Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAKTERIJE PowerPoint Presentation

BAKTERIJE

494 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BAKTERIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BAKTERIJE Nives Kolak, 7.b

 2. Osnovno o bakterijama • BAKTERIJE su najbrojnija skupina organizama • Bile su bitne u biološkoj evoluciji, a i danas su osnova svakog hranidbenog lanca u prirodi. • Nalazimo ih i u tlu i u vodi . indeks.hr

 3. Građa bakterija • Bakterije su građene od: • Citoplazme, Stanične stijenke, Bičeva, Dnk, Stanične membrane i čvrstog omotača. • Dnk nije obavijena jezgrinom membranom. • Bič služi za pokretanje • Stanična stijenka je čvrsta tvorevina građena od mureina. • Citoplazma je polutekuća tvar koja čini najveći dio bakterijske stanice. • Stanična membrana je tanki sloj građen od različitih vrsta molekula.

 4. razmnožavanje i rast bakterija • Bakterije se razmnožavaju nespolno, diobom. Bakterije se počinju razmnožavati kada njihove stanice narastu do veličine svojstvene određenoj vrsti.Najveći broj bakterijskih vrsta razmnožava se jednostavnom, binarnom diobom. • Rast bakterija podrazumijeva povećavanje veličine njihovih stanica ali i povećanje njihova broja nakon razmnožavanja. Postoje vrsne i metaboličke razlike vezane za rast i razmnožavanje bakterija.

 5. Razmnožavanje bakterija Binarna dioba – način na koji se razmnožava većina bakterija hr.wikipedia.7val.com

 6. Neke slike o građi bakterija biol.pmf.hr Građa eukariotske bakterije biol.pmf.hr Građa prokariotske bakterije

 7. Najbrojniji oblici bakterija • Kuglaste bakterije ili Koki – imaju oblike kugle. Kada nakon diobe stanice ostaju zajedno, tada nastaju diplokoki (dvije stanice) • Štapićaste bakterije ili bacili - mogu biti različite duljine i promjera. Kada se nakon diobe ne razdvajaju, zajedničkim imenom ih nazivamo diplobacili (u paru) • Zavojite bakterije ili spirili – su u osnovi štapićaste bakterije,jedanput ili više puta zavijene oko svoje zamišljene osi

 8. BAKTERIJE PREMA NAČINU ISHRANE • AUTOTROFNE BAKTERIJE • Sumporne bakterije sebi stvaraju hranu iz različitih jednostavnih spojeva, npr. ugljikov dioksid, voda, sumporovodik i amonijak.One ne oslobađaju kisik. • Modrozelene bakterije fotosintezom proizvode hranu i oslobađaju kisik. Imaju klorofil. Prvi su fotosintetski organizmi.

 9. Heterotrofne bakterije • Heterotrofne bakterije prema načinu ishrane su:Parazitske bakterije i Simbiotske bakterije. • Parazitske bakterije su uzročnici zaraznih bolesti živih bića. Kod čovjeka uzrokuju upale grla i pluća, tuberkulozu, tetanus, koleru i druge. • Simbiotske bakterije su dušikove bakterije koje žive u zajednici s biljkama. Pretvaraju dušik iz zraka u oblik koji mogu koristiti druge biljke.

 10. Glavni putevi širenja zaraze bakterijama • Bakterijama se možemo zaraziti hranom i vodom, zrakom, životinjama te direktnim dodirom. • Hranom i vodom:bakterije probavnog sustava mogu uzrokovati bolesti – tifus, koleru.. • Zrakom: govorom, kihanjem i kašljanjem prenose se uzročnici upale dišnih putova i pluća, tuberkuloze, difterije.. • Životinjama:npr. Uši prenose uzročnik pjegavog tifusa. • Direktnim dodirom:prištići, infekcija kože..

 11. Kako možemo SPRIJEČITI ZARAZU BAKTERIJAMA • Zarazu možemo spriječiti: • Održavanjem čistoće i osobne higijene • Cijepljenjem protiv tuberkuloze, hripavca .. • Pročišćavanjem vode za piće • Izoliranjem oboljelih životinja • Mikrobiološkom kontrolom hrane • Postupcima pasterizacije i sterilizacije.

 12. PASTERIZACIJA • Pasterizacija je postupak zagrijavanja tekućina (mlijeka,voćnih sokova)pola sata na temperaturi od oko 65°C pri čemu ugiba većina prisutnih bakterija, a ostaju sačuvani vitamini i drugi korisni sastojci.

 13. Sterilizacija • Sterilizacija je postupak uništenja živih bakterija i njihovih spora na visokoj temperaturi ili kemijskim sredstvima. Primjenjuje se u zdravstvenim ustanovama.

 14. Ljudske bakterije Ljudske bakterije Srbijanet.hr. Bakterije u ljudskom organizmu: Activia.ba

 15. Literatura • Slike: srbijanet.hr activia.ba indeks.hr biol.pmf.hr hr.wikipedia.7vol.com Tekst: http://hr.wikipedia.org/wiki/Bakterije http://hr.wikipedia.org/wiki/Indetifikacija http://hr.wikipedia.org/wiki/Bakterije /građa http://hr.wikipedia.org/wiki/pasterizacija http://hr.wikipedia.org/wiki/sterilizacija