1 / 18

Planety sluneční soustavy 5. ročník

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Planety sluneční soustavy 5. ročník. Merkur. Obíhá nejblíže Slunci – nejteplejší planeta Teplota +430°C -170°C

marius
Télécharger la présentation

Planety sluneční soustavy 5. ročník

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemEfektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Planety sluneční soustavy 5. ročník

  2. Merkur • Obíhá nejblíže Slunci – nejteplejší planeta • Teplota +430°C -170°C • Světlo od Slunce na Merkur doletí za 3 min. • Není zde vzduch ani voda • Malinká kamenitá planeta. Povrch je pokryt krátery. • Merkur oběhne Slunce za 88 dní.

  3. Venuše • Sluneční světlo k ní doletí za 6 min. • Je přibližně velká jako Země. • Je dobře pozorovatelná při východu i západu Slunce – Jitřenka, Večernice • Teplota povrchu – 500°C • Délka roku – 224 dní

  4. Země • Od ostatních planet se liší tím, že její atmosféra obsahuje kyslík a vodu. • Světlo od Slunce sem doletí za 8 min • Země je označována jako modrá planeta – 70% povrch tvoří voda. • Země má jednu přirozenou družici - Měsíc

  5. Mars • Na jeho povrchu jsou hory, sopky a hluboká údolí • Má načervenalou planetu – rudá planeta – povrch obsahuje oxid železitý • Průměrná teplota je na Marsu kolem - 60°C • Nachází se zde voda ve zmrzlém stavu • Má dva měsíce – Deimos a Phobos

  6. Jupiter • Je největší planetou sluneční soustavy (11krát větší průměr než Země) • Má asi několik měsíců – Callisto, Ganymedes, Europa • Průměrná teplota je zde – 120°C • Délka roku je 4329 dní

  7. Saturn • Saturn je obklopen soustavou prstenců, jsou tvořeny z milionů třpytících se kamenných a ledových úlomků. • Má přibližně 30měsíců. Největším je měsíc Titan. • Délka roku je 10 751 dní.

  8. Uran • Je velmi chladná zelenomodrá planeta • Sluneční světlo sem doletí za 2 ½ hodiny • Na oběh Slunce potřebuje 84 let

  9. Neptun • Světlo od Slunce k němu doletí za 4 hodiny. • Má krásnou mrazivou modrou barvu. • Neptun má velice tenký prstenec, který je sotva viditelný.

  10. Měsíc – přírodověda – 5. ročníkPoužitý software: držitel licence – ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.Windows XP ProfessionalPowerPointPřírodověda – Mgr. Helena Holovská, Ing. Antonín Rükl – AlterPřírodověda – Jiří Matyášek, Věra Štiková – Nová školaPřírodověda – Jarmilá Mladá, Ladislav Podrožek – SPNPřírodověda – Danuše Kvasničková, Jiří Froněk – FortunaSlunce a planety - EDITIONSATLASObrázky z internetu Autor: Mgr. Iva HořejšíZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. (www.zsrozmital.cz)

More Related