Download
a diszlexia vesz lyeztetetts g s a diszlexia jelens gk re diszgr fia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre Diszgráfia PowerPoint Presentation
Download Presentation
A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre Diszgráfia

A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre Diszgráfia

529 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre Diszgráfia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköreDiszgráfia

 2. Mi a diszlexia?NORMÁL ÉRTELMI KÉPESSÉG ELLENÉRE:

 3. a populáció 5-7 % diszlexiás • fiúk között nagyobb az előfordulás A diszlexia fajtái, tünet, megjelenési forma szerint:

 4. A diszlexia okai:

 5. A diszlexia tünetei • Olvasásban, írásban megjelenő tünetek

 6. 2. Beszédben megjelenő tünetek: a diszlexiás gyerekek többségének vannak nyelvfejlődési elmaradásai • megkésett a beszédfejlődésük • makacs beszédhibákkal küszködnek • ügyetlenek a beszédszervi mozgásaik • nehezen utánoznak szokatlan nyelvmozdulatokat • gyakran jellemzőjük a szűk aktív szókincs • szókincsük nehezen bővül • gyakran vannak szótalálási nehézségeik • mondataik gyakran rövidebbek és grammatikailag helytelenül szerkesztettek • gyenge a verbális emlékezetük(nehezen tanulnak verset) • rossz a nyelvi elemzőképességük, nehezen tagolnak szavakat, hangokra, mondatokat szavakra, szótagokra • hangokkal nehezen manipulálnak, nehezen megy a nyelvtan, nyelvtanulás

 7. 3. Tünetek a magatartásban • védekezési, kitérési mechanizmusok( iskolakerülés, lopás, hazudozás) • agresszivitás • kompenzáció (bohóckodás, veszélyes merészség, evés, • félelemmel teli visszahúzódás (szorongás, depresszió, elszigetelődés, pszichoszomatikus tünetek) • 4. Egyéb tünetek • Fejletlen ritmusérzék • lehet dominanciazavar • ügyetlen lehet a mozgásuk • nehezen tájékozódnak térben és időben • nehezen követnek kötött szekvenciákat (szerialitás) A tünetek- az olvasás és írásban megnyilvánuló kivételével- már iskoláskor előtt is felismerhetők!!

 8. Diszlexia-veszélyeztetettség - A diszlexia-veszélyeztetettség az olvasástanulás megkezdése előtt diagnosztizálható, és megfelelő terápia biztosítása révén a diszlexia kialakulása meg is előzhető. - Meixner Ildikó dolgozta ki a diszlexia-prevenció és -reedukáció módszertanát • Játékház olvasókönyvcsalád MÓDSZERTANI ALPELVEK

 9. Aprólékosan felépített fokozatosság elve A gondolkodás merevségének oldása Speciális taneszközrendszer alkalmazása Szorongások oldása Hármas asszociáció elve Homogén gátlás figyelembevételének elve

 10. A diszlexia terápiája CÉL: Nem pusztán a hibákat kell korrigálnunk, hanem az egész személyiségükre kell hatást gyakorolnunk, harmonikus, motivált, olvasni akaró és kedvelő emberré válásukat kell segítenünk!!

 11. ELVEI, GYAKORLATA • egyéni és csoportos terápia • szótagsoros, szósorok olvasása • írás diktálás után • nyelvtani, nyelvhelyességi feladatok, szókincsbővítés • összefüggő szöveg olvasása • játékok • számítógép alkalmazása a fejlesztő órákon A diszlexiás gyermekek problémái, és megoldásuk olyan összetett feladat elé állítja a gyermek környezetét, hogy mindenkinek ki kell vennie a részét belőle!! • Szakember ( logopédus, fejlesztő pedagógus) • a problémát komolyan vevő és segítő szülő • megértő, módszertanilag felkészült TANÍTÓ

 12. diszgráfia ÍRÁSZAVAR

 13. A diszgráfia fogalma • A részképesség-zavarok egyik fajtája, mely szorosan kapcsolódik a diszlexiához.

 14. Az írás folyamata Az írómozgások kivitelezésében megjelenő eltérések: Rossz kéztartás Rossz ceruzafogás Horogfogás Hüvelykujjhajlatba fogott A 2. és a 3 ujj közé fogott 5. Ujj irányító szerepe 3.ujj irányító szerepben 4. Ujj irányító szerepe

 15. Merevség, görcsösség • gyenge tapintási finomság • írásmozgások problémái • együttmozgások AZ ÍRÁS EREDMÉNYESSÉGE

 16. Az írás külalakja - Sorkövetés elégtelensége - Változó betűméret - Szabálytalan betűformák

 17. - átírások - Betűkapcsolások hiánya

 18. 2. Az írás tartalmában megjelenő tünetek betűtévesztés betűkihagyás

 19. Diktált szöveg reprodukciója • Lassú írástempó • erősen kell koncentrálni a diktált szöveg felidézésekor • mást ír a diktált szöveg helyett • helytelen ragok használata

 20. 3. A helyesírási szabályok alkalmazási nehézségei • Fejlett nyelvi készség • jó ritmus-és zenei érzék • szóképessé vált olvasás • megfelelő emlékezeti struktúra Magán és mássalhangzók idejének jelöletlensége

 21. Egybe és különírás, ragok különírása ly-j helyesírása

 22. 4. A részképesség-kiesés okai • Mozgáskoordinációs nehézségek • érzékszervi „elégtelenség” (hallás, látás, tapintás) • gyakorlatlanság • éretlenség 5. terápia • Szemmozgások tudatos irányítása • formafelismerés fejlesztése • nagymozgások fejlesztése • finommotorika fejlesztése • tapintás fejlesztése • írásfejlesztése • egyébkészségek fejlesztése ( figyelem, monotónia tűrés,)

 23. A XI. Kerületi Logopédiai Intézet tevékenysége a diszlexiával kapcsolatban • minden év áprilisában felkeressük az iskolák 1. osztályát és a pedagógusok jelzése alapján elvégezzük a szükséges vizsgálatokat • a következő évben beosztjuk a terápiára a kiszűrt gyerekeket • 5. osztálytól az intézetben látjuk el a tanulókat • számítógép alkalmazása a terápia során • szakvélemény készítése az osztályzás alóli felmentéshez • tanácsadás a gyakorláshoz • 2 évenkénti kontrollvizsgálat a felmentésekhez • konzultáció a pedagógusokkal