Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GPRS PowerPoint Presentation

GPRS

182 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

GPRS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GPRS MATKAPUHELIN JÄRJESTELMÄT REIJO RANTA/ TIMO MÄKIPELTO

 2. GPRS • GPRS (General Packet Radio Service) • Mobiilisovelluksien jatkuva kehittyminen asettaa yhä suurempia vaatimuksia verkkoja kohtaan. Radioteiden tehokas hyötykäyttö on välttämätöntä suuren liikenteen mahdollistamiseksi. Vuonna 1993 ETSI (European Telecommunication Standard Institute) on aloittanut GPRS:n eli pakettikytkentäisen palvelun standardoinnin. • GPRS on 2½ sukupolven matkaviestinverkon teknologia, joka huomattavasti nopeuttaa tiedonsiirtoa GSM – verkossa. Ensimmäinen GPRS – verkko avattiin Suomessa 2000 – luvun lopussa ja päätelaitteita tuli markkinoille samana vuonna.

 3. PAKETTIKÄYTTÖINEN • Pakettikäyttöisen datapalvelun käyttöönotto Aiheuttaa GSM-verkkoon paljon uudistuksia. Verkkoon tarvitaan sekä uusia verkkoelementtejä että nykyisten elementtien ohjelmisto- ja laitepäivityksiä. Lisäksi tarvitaan GSM-verkon laajennus, IP-pohjainen GPRS-runkoverkko. Runkoverkko voidaan toteuttaa olemassa olevalla infrastruktuurilla käyttäen esim. ATM-tekniikkaa.

 4. GPRS PERIAATE/ RAJAPINNAT

 5. GPRS_ GSM VERKON TEKNIIKKAA • Verkkoteknologiana GPRS hyödyntää GSM -verkon tekniikkaa, mutta GPRS:n avulla kytkeytyminen pakettikytkentäisiin verkkoihin, kuten Internetiin, helpottuu ja tehostuu suuresti eli GPRS tarjoaa mahdollisuuden matkapuhelimien käyttäjille mahdollisuuden surffata netissä. Nykyisen kaltaiset www-palvelut eivät ehkä kuitenkaan ole matkaviestimen käyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia. Nykyiset www-palvelut on rakennettu pöytätietokoneen ääressä istuvaa asiakasta varten. Palvelujen rakentajan on otettava huomioon muun muassa aina mukana pidettävän päätelaitteen pieni koko, langattoman tiedonsiirron suurempi hinta asiakkaalle langalliseen tiedonsiirtoon verrattuna sekä langattoman päätelaitteen erilaiset käyttöympäristöt ja käyttötilanteet pöytätietokoneeseen verrattuna.

 6. GPRS ja GSM liikenne

 7. GPRS SOVELLUKSET • GPRS:n myötä markkinoille tulivat päätelaitteet, joilla on käytännössä mahdollista selailla www:tä esimerkiksi matkaviestinverkkoon kytketyllä kannettavalla tietokoneella. Muita GPRS- sovellusmahdollisuuksia ovat mm. telemetria, junanohjaussysteemit ja tietullit. Yleisesti ottaen kaikki purskeiseen datansiirtoon liittyvät tiedonsiirtosovellukset, jotka vaativat lyhyen verkkoon kytkeytymisajan, ovat toteutettavissa GPRS:llä – maksimi datansiirtonopeus huomioon ottaen. Sen sijaan esimerkiksi videokuvansiirto, jossa yhteydelle on taattava tietty perusnopeus ilman merkittäviä viiveitä, on järkevää toteuttaa piirikytkentäisellä tavalla.

