1 / 8

Aktivity DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica

Aktivity DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica. September 2014. Hipoterapia na salaši.

masato
Télécharger la présentation

Aktivity DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Aktivity DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica September 2014

  2. Hipoterapia na salaši 4. septembra prežili naše Slniečka neobyčajne krásny deň na salaši Krajinka pri Ružomberku. Nádherné chvíle prežité v prekrásnom prostredí si naplno vychutnali v spoločnosti nádherných koníkov. Všetci si vyskúšali kŕmenie koníkov priamo z ruky, a tí odvážnejší sa s radosťou na koníkoch aj povozili.

  3. Škola v prírode HUTY Aj tento rok sme pripravili pre našich obyvateľov týždenný rekreačno-rekondičný pobyt. Tento- krát sme vybrali Školu prírody v Hutách. Rekreačné stredisko nachádzajúce sa na rozhraní Oravy a Liptova v krásnom horskom prostredí naplnilo našich výletníkov novými zážitkami na ktoré budú ešte dlho spomínať. Rôzne spoločenské hry, táborák, pyžamová a zmrzlinová párty, výlety do okolia, diskotéky a mnoho iných aktivít spríjemňovali všetkým tento krásny pobyt.

  4. Kuchyňa starých materí Aj v tomto mesiaci si naši kuchári pripravili v terapeutickej kuchynke niečo dobré pod zub. Verní kysuckým a sezónnym tradíciám si pripravili naozaj výbornú pochúťku, ktorá bola často pripravovaná v nejednej domácnosti, nakoľko bola rýchla, lacná a chutila naozaj vynikajúco. Zemiakové placky tvoria dodnes neoddeliteľnú súčasť menu nielen u nás doma, ale aj vo vychytených reštauráciách. Tentokrát si ich pripravili z vlastnej úrody zemiakov a cukiet a v rámci zdravej výživy pridali do cesta pohánkovú múku. Rajčiny z vlastnej úrody tvorili šťavnatú prílohu.

  5. Guľášovka v “Šťastnom lete“ Občianske združenie DSS Slniečko so sídlom v našom zariadení pripravilo pre Slniečka krásny deň nabitý športom, zábavou a pohostením v podobe kotlíkového guľáša a iných maškŕt. Počasie sa vydarilo nad očakávania, slniečko príjemne hrialo, nálada bola už od skorého rána vynikajúca a všetci prežili naozaj skvelý a nezabudnuteľný deň.

  6. Výlet za šípkami Dlhé chladné mesiace sú neodvratne predo dvermi, preto je najvyšší čas dôkladne sa na ne pripraviť. S potešením využívame každý slnečný deň na zber liečivých bylín, plodov, šípok a rôznorodého prírodného materiálu, ktorý nám ponúka jesenná príroda. Niečo poslúži na čaj, iné na výzdobu alebo na pracovnú terapiu. V spojení príjemného s užitočným využívame každý deň na vychádzky do bližšieho, ale aj vzdialenejšieho okolia.

  7. Súťaž o najkrajšieho šarkana K neodmysliteľným symbolom jesene jednoznačne patria šarkany. Aj v našom zariadení pravidelne organizujeme súťaž o najkrajšieho šarkana. Všetci súťažiaci už od leta rozmýšľajú nad šatom svojho šarkana. Každý chce, aby ten „jeho“ upútal pozornosť poroty. Aj tento rok sme mali možnosť uzrieť naozaj skvostné diela z rôznorodého materiálu.

  8. Oslava narodenín Koniec mesiaca patril v Slniečku všetkým narodeninovým oslávencom narodeným v mesiacoch júl až september. Pracovníci zariadenia pripravili pre nich krásnu narodeninovú oslavu s občerstvením. Ako to už býva zvykom – v našom zariadení končí každá oslava diskotékou na ktorej sa všetci vždy poriadne vyšantia.

More Related