Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu - PowerPoint PPT Presentation

walne zebranie delegat w wielkopolskiego stowarzyszenia sportowego w poznaniu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu

play fullscreen
1 / 47
Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu
150 Views
Download Presentation
malana
Download Presentation

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Walne Zebranie DelegatówWielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu Poznań, maj 2010

 2. Sprawozdanie z działalności za 2009 r. Szanowni Delegaci Minął trzeci rok działalności Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w kadencji 2007-2011. Nie brakowało w nim znaczących- często radosnych wydarzeń z udziałem wielkopolskich sportowców, były także sytuacje trudne zwłaszcza w sferze organizacyjno- finansowej. Generalna ocena, dzięki zaangażowaniu całego środowiska sportowego w naszym regionie jest bez wątpienia pozytywna…

 3. Sprawozdanie z działalności za 2009 r. Nasze województwo odgrywa w dalszym ciągu czołową rolę w kraju, a poszczególne kluby mogą się poszczycić stabilnym poziomem sportowym wyrażonym poprzez punkty współzawodnictwa młodzieżowego. ..

 4. Sprawozdanie z działalności za 2009 r. Rok 2009 przyniósł niespotykany dotąd medalowy plon w imprezach najwyższej rangi. Największymi sukcesami mogli poszczycić się: Mistrz Olimpijski- Szymon ZIÓŁKOWSKI ( AZS- Poznań )- v-ce Mistrz Świata w rzucie młotem- BERLIN – 2009, Julia MICHALSKA ( Tryton)- Mistrzyni Świata w wioślarstwie POZNAŃ- 2009, Małgorzata CHOJNACKA ( Posnania) – Mistrzyni Świata w kajakarstwie DORTMUTH- 2009, Marta WALCZYKIEWICZ (Posnania)- v-ce Mistrzyni Świata w kajakarstwie DORTMUTH- 2009. Sportowa droga Anity WŁODARCZYK do rekordu i mistrzostwa świata w rzucie młotem- BERLIN- 2009 , wiodła przez dwa wielkopolskie kluby- KADET Rawicz i AZS- AWF Poznań.

 5. Działalność organizacyjna - Zarząd • Prezes - Stanisław Paweł Sikorski • wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych- Wojciech Skrzypczyński • wiceprezesem ds. sportowych – Rafał Piszcz • Ewa Bąk • Zbigniew Białas- Pełnomocnik Zarządu • Jarosław Jagaciak • Bogdan Jamroszczyk • Mirosław Jankowski • Aleksander Kosakowski • Janusz Kurczewski- Członek Prezydium • Henryk Kuśmirek- Pełnomocnik Zarządu • Mieczysław Marciniak- Pełnomocnik Zarządu • Hieronim Mazurkiewicz • Jacek Muzolf • Andrzej Olszewski • Lech Pauliński • Zenon Piątek- Członek Prezydium, Pełnomocnik Zarządu • Kazimierz Piber • Tomasz Piguła • Zbigniew Stępniak • Józef Ślusarek

 6. Działalność organizacyjna - Zarząd Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Jerzy Gliński, a członkami Komisją są: • Bogusław Gładysz • Jan Majchrzak • Kazimierz Kurtyka • Janusz Woda Pełnomocnicy WSS: • Mieczysław Marciniak- na obszarze obejmującym powiaty: jarociński, krotoszyński, pleszewski, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński i kaliski • Henryk Kuśmirek - na obszarze obejmującym powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki • Zbigniew Białas - na obszarze obejmującym powiaty: kościański, leszczyński, wolsztyński, gostyński, rawicki • Zenon Piątek - na obszarze obejmującym powiaty: czarnkowski, chodzieski, pilski, wągrowiecki, złotowski.

