Plaka Tektoniği ve Magmatizma - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plaka Tektoniği ve Magmatizma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plaka Tektoniği ve Magmatizma

play fullscreen
1 / 41
Plaka Tektoniği ve Magmatizma
268 Views
Download Presentation
lucky
Download Presentation

Plaka Tektoniği ve Magmatizma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Plaka Tektoniği ve Magmatizma 1.Okyanus Ortası Sırtlar 2.Kıtaiçi Riftler 3. Ada Yayları 4.Aktif Kıta Kenarları • 5.Yay Arkası Basenler • 6.Okyanus Adaları • 7.Çeşitli Kıtaiçi Faaliyetler

 2. Sıcak Noktalar (Hot Spots)

 3. Magmatik Farklılaşma(Magmatik Diferansiyasyon)

 4. 1. Sıvı Karışmazlığı

 5. 2. Gazla Taşınma3. Termogravitasyonel Taşınma (difüzyon)4. Fraksiyonel KristalleşmeGravitasyonel ÇökmeBasınçla FiltrelenmeZonlanma/Mantolanma5. Magmanın Çevre Kayaçlara Enjeksiyonu6. Metasomatizma

 6. 7. Asimilasyon

 7. 8. Magma Karışımı (Magma Mixing)

 8. İntrüzif Magmatik Kayaçların Jeolojik Bulunuş Şekilleri1- Çevre Kayaçlara Diskordan*Dayk (Işınsal/radyal, Çember/halka ve Koni şekilli)*Batolit2- Çevre Kayaçlara Konkordan*Sil*Lakolit*Lopolit*Fakolit

 9. Types of Igneous Structures Fig. 4.13

 10. Radyal (Işınsal) Dayk

 11. Ring (Halka) Dayk

 12. Ring (Halka) Dayk Koni Dayk

 13. Ring (Halka) Dayk

 14. Koni Şekilli Dayk

 15. Dayk

 16. Sil Batolit

 17. Çevre Kayaca Konkordan Olan Sil

 18. Sil

 19. Sill Sill Fig. 4.15

 20. Lakolit

 21. Lakolit

 22. Lakolit

 23. Lopolit

 24. Fakolit