Download
zingevingsvragen h erkennen vragen van wie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zingevingsvragen (h)erkennen vragen van wie? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zingevingsvragen (h)erkennen vragen van wie?

Zingevingsvragen (h)erkennen vragen van wie?

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zingevingsvragen (h)erkennen vragen van wie?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zingevingsvragen (h)erkennenvragen van wie? Dordrecht 5 juni 2012 Bert Buizert

 2. Opzet Hele korte intro Hele korte vraag Toelichting op verschillende visies op sterven Hele korte afsluiting

 3. Wat denkt u…………. • ……dat ú belangrijk vindt als u denkt aan de laatste fase (weken – maanden) van uw leven? • Met je naasten (hele kleine kringetje) veel wil meemaken • Zonder (of zo min mogelijk) pijn • Helder zijn • Thuis blijven • Veilig voelen (aandacht – warmte – waardering – acceptatie) • Afronden (losse eindjes – dingen uitgesproken) • Alles gedaan hebben wat je wilde • Openheid (alles bespreekbaar kunnen zijn – duidelijkheid - eerlijkheid)

 4. Wat vindt men belangrijk

 5. Opvallende aspecten • Taboe • Plek en mensen • Regie

 6. Sterfstijl: vertrouwenden (12%) + + vertrouwenden Bezig zijn met en praten over de dood - - Traditioneel Modern Nieuwe tijd Levenswijze

 7. Sterfstijl: vertrouwenden (12%)leven na de dood Voor mensen in deze groep is de dood al een deel van het leven. Ze zijn minder bang en hebben al een bepaald beeld van de laatste levensfase. Ze zijn sterk gericht op hun dierbaren, gehecht aan regels, plichtsgetrouwheid en zorgzaam. Niet erg op zichzelf gericht. Als patiënt: gevoelig voor autoriteit, niet veeleisend, tevreden met het standaardaanbod, volgzaam , R-R-R Ondersteunend: informatie in hapklare brokken, niet teveel alternatieven, aandacht voor de spiritualiteit, uitnodigend/afwachtend zijn.

 8. Sterfstijl: rationelen (15%) + + vertrouwenden rationelen Bezig zijn met en praten over de dood - - Traditioneel Modern Nieuwe tijd Levenswijze

 9. Sterfstijl: rationelen (15%)control over de dood Ziek zijn en dood passen niet goed in het levensbeeld bij deze moderne genieters. Uiterlijk en ‘meedoen’, bijblijven is belangrijk. Ze hebben moeite met het tonen van hun kwetsbaarheid. Ze erkennen dat ze het denken over de laatste levensfase uit de weg gaan. Als patiënt: gesteld op hun privacy, gevoelig voor autoriteit, leunen op professionele kennis en ze zijn op zoek naar zekerheden. Ondersteunend: heldere feitelijke informatie, onderbouwd met argumenten, gescheiden van gevoelens, ze willen de mogelijkheden weten, maar willen niet zelf kiezen, praktische ondersteuning

 10. Sterfstijl: socialen (33%) + + socialen vertrouwenden rationelen Bezig zijn met en praten over de dood - - Traditioneel Modern Nieuwe tijd Levenswijze

 11. Sterfstijl: socialen (33%)bang voor de dood Zorgeloos aan de buitenkant, levend in gevestigde kaders, niet al te opvallend. Mensen maken minder eigen keuzes, maar sluiten zich graag aan bij wat gebruikelijk is in hun groep. Verwachten als het over de dood gaat, dat zaken te zijner tijd voor hen geregeld worden. Als patiënt: vasthoudend aan het leven, behoefte aan troost, verlichting, uitstellen tot het niet meer kan (medicatie), weinig initiatief, verhoogde kans op eenzaamheid Ondersteunend: kleine porties informatie, herhaal dat, benoem emoties.

 12. In contact door….. • Ga eerste even lekker erbij zitten • Wat over jezelf zeggen • Vertrouwen • Ditjes en datjes • Beginnen over de dochter • Weet ze dat je ziek bent • Over de koffie (denkt u echt – gebeurt dat het meer ) • Man betrekken betrekken

 13. Wat valt er op in het contact

 14. Sterfstijl: pro-actieven (18%) + + pro-actieven socialen vertrouwenden rationelen Bezig zijn met en praten over de dood - - Traditioneel Modern Nieuwe tijd Levenswijze

 15. Sterfstijl: pro-actieven (18%)leven met de dood Mensen uit deze groep kenmerken zich door een kritische houding als het gaat om de zorg in hun laatste levensfase. Voor hen is de dood geen taboe, er wordt over nagedacht en gesproken om zo de regie ook in deze fase in de hand te houden. Als patiënt: wil alles weten, mondig, goed geïnformeerd, veeleisend, zelfredzaam – afkerig van zinloos handelen Ondersteunend: inzicht geven in de alle opties, geef regie, geef kaders en verwijs naar andere informatie

 16. Sterfstijl: onbevangenen (22%) + + pro-actieven socialen vertrouwenden rationelen onbevangenen Bezig zijn met en praten over de dood - - Traditioneel Modern Nieuwe tijd Levenswijze

 17. Sterfstijl: onbevangenen (22%)leven zonder de dood Voor deze gemiddeld jonge trendsetters is de dood niet direct een onderwerp. Zij houden van genieten en leven hun leven op een eigenzinnige manier. Als patiënt: dwarsig, grenzen zoekend, onrustig, veel vrienden willen zien, ongevoelig voor autoriteit, afstand van zorgverleners Ondersteunend: korte, concrete informatie, in het hier en nu zijn, check naar emoties (ipv er al in te duiken), accepteer dat sommige dingen onbesproken (kunnen) blijven.

 18. In contact door…..

 19. Wat valt er op in het contact

 20. Voor vragen - opmerkingen Bert Buizert Telefoon 06-51924150 Mail bert.buizert@stichtingstem.info Website: www.doodgewoonbespreekbaar.nl Website: www.stichtingstem.info

 21. SLOT