 7. Tematyka posiedzeń Zarządu WSS Problematyka główna: • Informacja o poziomie sportu młodzieżowego w Wielkopolsce w roku 2008. • Sprawozdanie z konsultacji programowo-finansowych z Klubami i Wojewódzkimi Związkami Sportowymi na rok 2009. • Zatwierdzenie preliminarza Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego na rok 2009. • Zatwierdzenie programu i organizacji szkolenia Kadr Wojewódzkich Juniorów i Młodzików w roku 2009. • Przyjęcie bilansu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego za rok 2008. • Podjęcie Uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. • Informacja sportowa- wyniki OOM w sportach zimowych, wyniki MP objętych systemem sportu młodzieżowego. • Przyjęcie materiałów na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

 8. Tematyka posiedzeń Zarządu WSS Problematyka główna c.d.: • Analiza i ocena startu reprezentacji województwa Wielkopolskiego w XV OOM w sportach letnich „MAŁOPOLSKA 2009”. • Informacja o realizacji preliminarza Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego za 8 miesięcy 2009 roku. • Bieżąca informacja sportowa- aktualne wyniki oraz prognozy punktacji Systemu Sportu Młodzieżowego. • Zasady dofinansowania zadań Sportowo-szkoleniowych w Klubach i Wielkopolskich Związkach Sportowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w roku 2010 oraz przyjęcie propozycji zmian, opracowanych przez Zespół powołany Uchwałą Zarządu z dnia 14.09.2009

 9. Tematyka posiedzeń Zarządu WSS Problematyka główna c.d.: • Zatwierdzenie harmonogramu i procedur związanych z przeprowadzeniem konsultacji oceniających sezon szkoleniowy 2009 oraz konsultacji programowo- finansowych z Klubami Sportowymi i Wojewódzkimi Związkami Sportowymi na rok 2010. • Ocena efektywności szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Wielkopolsce w roku 2009. • Zatwierdzenie ilości szkolonych zawodników w KWJ i KWM w roku 2010. • Zatwierdzenie oferty na konkurs MSiT dot. realizacji szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej w roku 2010. • Sport w Wielkopolsce w roku 2010- założenia programowe i finansowe.

 10. Tematyka posiedzeń Zarządu WSS Problematyka główna c.d.: • Stan przygotowań reprezentacji woj. Wielkopolskiego do XV OOM w sportach halowych. • Omówienie przebiegu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego odbytego 01.06.2009 r. • Zatwierdzenie głównej problematyki prac Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w okresie 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r. • Powołanie Zespołu ds. przeglądu zasad i procedur obowiązujących w organizacji szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo. • Analiza i ocena startu reprezentacji Wielkopolski w XV OOM w sportach halowych „ŚWIĘTOKRZYSKIE 2009”. • Informacja Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego o stanie przygotowań reprezentacji województwa Wielkopolskiego do zawodów XV OOM w sportach letnich „MAŁOPOLSKA 2009”.

 11. Tematyka posiedzeń Prezydium Zarządu • Informacja o realizacji preliminarza Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w roku 2009. • Informacja o realizacji zgrupowań szkoleniowych KWJ i KWM w okresie ferii zimowych. • Informacja o wynikach reprezentantów Wielkopolski w XV OOM w sportach zimowych. • Zebranie Sprawozdawcze PFSM- 26.03.2009 r. – uczestnictwo delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. • Poznańska Gala Sportu Młodzieżowego- 04.03.2009 r. – uczestnictwo przedstawicieli Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. • .Przyjęcie materiału sprawozdawczego na Walne Zebranie Sprawozdawcze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w dniu 01.06.2009 r.

 12. Tematyka posiedzeń Prezydium Zarządu • Stan przygotowań reprezentacji województwa Wielkopolskiego do udziału w XV OOM w sportach halowych „ŚWIĘTOKRZYSKIE 2009”. • Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego za rok 2008. • Wstępna ocena występu reprezentacji województwa Wielkopolskiego w XV OOM w sportach halowych – „ŚWIĘTOKRZYSKIE 2009”. • Omówienie organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego ( 01.06.2009 r. ) oraz zatwierdzenie projektów: porządku obrad, Regulaminu Zebrania, listy zaproszonych gości. • Informacja dotycząca „Planu po zmianach” w szkoleniu KWJ i KWM za I półrocze 2009 r.

