1 / 8

WORKSHOP SOCIO-LOGIK terén A: kavárna

WORKSHOP SOCIO-LOGIK terén A: kavárna. Lektorky: Klára Čapková, Marta Hirschová Účastníci: Jakub Urbanec, Silvestr Buček, Michaela Konečná, Monika Šímová, Barbora Straková. HARMONOGRAM.

melora
Télécharger la présentation

WORKSHOP SOCIO-LOGIK terén A: kavárna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. WORKSHOP SOCIO-LOGIKterén A: kavárna Lektorky: Klára Čapková, Marta Hirschová Účastníci: Jakub Urbanec, Silvestr Buček, Michaela Konečná, Monika Šímová, Barbora Straková

  2. HARMONOGRAM • Úkol: Skupina má sledovat aktant – manipulace s cigaretou v nekuřácké kavárně Crosscafé (mrakodrap Bohemia) v Plzni. Cílem je zjistit jakým způsobem aktant jedná. • Organizační plán: Do kavárny nejprve přichází skupina a sedá si ke stolu, který je předem domluvený (a rezervovaný člověkem, který po příchodu skupiny stůl uvolní). Poté, co se skupina zorientuje v terénu a nastaví nahrávací zařízení, zasílá dvěma figurantkám sms na znamení, že mohou přijít do kavárny. Figuranty si sedají vedle stolu, kde sedí skupina a začínají manipulovat s cigaretou a zapalovačem. Tato aktivita má probíhat přibližně 10 až 15. Pokud nenastane ze strany obsluhy a návštěvníků kavárny žádná reakce, figurantky si cigarety zapálí. Členové skupiny byli předem seznámení s tím, že v kavárně je nainstalován detektor kouře a stropní hasicí zařízení, která by se mohla aktivovat po zapálení cigarety. Vzhledem k této možnosti se skupina a figurantky předem dohodli, že zapálení cigarety proběhne pouze v případě, že manipulace s cigaretou nevyvolá žádné reakce. • 18:00 Odchod do terénu • 18:30 Zahájení terénní výzkumu v Crosscafé • 19:30 Konec pobytu v terénu

  3. TERÉNNÍ POZNÁMKY • 18:40 pracovní skupina si sedá ke stolu. • „terén“: Naproti u stolku napravo zády k nám sedí slečna, má před sebou rozložené knihy s anglickými názvy, studuje. U stolku nalevo sedí čelem k nám mladík. • 18:50 Přichází aktérky, vykládají si na stůl u vchodu naproti schodům a baru cigarety a zapalovač. • 19:02 Kolem aktérek dvakrát prošla číšnice, dívala se na ně, cigaret si všimla, ale nic neřekla. Vzápětí se číšnice vrací se svou nadřízenou. Nadřízená, v doprovodu číšnice a další kolegyně, důrazně upozorňuje aktérky, že kavárna je nekuřácká. • Celkový čas od vystavení cigaret až do zásahu obsluhy: 9 min

  4. VIDEOZÁZNAM

  5. FOTODOKUMENTACE

  6. ROZHOVOR Obsluha: 3 ženy 20 – 25 let Značení: obsluha 1 → 1., obsluha 2 → 2., obsluha 3 → 3. Tazatel T Místo : CrossCafé, Plzeň, u baru • T: „Slečno, a tady se vůbec nekouří?“ • 1.: „Ne, ne, vůbec.“ • T: „Víte, já jsem slyšela, že je to tady studentská kavárna.“ • 1 + 2 + 3: Souhlasně pokyvují. • T: „A chodí Vám sem studenti, když se tady nekouří?“ • 1 + 2 + 3: „Jo, jo, chodí.“ • T: „Víte, já dělám v nekuřácké restauraci a všimla jsem si, že jste slečny upozornila hodně důrazně.“ • 2: „No jo.“ • T: „Ale ono to asi jinak nejde, že?“ • 2: „Nejde no.“ • T: „A stává se Vám to často, že si tady někdo zapálí?“ • 2: „Ještě nikdy. No víte, kdyby to byla elektronická cigareta, tak by to nevadilo“ • T: „Tak slečny tady byly asi poprvé a nevšimly si toho.“ • 2: „Asi.“ • T: „Tak děkuju, na shledanou.“ • 1 + 2 + 3: „Na shledanou“

  7. MAPA SÍTÍ

  8. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Aktant: cigareta • Jak jedná? Je rozdíl v zapálené a nezapálené cigaretě. Figurace: • volný agregát jednotlivců – obsluha, návštěvníci kavárny, aktérky • jednotlivec – host v kavárně, obsluhující • právnická osoba – security, komplex restaurací CrossCafé, majitel prostorů • strukturální rys – nekuřácká pravidla jako striktní pravidlo kaváren → mají za cíl prezentovat zdravý životní styl

More Related