KREIRANJE WEB-A - PowerPoint PPT Presentation

kreiranje web a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KREIRANJE WEB-A PowerPoint Presentation
Download Presentation
KREIRANJE WEB-A

play fullscreen
1 / 20
KREIRANJE WEB-A
153 Views
Download Presentation
lorie
Download Presentation

KREIRANJE WEB-A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KREIRANJE WEB-A

 2. Šta je web sajt? • Web sajt (Web site) je grupa web stranica koje čine jednu celinu. • Može biti smešten na lokalnom računaru, intranet serveru ili web serveru. • Neki su dostupni svim ljudima, a neki imaju ograničen pristup samo članovima ili drugim određenim grupama korisnika. Web sajt može imati svoju internet domenu ili poddomenu.

 3. Vrste web sajtova • 1. Statički web sajtovi su oni koji sadrže neke informacije koje se ne menjaju i ne osvežavaju duže vremena. • 2. Dinamični web sajtovi su oni čiji se sadržaj često osvežava i dopunjava novim informacijama. To su npr forumi, Wikipedia i drugi web sajtovi. Oni su većinom mnogo popularniji i posjećeniji od statičkih.

 4. Šta je web page? • Web stranica (web page) je HTML dokument koji omogućava prezentaciju teksta i poveznica, a dostupan je preko svoje URL (web) adrese. • Na web stranici se osim teksta mogu prikazati i multimedijski elementi (resursi) kao što su slike u digitalnom formatu (jpg, jpeg, gif, png,bmp, ...)animacije, zvuk i slično.

 5. Izradom web stranica bave se web dizajneri i programeri, međutim kao i kod svake slozene softverske aplikacije, web stranice čine: - tekst - smisao - podaci - sadržaji

 6. Optimizacija slajda Predstavlja skup radnji i aktivnosti koje se izvršavaju na samom sajtui van sajtaradi poboljšanja pozicije sajta za zadate ključne reči. Proces optimizacije sajta može da traje od par nedelja do nekoliko meseci u zavisnosti od toga koliko je sajt optimizovan, konkurentnosti ključnih reči i još nekih faktora.

 7. Reč je o procesu prilagodjavanja sajta i njegovog sadržaja ili web dizajna internet pretraživačima kao što su Google, Yahoo i MSN. • Naravno naglasak se nalazi na prilagodjavanju za Google, pošto ovaj pretraživač dominira u Srbiji i širom sveta

 8. Šta je blog? • Reč blog potiče od reči „web” mreža i log (unos,dnevnik) • Blog predstavlja prostor, odonosno web stranicu na kojoj osnivač može da objavi sve ono što želi da podeli sa drugima bilo da je to tekst, fotografija, neki video ili slično.

 9. U današnje vreme blog se sve više koristi i u komercijalne svrhe. • Pokazuje se u obrnutom hronološkom redu – novi sadržaj pri vrhu stanice , najstariji ka dnu. - Možete ga napraviti vrlo jednostavno tako što ćete na internetu pronaći određene sajtove koji Vam pružaju mogućnost da se preko njih registrujete i kreirate svoj blog.

 10. Vrste bloga: • lični blog • biznis blog • organizacijski

 11. Šta je FTP protokol? • FTP je protokol za prenos fajlova (datoteka). • FTP nam omogućava da se sa jednog kompjutera (kompjuter A) prenesu fajlovi na drugi kompjuter (kompjuter B) i u obrnutom smeru.

 12. Za pristup ovim serverima koristi se FTP softver (FTP klijenti). • Jednostavno, na serveru izaberete datoteke koje želite da prenesete kod sebe, a FTP softver će započeti prenos i na kraju preneti sve na vaš kompjuter • Da bi ste pristupili potrebna vam je lozinka i korisničko ime • postoji druga vrsta servera (javni FTP server) tzv. “anonimni”

 13. Šta je TCP/IP ? • TCP / IP (eng. Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jedan je od najkorišćenijih protokola koje koriste skoro sve računarske mreže koje su na internetu. • Koristi se i u lokalnim mrežama za prenos podataka između računara ili servera. • Kada se konektujete na internet vaš računar dobija unikatnu IP adresu koja vam omogućava da lagodno komunicirate sa ostalim računarima na internetu.

 14. TCP / IP protokol se sastoji od dva dela, prvog TCP dela koji vaše podatke deli na manje pakete radi lakšeg i sigurnijeg transfera, i koji ih takođe na odredištu spaja ponovo u originalnu datoteku, • i drugog dela - IP koji adresira svaki taj paket sa odredišnom i izvorišnom adresom. • Svi paketi moraju da prođu kroz određenu putanju koju određuje uređaj ruter.

 15. Šta je HTML ? • HTML predstavlja standarizovani opisni jezik koji se koristi pri strukturiranju tekstova i multimedijalnih objekata u web stranice i elektronsku poštu.

 16. Šta je URL ? • URL je adresa napisana na poseban način kako bi WEB pretraživačima znao pomoći i pristupiti odredjenom dokumentu. URL sadrži internet adresu podataka, mjesto na kojem su smešteni web poslužitelji i vrstu protokola koja se mora koristiti za pristup dokumentu.

 17. Web browser • Pretraživač (web browser, Internet browser) je program koji korisniku omogućuje pregledanje, učitavanje web stranica i multimedijalnih sadržaja vezanih uz njih. • .Web pretraživači su u stvari specijalne Web lokacije (mesta ili sajtovi) i neka vrsta dobrooznačenih raskršća ili vodiča po Internetu.

 18. Web pretraživačinam pružaju mogućnost da pregledamo i listamo popise sadržaja mnogih drugih Web sajtova, da pronađemo njihove tačne adrese, ali i da direktno pristupimo javnim sadržajima na proizvoljno udaljenim računarima.

 19. Šta je HTTP? • Http je internet protokol koji reguliše saobraćaj www dokumenata. To je protokol koji se koristi kako bi www klijenti i posluzitelji uspešno komunicirali jedni s drugima. • Glavna i najčešća metoda prenosa informacija na Webu.

 20. Osnovna namena ovog protokola je omogućavanje objavljivanja i prezentacije HTML dokumenata, tj. web stranica.