1 / 14

Rostliny nahosemenné Přírodopis VY_32_INOVACE_213 , 11. sada, Př

Rostliny nahosemenné Přírodopis VY_32_INOVACE_213 , 11. sada, Př. Rostliny Nahosemenné. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková. Semeno není kryto v plodu, místo plodů mají šišky. Opylení i šíření semen většinou větrem.

lynde
Télécharger la présentation

Rostliny nahosemenné Přírodopis VY_32_INOVACE_213 , 11. sada, Př

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rostliny nahosemenné Přírodopis VY_32_INOVACE_213, 11. sada, Př Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 2. Rostliny Nahosemenné Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 3. Semeno není kryto v plodu, místo plodů mají šišky. Opylení i šíření semen většinou větrem. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 4. Největší rozvoj ve třetihorách – vznik hnědého uhlí. Dnes – jehličnaté stromy a jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)– pěstován v parcích. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 5. Borovice lesní: na skalách a písčitých půdách. Jehlice po dvou ve svazečku. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 6. Další druhy: borovice černá, kleč (kosodřevina) – v horách, keřovitá. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 7. Smrk ztepilý: rychle roste, vysazován v monokulturách, časté kalamity – lýkožrout, vývraty, polomy, citlivý k znečištění ovzduší (kyselé deště). Původní v horách. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 8. Jedle bělokorá: šiška směrem vzhůru, rozpadá se na stromě. Citlivá k imisím. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 9. Modřín opadavý: jehlice ve svazečcích na zkrácených větévkách (brachyblastech) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 10. Jalovec obecný: na světlých místech (horské pastviny, kamenité stráně…), dužnaté šištice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 11. Tis červený: semeno obklopeno dužnatým míškem (jediná nejedovatá část rostliny). Pomalý růst, vysoký věk. Chráněný. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 12. tis červený smrk ztepilý modřín bor. lesní jalovec bor. černá autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

 13. tis červený smrk ztepilý borovice lesní jedle bělokorá Který z uvedených stromů má jehlice ve svazečcích? Který z uvedených stromů má nejdelší život? modřín jalovec borovice smrk Jak se nazývá les, kde jsou vysazeny jen smrky? monokultura polokultura smrčinec mlází Který z uvedených stromů nemá šišky? jedle jalovec tis modřín Jak jsou lesní stromy nejčastěji opylovány? větrem jinými zvířaty hmyzem vodou autorem materiálu a všech jeho částí je Mgr. Monika Chudárková

 14. Použité zdroje: fotografie – soukromý archiv Mgr. Moniky Chudárkové Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

More Related