Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rakovina PowerPoint Presentation

Rakovina

226 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rakovina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rakovina

 2. Příběh rakovinné buňky anebboj imunity s vlastním tělem (c) Martin Šmíd

 3. Zde to všechno začíná …..

 4. .

 5. .

 6. .

 7. .

 8. .

 9. .

 10. .

 11. .

 12. .

 13. .

 14. .

 15. .

 16. .

 17. . ……. a zde končí

 18. Příběh nádorové transformace

 19. Strukturální geny - místo působení mutagenů Geny pro ostatní typy RNA Gen pro rRNA Gen1 Gen2 Gen3 Gen4a Homeoboxové geny – místo působení kancerogenů

 20. První drobná změna v genomu buňky střevního epitelu

 21. MHC – receptor

 22. Některé podlehnou, ale jiné zůstanou nepoznány

 23. Vystřeluje vlastní antigeny do krve – odlákává pozornost imunitního systému

 24. Obrovský selekční tlak

 25. Vítěz selekce – nejlepší z nejlepších i díky iniciovaným mutacím

 26. Dceřiné buňky se velmi často liší od mateřských buněk – jsou v nich iniciovány četné mutace.

 27. P.G. O.G. P.G T.S.G. T.S.G. T.S.G. P.G. Hyper-funkční mutanta genu pro Ras-podjednotku trimerního G-proteinu

 28. Nadměrná proliferace je držena autoregulačními mechanismy tumor-supresorových genů pod kontrolou Apoptický bod G2 apoptóza

 29. Mutace na tumor-supresorovém genu zvýší proliferační potenci nádorové buňky Apoptický bod Spojeno s mutací protoonkogenu p53 G2 apoptóza

 30. Nádorová buňka se schopností tvorby vlastního růstového faktoru – autokrynní působení

 31. Druhý posel

 32. Působením indikovaných somatických mutací dochází ke změnám cytoskeletární dynamiky…

 33. První zlomový bod! Imunitní systém již nedominuje absolutně. Mladá nádorově transformovaná tkáň srovnává krok….

 34. Ovšem nádorové buňky jsou v tomto stádiu již mimořádně antigenně průkazné – MHC receptory obsazeny silně antigenními epitopy.

 35. Do boje se pouští všechny složky imunity v čele s cytotoxickými Tc-buňkami a B-lymfocyty, které produkují specifické imunoglobuliny.

 36. Tc-buňka

 37. B-buňka