Download
frukt za 1 6 bisfosf t aldol za n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fruktóza-1,6-bisfosfát aldoláza PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fruktóza-1,6-bisfosfát aldoláza

Fruktóza-1,6-bisfosfát aldoláza

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fruktóza-1,6-bisfosfát aldoláza

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fruktóza-1,6-bisfosfát aldoláza Matej Žabka

  2. Glykolýza

  3. Vznik trióz z hexózy fruktóza-1,6-bisfosfát glyceraldehyd-3-fosfát dihydroxyacetónfosfát

  4. Triedenie aldoláz • Aldoláza (fruktóza-bisfosfátaldoláza): • D-fruktóza-1,6-bisfosfát-D-glyceraldehyd-3-fosfát-lyáza • EC 4.1.2.13 • EC 4 lyázy •  EC 4.1 lyázy, ktoré štiepia väzby C-C • 4.1.2 lyázy, ktoré štiepia väzby C-C v aldoloch • EC 4.1.2.13 -fruktóza-1,6-bisfosfát-D-glyceraldehyd-3-fosfát-lyáza • http://enzymes.me.uk/enzyme/ec_4_1_2_13 • Aldolázy typu I: živočíchy, vyššie rastliny, baktérie. Katalyzujú reakcie vytvorením Schiffových báz a nepotrebujú katión kovu. Pre vytvorenie Schiffových báz je potrebná aminokyselina s bázickou amino skupinou Lys229. • Aldolázy typu II:prokaryoty: kvasinky, baktérie, plesne. Dôležité je pre ne viazanie pomocou Zn2+v aktívnom mieste, ktorý je aktivuje karbonylovú skupinu koordináciou s kyslíkom.

  5. Triedenie aldoláz Ľudskú aldolázu tvorí viacero izoenzýmov: • Aldoláza A (vo svaloch) • Aldoláza B (v pečeni, čreve, obličkách) • Aldoláza C (v mozgu) aldoláza A, PDB: 1ald aldoláza C, PDB: 1xfb

  6. Aktívne miesto aldoláz Lys229 PDB: 1ald

  7. Štruktúra komplexu aldolázy s fruktóza-1,6-bisfosfátom PDB: 4ald

  8. Štruktúra komplexu aldolázy s fruktóza-1,6-bisfosfátom

  9. Mechanizmus pôsobenia aldoláz

  10. Zhrnutie • aldolázy sú dôležité enzýmy v glykolýze a glukoneogenéze • poškodenie aldolázy B: dedičná intolerancia fruktózy (hypoglykémia, nadmerné využívanie ATP a metabolické poruchy) • 3 izozýmy s podobnou štruktúrou