Download
james watt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
James Watt PowerPoint Presentation

James Watt

518 Views Download Presentation
Download Presentation

James Watt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. James Watt 1736-1819 skotský mechanik, vynálezce a fyzik

  2. James Watt Watt ve skutečnosti nebyl vynálezcem parního stroje, provedl pouze taková vylepšení, která umožnila jeho průmyslové využití byl skotský mechanik, vynálezce a fyzik – samouk, známý především skrze své vynálezy a vylepšení parních strojů. James Watt se rok učil u mechanika T. Morgana v Londýně(1755)

  3. James Watt • V roce 1775 se spojil s obchodníkem MatthewemBoultonem a společně začali vyrábět a prodávat parní stroj • Wattovy parní stroje způsobily revoluci v oblasti britského průmyslu • V uhelných dolech už nemuseli zaměstnanci nosit uhlí na povrch v pytlích, ale začaly se používat první jednoduché výtahy poháněné Wattovým strojem

  4. Další Wattovy objevy a vynálezy: Dvojčinný parní stroj ,nezávislý objev složení vody ,upřesnění fyzikálního pojmu práce Odstředivý regulátor,vývěva, setrvačník parního stroje

  5. Parní Sroj • V roce 1763 byl Watt požádán, aby opravil parní stroj (jednalo se o jeden z prvních parních strojů, nazývaný Newcomenengine). Tehdejší parní stroje byly nevýkonné a tak se James Watt rozhodl a sestrojil parní stroj - vlastní vylepšený model. • Od roku 1769 se James Watt věnoval stavbě a zlepšování svých parních strojů a také dalším vynálezům.

  6. Parní Stroj Wattův stacionární parní stroj (1774)

  7. James Watt Watt byl jemné dítě, chodil do školy nepravidelně a místo toho většinou byl vzdělaný doma jeho matkou. On vystavil velkou manuální obratnost, nadání pro matematiku a absorboval legendy a tradici skotských lidí. http://james-watt.navajo.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/James_Watt http://www.converter.cz/fyzici/watt.htm