1 / 6

FÄRÖISKA & DANSKA

FÄRÖISKA & DANSKA. intalat av Birgit Nónklett. DANSKA först / sedan FÄRÖISKA FAMILJ Mor, far, två systrar, ingen bror INTRESSEN Musik; sjunger mycket ARBETE Panduro hobby Försäljare i affär. FÄRÖARNA 18 öar 48 000 invånare Dubbelt med får Grönt, fjäll, inga träd, mycket regn.

matia
Télécharger la présentation

FÄRÖISKA & DANSKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. FÄRÖISKA & DANSKA intalat av Birgit Nónklett

  2. DANSKA först / sedan FÄRÖISKA FAMILJ Mor, far, två systrar, ingen bror INTRESSEN Musik; sjunger mycket ARBETE Panduro hobby Försäljare i affär FÄRÖARNA 18 öar 48 000 invånare Dubbelt med får Grönt, fjäll, inga träd, mycket regn PRESENTATION

  3. DANSKA först / sedan FÄRÖISKA JAG DU HAN HON VI NI DE MIG DIG HONOM HENNE OSS ER DEM PRONOMEN

  4. DANSKA först / sedan FÄRÖISKA MJÖLK OST BRÖD SMÖR KÖTT PÅLÄGG Mælk – Mjølk Ost – Ostur Brød – Breyð Smør – Smør Kød – Kjøt Pålæg - Viðskera MATORD

  5. DANSKA först / sedan FÄRÖISKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 RÄKNING • 22 • 33 • 44 • 55 • 66 • 77 • 88 • 99

  6. FÄRÖISKA í á ú ý ó ð (stumt uttal) ið tað Eyðun UTTAL

More Related