1 / 6

Vesi

Vesi. Lahustab puhastusaine vajaliku tasemeni Seob mustust Eemaldab mustust Loputab pindasid Enamus puhastusaineid toodetakse kasutamiseks käesooja veega. Soojus. Kiirendab puhastusaine ja mustuse vahelist keemilist reaktsiooni

marlon
Télécharger la présentation

Vesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vesi • Lahustab puhastusaine vajaliku tasemeni • Seob mustust • Eemaldab mustust • Loputab pindasid Enamus puhastusaineid toodetakse kasutamiseks käesooja veega Endla Kuura

  2. Soojus • Kiirendab puhastusaine ja mustuse vahelist keemilist reaktsiooni • Mõne pinna puhastamiseks kuumutatakse pinda (triikraua põhi, praeahi, grill) • Küttega põrandate puhastamiseks on hea lülitada puhastamise ajaks küte välja Endla Kuura

  3. Keemiline puhastusaine • Seob ja eemaldab mustust • Kaitseb puhastatavat pinda • Annab puhastatavatele pindadele parema väljanägemise • Jätab ruumi meeldiva lõhna Endla Kuura

  4. Aeg • Toimeaeg • Kirjutatakse puhastusaine pakendile • Vajalik selleks, et puhastusaine saaks mustusele mõjuda • Üldine tööaeg • Tööks ettevalmistumine • Töötamine • Töö lõpetamine • Kvaliteedi kontroll Endla Kuura

  5. Mehhaaniline töö • Pinna töötlemine puhastusvahendiga • Vale töövahend võib kahjustada pinda • Hea ja õige töövahend: • Aitab kaasa puhastustöö õnnestumisele • Töö on kvaliteetne ja kerge • Puhastatavad pinnad ei saa kahjustada Endla Kuura

  6. Tulemus • Parima tulemuse saame siis, kui: • Kõik tegurid on kasutusel optimaalselt • Töötame ergonoomiliselt õigesti • Enne mõtleme ja siis tegutseme • Töötame rõõmuga • Hindame enda ja teiste tehtud tööd Endla Kuura

More Related