 8. GPRS-päätelaitteet jaotellaan toiminnallisuutensa perusteella kolmeen luokkaan, luokkaan A, B ja C. Luokan A MS:llä voi olla samanaikaisesti muodostettuna ja aktiivisena sekä piiri- että pakettikytkentäinen yhteys. Luokan B MS:llä voi automaattisesti valita joko piiri- tai pakettikytkentäisen yhteyden, mutta MS:llä voi olla vain yksi palvelu kerrallaan. Luokan C MS toimii samoin kuin Luokan B MS – erona että yhteystyyppi valitaan manuaalisesti

 9. GPRS:N NOPEUDET • Tällä hetkellä GPRS tukee IP- ja X.25-verkkoja. Ennen kolmannen sukupolven umts-verkon rakentamista gsm-verkon nopeus nousi vielä niin sanotun edge-tekniikan avulla. Edge-tekniikka mahdollistaa teoriassa kaksinkertaisen tiedonsiirtonopeuden GPRS:n nopeuteen verrattuna • GPRS on tarkoitettu purskeisen datan välitykseen, jolloin useat käyttäjät voivat jakaa samat radiorajapinnan tarpeen mukaa. Yksi GPRS terminaali voi varata useamman kuin yhden aikavälin aina 8. aikaväliin saakka, joka tarkoittaa tiedonsiirtokapasiteetin olevan teoriassa 9.6 kbps aina 171,2 kbps asti. Tämä on noin kolme kertaa suurempi kuin tämän hetken ISDN-yhteydet ja kymmenen kertaa nykyistä GSM:n datanopeutta suurempi. Käytännössä nopeus on alempi, GPRS:n alkutaipaleella käyttäjille pysytään tarjoamaan ainoastaan datanopeuksia väliltä 28 kbps - 56 kbps. Nopeus on karkeasti arvioiden sama kuin Internetiin ISDN-yhteydellä kytketyn pöytätietokoneen nopeus.

 10. GPRS ON SUJUVAA TIEDONSIIRTOA • GPRS:ään perustuva yhteys ei ole laajakaistainen, mutta GPRS:n tiedonsiirtonopeus mahdollistaa suuremmat kuvat, värikuvat ja jopa liikkuvan kuvan sekä suoran hitaan videokonferenssikuvan. Sähköpostin ja yritysten sisäisten intranet-palvelujen käyttö on GPRS:n avulla sujuvampaa kuin nykyisessä gsm-verkossa. GPRS-tekniikka mahdollistaa päätelaitteisiin graafiset käyttöliittymät nykyisin pöytätietokoneissa vallalla olevan käyttöliittymätyypin tapaan eli sovelluksia käytetään erilaisten näytöllä näkyvien kuvakkeiden avulla.

 11. GPRS VELOITUS VAIN DATAN SIIRROSTA • Tärkeä GPRS:n vahvuus on se, että tietoliikenneyhteys on aina päällä. GPRS:ää hyödyntävässä verkossa yhteyttä ei tarvitse muodostaa joka kerta uudestaan, vaan se on aina päällä sisäänkirjoittautumisen jälkeen, samaan tapaan kuin kiinteässä langallisessa Internet-yhteydessä pöytätietokoneella. GPRS tuo mukanaan myös mahdollisuuden laskuttaa nykyistä joustavammin käyttäjän todellisen tiedonsiirtokäytön mukaisesti. Laskutus voi perustua yhteyden kestoajan lisäksi lähetetyn ja vastaanotetun tiedon määrään tai palvelutapahtuman hintaan. . • Nykyisin käytössä olevasta IP-protokollaversiosta IPv4 on tarkoitus siirtyä lähivuosina versioon IPv6. Siirtyminen alkaa ensin verkon reunoilta eli erillisistä IPv6-saarekkeista. Ensimmäisten joukossa tulevat olemaan matkaviestinverkot, jossa GPRS-solmujen välisillä yhteyksillä IPv6 otetaan käyttöön jo varhaisessa vaiheessa.

 12. GPRS LÄHTEET/LINKIT • Lähteet: • GSM-tekniikkaa, Jyrki Penttinen • http://www.tol.oulu.fi/~avesanen/Langaton_TT/luennot/puhelin/GPRS.html • http://keskus.hut.fi/opetus/s38118/s99/htyo/6/#GPRS_tek • http://www.tieke.fi/julkaisut/oppaat_yrityksille/sahkoisen_kaupankaynnin_aapinen/sahkoinen_kaupankaynti_ja_langat/tulevaisuus/ • http://www.ficora.fi/suomi/document/Viestintaverkkojenkehitys_raportti.pdf