 13. Tematyka posiedzeń Prezydium Zarządu • Zatwierdzenie korekty finansowej dla poszczególnych dyscyplin sportu w szkoleniu KWJ i KWM. • Bieżąca informacja sportowa- wyniki Mistrzostwa Polski ( wszystkie kategorie wiekowe) w okresie 01.06.-12.07.2009 r. • Informacja o kontrolach zgrupowań KWJ i KWM ( okres wakacji letnich). • Wstępna ocena występu reprezentacji Województwa Wielkopolskiego na XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich. • Bieżąca informacja sportowa- aktualne wyniki oraz prognozy punktacji S.S.M. • Projekt Uchwały o zasadach finansowania zadań Sportowo-szkoleniowych w Klubach i Związkach Sportowych z budżetu województwa Wielkopolskiego w roku 2010.

 14. Główne działania Zarządu w roku 2009 Konsultacje oceniające sezon sportowo-szkoleniowy • W listopadzie 2009 roku , Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego i Zespół Metodyczno-Szkoleniowy przeprowadził konsultacje oceniające sezon sportowo-szkoleniowy we wszystkich dyscyplinach sportu objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Służyły one zebraniu niezbędnych informacji o stanie dyscyplin, efektach szkolenia, celowości wykorzystania środków finansowych. Ocenę dyscypliny prezentowali Prezesi Związków Sportowych oraz osoby odpowiedzialne w związkach za szkolenie młodzieży- trenerzy koordynatorzy.

 15. Główne działania Zarządu w roku 2009 Konsultacje programowo-finansowe • Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu w okresie od 01.12.2009 r. do 14.12.2009 r. przeprowadziło konsultacje programowo- finansowe z klubami sportowymi województwa wielkopolskiego oraz z wielkopolskimi związkami sportowymi. • Celem spotkań było określenie zadań merytorycznych dotyczących współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz zakres ich finansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie Umowy Nr 1/DS./SP/2008 i aneksu. • Konsultacje dotyczyły 40 dyscyplin sportu, w tym 408 (wzrost w stosunku do roku 2009 o 25 ) sekcji . W pracach nad programem wzięło udział 248 działaczy i trenerów.

 16. Główne działania Zarządu w roku 2009 Doskonalenie zawodowe trenerów. W roku 2009 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe organizowało konferencje metodyczne dla trenerów z terenu województwa wielkopolskiego. • Pierwsza konferencja organizowana przez Stowarzyszenie miała miejsce na ul. Aleja Niepodległości w gmachu budynku Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dnia 22. maja. Prelegentem wykładu był znany naukowiec prof. nadzw. AWF w Gdańsku – Zbigniew Jastrzębski. Konferencja pt. Wybrane zagadnienia treningu siłowego młodocianych sportowców poruszała tematykę przygotowania siłowego sportowca oraz cel i zasady stosowania treningu siłowego w sporcie wyczynowym.

 17. Główne działania Zarządu w roku 2009 Doskonalenie zawodowe trenerów. • Kolejnym ważnym wydarzeniem była organizacja i przeprowadzenie konferencji pt. Wykorzystanie progu psychomotorycznego zmęczenia w praktyce sportowej, o czym mówił prof. Jan Chmura. Konferencja została połączona z omówieniem przez wykładowców poznańskiej AWF Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej kadr wojewódzkich juniorów. Konferencja odbyła się w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu dnia 7. października.

 18. Główne działania Zarządu w roku 2009 Doskonalenie zawodowe trenerów. • Ważnym okazał się zjazd trenerów koordynatorów i przedstawicieli Stowarzyszenia, który miał miejsce w ośrodku sportowym w Łężeczkach w dniach 12-13. grudnia. • dr Małgorzata Walczak przekazała wiedze z zakresu psychologii w wykładzie pt. Osobowość sportowca, a efektywne funkcjonowanie w sytuacji treningu i zawodów. • dr Agnieszka Zembroń-Łacnyomówiła nowe kierunki we wspomaganiu sportowym • dr hab. prof. AWF w Poznaniu Tadeusz Rynkiewicz Metodyka przeprowadzanych badań wydolnościowych. Należy nadmienić, iż takowe badania zostały przeprowadzone w roku 2009 dla 6 dyscyplin, w tym ponad 100 zawodników z Wielkopolski.

