Download
bibliotekprosjekt spjelkavik barneskole n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bibliotekprosjekt Spjelkavik barneskole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bibliotekprosjekt Spjelkavik barneskole

Bibliotekprosjekt Spjelkavik barneskole

207 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bibliotekprosjekt Spjelkavik barneskole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BibliotekprosjektSpjelkavik barneskole Bibliotek + fag = sant

 2. Spjelkavik barneskole www.alesund.kommune.no

 3. Spjelkavik barneskole • 550 elever • 80 ansatte • Byggeår 1999 • Utbygd i 2010 www.alesund.kommune.no

 4. Nybygget www.alesund.kommune.no

 5. Aktivitetssalen • Samlingsrom for alle elevene (kapasitet 800) • “Kinosal” – 4 • 3 m lerret og 7.1 sorround-lyd www.alesund.kommune.no

 6. Klasserommene www.alesund.kommune.no

 7. Naturfagsrommet www.alesund.kommune.no

 8. Uteområdet www.alesund.kommune.no

 9. Utvikling av skolebiblioteket 1 • Åpent mediatek – arkitektens drøm? • Skjermet bibliotek med hyller • Skjermet bibliotek med lettvegger • Bibliotek og leseverksted • Biblioteket 2 “innebygde” rom • Fullverdig bibliotek med skjønnlitterær- og fagavdeling www.alesund.kommune.no

 10. Utvikling av skolebiblioteket 2 • Lærer bibliotekansvarlig – nedsatt lesetid • Kontorsekretær bibliotekansvarlig – mer tid avsatt til biblioteket • Utdannet bibliotekar ansatt i samarbeid med naboskole (40% stilling) – lærer funksjonsansvarlig for skole/bibliotek • Utdannet bibliotekar ansatt i 80% - fortsatt lærer funksjonsansvarlig www.alesund.kommune.no

 11. Utvikling av skolebiblioteket 3 • Gjennomgang av litteratur - kassering • Innkjøp av ny skjønnlitteratur – kontinuerlig prosess • Gjennomgang av faglitteratur for lærere og elever • Flytting av faglitteratur til bibliotek • Innkjøp av ny faglitteratur – kontinuerlig prosess • Orientering i – utvikling av virtuelt bibliotek – kontinuerlig prosess • Samarbeid med folkebibliotek – kontinuerlig prosess www.alesund.kommune.no

 12. Utvikling av skolebiblioteket 4 • Skolebiblioteket åpent enkelte timer • Lærerne/klassene finner fram i biblioteket utenom åpningstider • Stor aktivitet – bøker på avveie, dugnader for biblioteket • Innføring av Mikromarc • Åpent bibliotek 08.30 – 15.30 alle dager • Faglig veiledning til elever og lærere • Lesekampanjer - forfatterbesøk www.alesund.kommune.no

 13. Utlån 2009 - 2010 • Lånte bøker 2009: * fagbøker 810 * skjønnlitteratur 4226 • 2009 totalt: 5036 • Lånte bøker 2010: * fagbøker 3060 * skjønnlitteratur 13144 • 2010 totalt: 16204 www.alesund.kommune.no

 14. LUS og veiledet lesing • Lærere og bibliotekar – samlet opplæring • Økt behov for differensiert litteratur • Økt behov for flere av samme bok • Økt utlån – økt behov for bøker • Biblioteket – læringsarena tilpasset opplæring • Framlegging LUSresultat – bibliotekar deltaker www.alesund.kommune.no

 15. Prosjekt UiA • Mål: Styrke elevenes ferdigheter i å finne fram til og bruke relevant faglitteratur med utgangspunkt i skolebibliotek og folkebibliotek. • Gjennom faste møter mellom rektor og, bibliotekar, læreransvarlig for skolebiblioteket og faglærere, utvikle modell for bruk av skolebibliotekets fagavdeling. • Biblioteket en sentral læringsarenea i elevenes faglige utvikling i samf. og nat.fag • Tettere samarbeid skolebibliotek og folkebibliotek www.alesund.kommune.no

 16. År 1: 2010/2011 • Etablering av prosjektgruppe • Oppgradering/innkjøp av faglitteratur • Etablering av data-arbeidsplasser i biblioteket • Elevene får opplæring/gjøres kjent med fagavdelingen • Ta i bruk strategier for lesing, innhenting og bruk av informasjon og kunnskap knyttet til ulike tema • Utarbeide undervisningsopplegg knyttet til tema og strategier www.alesund.kommune.no

 17. År 1: 2010/2011- forts. • Loggføring og rapportskriving • Lære å søke informasjon gjennom ulike kilder • Bibliotekar og lærere utvikler lenkesamling på skolens hjemmesider • Elevene gjøres kjent med lenkesamlinger og bruken av disse • Elevene besøker folkebiblioteket og får undervisning/opplæring der www.alesund.kommune.no

 18. Rekfleksjon januar 2011 • Vi ser at det å komme i gang med ny type samarbeid krever sitt i en ellers travel skoledag. Men når man får det til og er i gang, opplever vi at det utløser mye kunnskap og energi. • Dessuten ser vi at å skrive ned detaljer og «selfølgeligheter» i det man gjør, er svært viktig og bevisstgjørende. For oss er dette særdeles viktig for å få fram en tydelig modell. Dermed forstår vi også hvor viktig det er å ha en modell å arbeide etter. www.alesund.kommune.no

 19. Bibliotek www.alesund.kommune.no

 20. Bibliotek www.alesund.kommune.no

 21. Elevassistenter på biblioteket www.alesund.kommune.no

 22. Nordisk litteraturuke www.alesund.kommune.no

 23. Friminuttslesing på biblioteket www.alesund.kommune.no

 24. Friminuttslesing på biblioteket Trangt om plassen i friminuttene. www.alesund.kommune.no

 25. ”Bamsefest” www.alesund.kommune.no

 26. ”Bamsefest” www.alesund.kommune.no

 27. ”Bamsefest” www.alesund.kommune.no

 28. Solsystemet – Utstilling påbiblioteket www.alesund.kommune.no

 29. Solsystemet – Utstilling pånaturfagsrommet www.alesund.kommune.no

 30. Bergarter - Prosjektarbeid www.alesund.kommune.no

 31. Pubertet - Prosjektarbeid www.alesund.kommune.no

 32. Arbeidsstasjoner på biblioteket www.alesund.kommune.no

 33. Prosjektrelatert kursing av personalet www.alesund.kommune.no

 34. Sortlands skrivekonkurranse • Landsdekkende konkurranse om å komme med idéer til innhold i ny kunstdektektivbok. www.alesund.kommune.no