1 / 12

zlinskedumy.cz

VY_32_INOVACE_22_20. www.zlinskedumy.cz. Zdravá životospráva. Zdravá životospráva Žáci se seznámí se zásadami zdravé životosprávy Následuje diskuse na toto téma. Učivo je určeno pro žáky 1. ročníku SPŠ. Zdravá životospráva. Úkol: Pokuste se definovat co nejvíce zásad zdravé životosprávy.

malini
Télécharger la présentation

zlinskedumy.cz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VY_32_INOVACE_22_20 www.zlinskedumy.cz

 2. Zdravá životospráva • Zdravá životospráva • Žáci se seznámí se zásadami zdravé životosprávy Následuje diskuse na toto téma. Učivo je určeno pro žáky 1. ročníku SPŠ.

 3. Zdravá životospráva • Úkol: • Pokuste se definovat co nejvíce zásad zdravé životosprávy. 02 01

 4. 1. Dostatek pohybu Například plavání je zdravý sport • Pravidelné cvičení • Aktivní sportování • Docházení do zaměstnání, do školy,… 03

 5. 2. Pobyt v přírodě • Bydlíte-li ve městě – snažte se co nejčastěji dostat do přírody. 05 04

 6. Zdravá strava • Dostatek vitamínů i základních živin v potravě. 07 06

 7. Kvalitní spánek • Zásady zdravého spánku: • Choďte spát ve stejnou dobu. Organismus si zvykne na pravidelný rytmus. • Nejefektivnější je spaní v tmavé tiché dobře větrané a ne moc vytopené místnosti. • Postel musí být pohodlná, rovná, pružná, ale ne měkká a dostatečně velká. • Nemusíte spát hladoví, ale nechoďte s přeplněným žaludkem. • Před spaním nepijte kávu a jiné povzbuzující nápoje. • Také cvičení před spaním není vhodné. Nanejvýš procházka.

 8. Cigarety škodí!! • Nikotin vyvolává přechodné zúžení cév, což je pro kuřáky spojeno s příjemným pocitem. To je asi jen to jedno pozitivní procento. • Kromě toho, že za to platíte, určitě ne málo, vám to spolehlivě zničí zdraví. • Vyvolává rakovinu a další nemoci. • Možnost zvýšeného krevního tlaku, nemoci srdce a cév je dalším nebezpečím, které ohrožuje vaše zdraví i kondici. • Podle některých studií výrazně snižuje i sexuální výkonnost. • Pomáhá v usazování tuků (hlavně ženám). • Nezůstávejte v zakouřených místnostech je to ještě horší než kouření.

 9. Alkohol je zákeřná droga!! • Výjimečné dvě nebo tři deci piva po tučném jídle pravděpodobně prospějí vašemu trávení víc než limonáda. • Bohužel je to otázka zvyku. Nebezpečí na pití alkoholu je především to, že je víc návykové, než se zdá. • Soustavné (denní) požívání alkoholu snižuje odolnost vůči infekčním nemocem a po čase dochází k degenerativním změnám mozkové kůry. • Chcete-li si udržet štíhlou linii, nezapomínejte, že alkohol obsahuje velké množství kalorií a podporuje ukládání tuků a to i v srdeční krajině.

 10. Lidé by žili déle, kdyby se nepřejídali • Nejnovější výzkum ukázal, že omezování spotřeby kalorií snižuje výskyt skoro všech nemocí, které přicházejí ve stáří: srdečních chorob a mrtvic stejně jako rakoviny. • Pokusy ukázaly, že to platí u všech biologických druhů, které američtí vědci zkoumali. 08

 11. úkol • Které zásady zdravé životosprávy vy sami dodržujete a u kterých máte ještě špatné svědomí? 09

 12. Seznam citací • [01] Soubor: Foods.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Foods.jpg • [02]Soubor:Youth-soccer-indiana.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Youth-soccer-indiana.jpg • [03]Soubor:Deadsea newspaper.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dead_sea_newspaper.jpg • [04]Soubor:Karpatská ostřicová dubohabřina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karpatsk%C3%A1_ost%C5%99icov%C3%A1_dubohab%C5%99ina.jpg • [05]Soubor: Rybník.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rybn%C3%ADk.JPG • [06]Soubor:Fruit Stall in Barcelona Market.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fruit_Stall_in_Barcelona_Market.jpg • [07]Soubor:Cheese platter.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheese_platter.jpg • [08] File:Childhood Obesity.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Childhood_Obesity.JPG?uselang=cs • [09 Soubor:Questionmark.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Question_mark.svg&page=1

More Related