Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOMPLEXNÍ ČÍSLA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOMPLEXNÍ ČÍSLA

KOMPLEXNÍ ČÍSLA

122 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KOMPLEXNÍ ČÍSLA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KOMPLEXNÍ ČÍSLA ŘEŠENÍ ROVNIC S JEDNOU NEZNÁMOU

  2. ROVNICE S JEDNOU NEZNÁMOU – postupujeme stejně jako u rovnic v R x(1 – 2i) + 2(x – i) = (2 – i)(2 + x) x – 2xi + 2x – 2i = 4 + 2x – 2i – xi x – xi = 4 x(1 – i) = 4

  3. Zkouška: x = 2 + 2i L = x(1 – 2i) + 2(x – i) = = (2 + 2i)(1 – 2i) + 2[(2 + 2i) – i] = = 2 – 4i + 2i – 4i2 + 2(2 + i) = 2 – 2i + 4 + 4 + 2i = 10 P = (2 – i)(2 + x) = = (2 – i)[2 + (2 + 2i)] = (2 – i)(4 + 2i) = = 8 + 4i – 4i – 2i2 = 8 + 2 = 10 L = P  x = 2 + 2i

  4. V oboru C řešte rovnici: /∙(1 – 2i)(2 + i) i(2 + i)x + 2i(1 – 2i)(2 + i) = (1 – 2i)(2 + i)x – (1 – 2i) Po úpravě dostaneme: /:(-5 + 5i) (-5 + 5i)x = -7 – 6i

  5. ZDROJE: HUDCOVÁ, M.; KUBIČÍKOVÁ, L: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium. Dotisk 1. vydání. Praha: Prometheus, 2003. 415 s. ISBN 80-7196-165-5. PETÁKOVÁ, J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Dotisk 1. vydání. Praha: Prometheus, 2005. 287 s. ISBN 80-7196-099-3 CALDA,E.: Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla. Dotisk 3. vydání. Praha: Prometheus, 2003. 234 s. ISBN 80-7196-187-6