 19. Główne działania Zarządu w roku 2009 Należy nadmienić, iż Stowarzyszenie w roku 2009 nie ograniczało się tylko do realizacji wyżej wymienionych szkoleń, lecz również podejmowało inicjatywy i działania mające na celu przygotowanie szkoleń o większej skali i bardziej złożonych organizacyjnie na rok 2010. Kluczowym tego typu działaniem było uczestnictwo dyrektora biura Stowarzyszenia Bogusława Wolwowicza oraz Arkadiusza Mąkina w konferencji podsumowującej projekt szkoleniowy Manager na Medalrealizowanym w województwie dolnośląskim i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Podczas powyższej poczyniono uzgodnienia w celu przygotowania szkoleń dla wielkopolskich kadr sportowych, w celu późniejszej implementacji i prowadzenia projektów europejskich dla sportu wojewódzkiego w roku 2010 i późniejszych.

 20. Główne działania Zarządu w roku 2009 Kontrola wydatkowania środków finansowych na zadania zlecone Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego niezmiennie od lat dużą wagę przywiązuję do prawidłowego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na sport dzieci i młodzieży. Wykorzystanie tych środków było przedmiotem systematycznych kontroli finansowych. • Ilość kontroli przeprowadzonych w roku 2009 przez poszczególne osoby obrazuje poniższe zestawienie: Marciniak Piątek Kuśmirek Białas Mazur Razem 6 2 6 5 27 46

 21. Biuro WSS • Pracą Biura w roku 2009 kierował Dyrektor Bogusław Wolwowicz, który w rozumieniu Kodeksu Pracy jest kierownikiem zakładu pracy i w tym zakresie przysługują mu uprawnienia zatrudniania i zwalniania pracowników Biura oraz ustalania im wynagrodzenia w ramach obowiązującego regulaminu płacowego. W związku z powyższym Dyrektor: • Nadzorował pracą Biura oraz kierował podległymi mu komórkami organizacyjnymi. • Uczestniczył w pracach Zarządu z głosem doradczym. • Kierował bieżącą działalnością Stowarzyszenia w granicach określonych treścią udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa. • Reprezentował Stowarzyszenie wobec władz państwowych, samorządowych, organizacji sportowych, organizacji społecznych, związków zawodowych oraz innych instytucji w tym sądów i organizacji z którymi współdziała Stowarzyszenie.

 22. Biuro WSS Zespół Metodyczno-Szkoleniowy • Opracowywał program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, zgodnie ze zleceniem Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu i innymi umowami, w oparciu o merytoryczne uzgodnienia ze związkami i klubami sportowymi, sprawował nadzór nad jego realizacją, • Programował przy współpracy ze związkami i klubami sportowymi system współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, zgodny z zawartymi umowami oraz sprawował nadzór nad jego realizacją, • Opracowywał harmonogram działań metodyczno-szkoleniowych dla poszczególnych dyscyplin, gwarantujących właściwą jakość szkolenia.

 23. Biuro WSS Zespół Metodyczno-Szkoleniowy

 24. Biuro WSS Zespół Organizacyjno- Prawny • prowadził ewidencję związków sportowych, klubów sportowych oraz stowarzyszeń i organizacji zrzeszonych z Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, • udzielał pomocy organizacyjnej i prawnej przy powoływaniu stowarzyszeń kultury fizycznej, • wspomagał pracę związków i klubów sportowych, • realizował promocję działań Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, • nadzorował pracę archiwum zakładowego,

 25. Biuro WSS Zespół Organizacyjno- Prawny • prowadził sprawy osobowe pracowników zatrudnionych w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, • udzielał porad prawnych związkom sportowym, klubom oraz zespołom organizacyjnym Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, • koordynował wszelkie prace organizacyjno- administracyjne Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, • prowadził magazyn, dokonywał zakupów zbiorczych i prowadził sprawy zamówień publicznych dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

 26. Biuro WSS Zespół Ekonomiczno-Księgowy • planował i przedstawiał do zatwierdzenia Zarządowi budżet Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, • realizował zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzony przez Zarząd budżet Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, • prowadził ewidencję księgowo-materiałową majątku Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, • prowadził księgowość Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami wynikającymi z zawartych umów o zadaniach zleconych, • sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją zadań finansowych w stowarzyszeniach kultury fizycznej, które otrzymują środki na zadania zlecone przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, • prowadził sprawozdawczość finansową Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

