Download
m i n i s t a r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M I n I s t a r PowerPoint Presentation
Download Presentation
M I n I s t a r

M I n I s t a r

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

M I n I s t a r

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Interni revizor Kabinet Služba za odnose s javnošću Državni sekretari Generalni inspektorat Uprava za šume Uprava za zaštitu bilja Uprava za veterinu Republička direkcija za vode Direkcija za nacionalne referentne laboratorije Uprava za agrarna plaćanja Uprava za poljoprivredno zemljište Sektor za analitiku i agrarnu politiku Sektor za ruralni razvoj Sektor za pravne opšte i normativne poslove Sektor za projektno i finansijsko upravljanje Odeljenje fitosaniterne i granične inspekcije Odeljenje za strateško planiranje i održivi razvoj u šumarstvu i lovstvu Odeljenjezazdravljebilja I biljnikarantin Odeljenje za zdrav. zaštitu,dobrobit i sledljivost životinja Odsek za upravne i analitičke poslove i standarde u oblasti vodoprivrede Referentna fitosanitarna laboratorija Sektor za neposre-dne i trži-šne podsticaje Odeljenje za upravljanje polj. zemlji. U privatnoj svojini Odeljenje za biljnu proizvod. i preradu biljnih proizvoda Odsek za planira. i praćenje ruralnog razvoja Odsek za normativne poslove Odsek za finansijsko upravljanje M I n I s t a r Odeljenje poljoprivredne inspekcije za poljoprivredno zemljište i bezbednost Odeljenjezasredstvazazaštitu i ishranu bilja Referentna laboratorija za bezbednost hrane i hrane za životinje i mleko Odeljenje za zaštitu uredjenje i korišćenje polj.zemlji. Odsek za upravljanje Projektima Finansiranih Iz Fondova EU Sektor za strukturne podsticaje Odsek za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Odsek za ljudske resurse Odsek za registraciju veterinarskih org.a i veterina- rske usluge Grupa za tehničku podršku ruralnom razvoju Odeljenje za pravne ,finansijske i administrativne poslove Odsek za opšte pravne i finansijske poslove Sektor za kontrolu na licu mesta Odsek za priznava- nje sorti Odeljenje šumarske i lovne inspekcije inspekcije Odsek za fin. I administrativne poslove i geo- Informacione sisteme i tehnologije Sektor za eko.i fin. poslove Odsek za integraciju u Evropsku Uniju i Svetsku Trg.Org. I Medj.saradnju Odsek za opšte poslove Grupa za saveto-davne službe Odeljenje za veterina- rsko javno zdravstvo Referentna laboratorija Za rezidue Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost Odsek za strateško planiranje i upravljanje i medju.saradnju u oblasti voda Sektor za informacione tehnologije Odeljenje vodopri- vredne inspekcije Banka biljnih gena Odeljenje za medjunarodni promet i sertifikaci-ju Grupa za upravne poslove Odsek za analizu efekata mera agrarne politike Grupa za seme i sadni materijal Sektor za pravne poslove, ljud. i materijal. resurse Grupa za korišćenje i zaštitu voda Odeljenje veterina. i granične inspekcije Odsek za internu reviziju Grupa za unapredjenje kvaliteta polj. I prehram. proizvoda Grupa za zaštitu voda Odsek za rad sa pol.gazdi-nstvima