Download
grafika 6 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grafika 6 PowerPoint Presentation

Grafika 6

174 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Grafika 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_7B6 Grafika 6 CorelDraw – čárové objekty

 2. Čárové objekty • Umožňují kreslit čáry a křivky • neumožňují vybarvení plochy • překřížením čar NEVZNIKNE plocha !!! • uzavřením čar můžeme vytvořit plošný objekt

 3. Ruční režim • slouží pro kreslení od ruky • může kreslit křivky i úsečky • umožňuje ovlivnit hladkost čáry a přidávat segmenty

 4. Lomená čára • velmi podobná Ručnímu režimu • je vhodnější pro složitější čáry a kombinace křivkových a úsečkových segmentů

 5. Uzel • umožňuje vytvářet a měnit zakřivení čar • používá se u čárových i plošných objektů • pro práci s uzly používáme nástroj Tvar

 6. Uzel – ovládání • změnou polohy uzlu měníme tvar segmentu křivky • změnou délky a směru ovládacích úchytů (kotevních čar) měníme zakřivení segmentu křivky

 7. Tvary uzlů • uzel může být ostrý, hladký nebo symetrický • typ přepínáme v Panelu vlastností

 8. Beziérův režim • slouží pro kreslení křivek po jednom segmentu

 9. B-Spline • umožňuje pomocí řídících bodů snadno upravit tvar křivky • řídící body křivku určují, ale nedotýkají se jí • křivku lze snadno upravovat pomocí mezilehlých bodů • nelze, ale s nimi pracovat jako s uzly

 10. Malířské techniky • umožňují kreslit tahy štětcem • je jich velké množství • mezi jednotlivými typy se vybírá v Panelu nástrojů • vyzkoušejte si jednotlivé možnosti samostatně

 11. Napojování a uzavírání čar • čáry lze napojovat do koncových bodů • ikonka u myši se změní z „vlnovky“ na „lomenou šipku“ • křivku lze uzavřít propojením obou koncových bodu => vzniká uzavřená křivka, která ohraničuje plochu => vznikne plošný objekt

 12. Spojení dvou čar • dvě křivky můžeme spojit a vytvořit plošný objekt • 1. vybereme obě křivky • 2. vybereme nástroj Tvar (práce s uzly) • 3. v nabídce vybereme Uspořádat – Kombinovat • 4. koncové uzly „přetáhneme“ na sebe a tím křivky propojíme

 13. Zarovnání textu podle čáry • text lze zarovnat podle křivky a tím provést zakřivení textu • text musí být převeden na řetězcový • vybraný text umístíme poblíž zvolené křivky • vybereme oba objekty • v nabídce vybereme Text – Přizpůsobit text osnově • Pomocí panelu vlastností můžeme upravit různé parametry • pokud bude text „otočený“ můžeme ho symetricky otočit okolo obou os

 14. Zdroje • Nápověda k aplikaci CorelDraw • Obrázky – vlastní tvorba (ruční režim a lomená čára), ostatní převzaty z Nápovědy k programu CorelDraw

 15. Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 VY_32_INOVACE_7B6 Číslo DUM: Jméno autora: Karel Nymsa Název práce: CorelDraw – čárové objekty Předmět: IKT Ročník: Kvarta Časová dotace: 25 min Vzdělávací cíl: Znalost základních pojmů grafiky a ovládání vektorové grafiky Pomůcky: Corel Draw nebo obdobný SW na vektorovou grafiku Poznámka: - 20. 8. 2012 Datum vytvoření: Inovace: Základní informace jsou v elektr. podobě a vyučující se může zaměřit na práci se studenty