Download
cbi llais busnes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CBI Llais Busnes PowerPoint Presentation
Download Presentation
CBI Llais Busnes

CBI Llais Busnes

98 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CBI Llais Busnes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CBILlais Busnes Ieithoedd tramor yn cael eu cyfri’n ‘ddefnyddiol i’r sefydliad' yn Arolwg Addysg a Sgiliau CBI/Pearson 11 Mehefin 2012

 2. Beth yw eu nod??????

 3. Hyrwyddo busnesau o bob maint a sector yn y Deyrnas Unedig fel eu bod nhw’n gallu cystadlu yn y Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd ac yn rhyngwladol.

 4. Pam mae’r CBI mor bwysig????

 5. Y CBI yw prif sefydliad lobïo’r Deyrnas Unedig dros fusnesau, sy’n darparu llais i weithwyr cyflogedig ar lefel genedlaethol a rhyngwladol

 6. Dyfalwch pa rai yw’r deg iaith fwyaf gwerthfawr yng ngolwg rheolwyr yn y Deyrnas Unedig!

 7. Rhestrwch yr ieithoedd hyn yn nhrefn eu pwysigrwydd yng ngolwg rheolwyr busnes yn y Deyrnas Unedig.

 8. Pwy sy’n siarad pa iaith?

 9. Lowri Wyn Jones Ieithoedd a siaredir (iaith yr aelwyd ac a ddysgwyd): Cymraeg (gartref), Saesneg (gartref), Sbaeneg (rhugl), Rwsieg (dechreuwyr), Eidaleg (dechreuwyr) Galwedigaeth: Swyddog Gwasanaethau Cwsmeriaid (Ysgolion) Maes cyflogaeth: Sefydliad Cysylltiadau Diwylliannol, y Sector Cyhoeddus Gradd/Prifysgol: Sbaeneg BA, Prifysgol Caerdydd

 10. Rod Gilbert Galwedigaeth Comedïwr a chyflwynydd teledu/radio Pa ieithoedd mae’n eu siarad??? Saesneg, Sbaeneg, Cymraeg, Ffrangeg, Lladin

 11. Stephen Jones Pa ieithoedd mae’n eu siarad a sut dysgodd nhw? Galwedigaeth: Chwaraeon Saesneg, Cymraeg a Ffrangeg – Blwyddyn 9 (roedd o gymorth ei fod wedi dysgu Ffrangeg pan symudodd i Ffrainc yn ystod ei yrfa rygbi) “ “Astudiais Ffrangeg tan ddiwedd Blwyddyn 9, ond roeddwn wedi ymgolli cymaint mewn chwarae rygbi i ystyried y byddwn i angen unrhyw iaith arall ac eithrio Cymraeg neu Saesneg. Daliwch ati i astudio eich ieithoedd tramor!”