommuner • Turistbyråer • Fågelklubbar • Idrottsföreningar • Hembygdsförening • Kyrkan • Paraply fågelvägen

 18. Kommunikation • Webben • Broschyrer • Media • Anslagstavlor

 19. Tack!