 27. Biuro WSS

 28. Biuro WSS Biuro Obsługi Finansowo- Księgowej W.Z.S • prowadziło rozliczenie finansowe zadań szkoleniowo- sportowych, wynikających z umowy z Urzędem Marszałkowskim , realizowanych przez Wojewódzkie Związki Sportowe, • prowadziło pełną księgowość dla Wojewódzkich Związków Sportowych, zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późn. zmianami, które złożyły stosowną deklarację na piśmie, • prowadziło sprawozdawczość finansową w zakresie działalności Wojewódzkich Związków Sportowych. Samodzielna Księgowa Biura Obsługi Finansowej Związków Sportowych Agnieszka Wegner- Kobalczyk

 29. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe

 30. Szkolenie sportowe – podsumowanie 2009 • W KWJ przeszkolono 1333 osoby w 45 dyscyplinach sportu • W KWM przeszkolono 1089 osób w 46 dyscyplinach sportu • W KWJ przeprowadzono łącznie 567 akcji szkoleniowych • W KWM przeprowadzono 191 akcji szkoleniowych • W KWJ zrealizowano 48 781 osobodni szkolenia • W KWM zrealizowano 20 034 osobodni szkolenia

 31. Poziom sportowy Wielkopolski w roku 2009 10 000 pkt. % 3681,77 1023,31 2161,88

 32. Udział najsilniejszych województw w SSM

 33. Poziom sportowy Wielkopolski w roku 2009

 34. Poziom sportowy klubów wielkopolskich w roku 2009 W SSM sklasyfikowano: 3047 w tym 300 z WLKP(9,8%)

 35. Poziom sportowy Wielkopolski w roku 2009 Sklasyfikowano 35 powiatów z WLKP 22 powiaty odnotowały postęp punktowy 13 powiatów odnotowało spadek poziomu punktów Punkty uzyskane przez powiat Poznań stanowią 48,22%

 36. 60 gmin odnotowało wzrost ilości punktów 26 gmin odnotowało spadek ilości punktów 1 gmina pozostała na poziomie z roku 2008 Poziom sportowy Wielkopolski w roku 2009 Zaledwie 38,5% gmin zostało sklasyfikowanych we współzawodnictwie krajowym. Na 226 gmin sklasyfikowanych zostało 87.

 37. Dyscypliny – I miejsce w kraju • Akrobatyka • Biegi przełajowe • Brydż • Kajakarstwo • Kick-boxing • Kręglarstwo • Piłka nożna K i M • Pływanie synchroniczne • Tenis • Triathlon • Zapasy w stylu wolnym Mężczyzn I

 38. Dyscypliny – II miejsce w kraju • Baseball • Hokej na trawie mężczyzn • Judo K • Kolarstwo • Lekka atletyka • Piłka siatkowa plażowa kobiet • Taekwondo olimpijskie • Zapasy w stylu klasycznym II

 39. Dyscypliny – III miejsce w kraju • Boks • Jeździectwo • Karate WKF • Piłka ręczna mężczyzn • Strzelectwo • Sumo • Szermierka • Unihokej • Wioślarstwo III

 40. Poziom dyscyplin sportowych Wielkopolski w roku 2009

 41. Poziom dyscyplin sportowych Wielkopolski w roku 2009 (gry zespołowe w 2009 roku)

 42. „Multimedaliści” Wielkopolski w latach 2007 -2009 wg rankingu 2009

 43. Medale Wielkopolski w latach 2007 - 2009

 44. Medale Wielkopolski w roku 2009 BRĄZOWE SREBRNE ZŁOTE

 45. Medaliści kat. juniorskich w konkurencjach olimpijskich (wg IO Pekin 2008) = 7 medali (0-3-4) Mistrzostwa Europy Juniorów

 46. Medaliści kat. juniorskich w konkurencjach olimpijskich (wg IO Pekin 2008) = 4 medale (0-1-3) Mistrzostwa Świata Juniorów Młodzieżowe Mistrzostwa Europy = 4 medale (1-2-1) Młodzieżowe Mistrzostwa Świata =1 medal (1-0-0)

 47. Dziękujemy