Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Standardisering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Standardisering

Standardisering

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Standardisering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. National standards Feature catalogues International standards ISO/TC 211 Standardisering European profiles GML KMS WMS WFS Implementation rules KF Partnere Frit efter Per Ryghaug, NGU

 2. Hvordan beskriver vi indholdet i infrastrukturen OIO Udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOUSR) Status på arbejdet med OIOUSR metadata profil Betydning for ejerne af datasæt og tjenester Jan Hjelmager (jnh@kms.dk)

 3. Hvad er OIOUSR • Tværgående udvalg under SFG • Filosofien er at referencedata i Inspire regi og er referencedata i dansk digital forvaltning • Nedsætter arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver

 4. Hvem deltager i OIOUSR Kulturarvsstyrelsen Trafikministeriet/Vejdirektoratet Danske regioner Skat KL (næstformand) Klimaministeriet/GEUS EBST BLST ITST FOT DMP CPR-kontoret Fødevareministeriet, KMS (formand + sekr)

 5. Opgaver i OIOUSR • Igangsætte • Koordinerer • Udbrede kendskabet til OIOUSR’s arbejde • Udpeger og godkender medlemmer i arbejds- og høringsgrupper • Behandle og godkende indstillinger fra arbejdsgrupper

 6. OIOUSR metadata

 7. OIOUSR metadata (kort) • Status • 2 møder • Afrapporteres inden sommerferien • Forslaget kommer i høring • Konceptuel model

 8. OIOUSR metadata (lang) • Deltagere: • BLST • Danmarks Miljøportal • FOT • KL • Danske Regioner • DMU • AAU • KMS

 9. OIOUSR metadata (lang) • Udgangspunkt for arbejdet • Deltagernes krav • OIO • Inspire metadata Implementing Rules (OBS!) • INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 • DS/EN ISO 19115 Geographic information – Metadata • DS/EN ISO 19119 Geographic information – Services • DS/ISO/TS 19139 Geographic information – Metadata – XML schema implementation

 10. OIOUSR metadata (lang) • Brugernes krav: • Håndterbart • Dække de daglige behov • Leve op til lovmæssige krav

 11. Discovery OIOUSR metadata profil Explore / evaluation Use / Exploit OIOUSR metadata (lang) • Forventet resultat: • Dækker discovery, evaluation • Rapport der dokumenterer arbejdet i projektet • Konceptuel UML model • Anbefalinger til videre arbejde • Ikke med: • Ikke en fysisk implementering • Forholder sig ikke til værktøj • Dækker ikke use

 12. Betydning for ejerne af datasæt og tjenester • Fælles dansk profil til metadata på discovery og evaluation • Lettere at læse og forstå metadata • Potentielt større marked for udviklere af værktøj(?)

 13. National standards Feature catalogues International standards ISO/TC 211 Standardisering European profiles GML KMS WMS WFS Implementation rules KF Partnere Frit efter Per Ryghaug, NGU