Download
dna maakt dna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DNA maakt DNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DNA maakt DNA

DNA maakt DNA

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DNA maakt DNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DNA maakt DNA Hoe gebeurt het kopiëren of de replicatie?

  2. Bestaat uit nucleotiden • Samengesteld uit : polyester van deoxyribose en een fosfaatgroep met daarop nucleotidenbasen A,C,T of G Cellulaire informatiestromen

  3. http://www.drm1.sgdls.nl/biologie/anwmens/startdna.htm DNA-replicatie hoe?

  4. de verschillende benodigde enzymen

  5. http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/cellcycle/trans/http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/cellcycle/trans/ • http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dna.html • Replicatie in 1 richting : Van 3’ naar 5’ • 3’  vrije OH groep van C3 atoom van suikermolecuul • 5’ fosfaatgroep op C5 atoom van suikermolecuul DNA-replicatie

  6. mitose • S fase  verdubbelen DNA streng • 1) waterstofbruggen verbreken tussen de beide DNA-strengen ( helicase) • 2) beide strengen uitgangspunt voor replicatie (nieuw DNA helix : 1 oude + 1 nieuwe streng) = semi-conservatieve replicatie • RNA-polymerase maakt een nieuw stukje RNA (= startpunt) 3’5’ • DNA-polymerase verlengt stukje RNA, waterstofbruggen , controle inbouw nucleotiden + vervanging RNA Ritsen en verdubbelen

  7. DNA= 2 tegengesteld gerichte strengen • Gevolg : • 1 streng groeit ononderbroken naar de replicatievork toe 3’5’ • 1 streng groeit van de replicatievork af 3’5’ richting in Okazaki fragmenten • DNA- ligasebindt fragmenten aan elkaar Okazaki heeft 1968 ontdekt hoe deze achterwaartse synthese verloopt http://www.youtube.com/watch?v=49fmm2WoWBs&feature=player_embedded#! http://www.youtube.com/watch?v=teV62zrm2P0 • Replicatiesnelheid : 40-50 nucleotiden /sec • Duizenden replicatieplaatsen tegelijk per chromosoom 3’5’ richting aflezen, replicatie

  8. Om massa’s van hetzelfde DNA fragment te hebben voor : forensisch onderzoek genetische onderzoek bv CF • PCR-techniek Polymerase chain reaction Gebaseerd op temperatuurgevoeligheid van DNA In cycler ( buisje verhit of gekoeld) • 94 º C  denaturatie  waterstofbruggen verbroken  DNA strengen gaan uit elkaar • 54 º C +2DNA primers (20 nucleotiden lang) Hechten zich aan target + DNA-polymerase + nucleotidenbasen • 72º C nucleotidenbasen hechten zich a target DNA-strengen Proces kan vele malen verlopen zonder nieuw enzym toe te voegen dank zij hittebestendig TAQ-DNA-polymerase ( uit heetwaterbronbacterie Thermusaquaticus) DNA vermeerderen met PCR