1 / 15

Effectievere reclamecampagne en strategie?

Effectievere reclamecampagne en strategie?. Wie is Me Mo ² ?. Me Mo ² is in oktober 2004 opgericht. Hoofdkantoor(tje) in de witte kerk van Durgerdam. Me Mo ² is actief op de Europese crossmediale onderzoeksmarkt en neemt in Nederland een dominante plek in.

micah
Télécharger la présentation

Effectievere reclamecampagne en strategie?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Effectievere reclamecampagne en strategie?

 2. Wie is MeMo²? • MeMo² is in oktober 2004 opgericht. Hoofdkantoor(tje) in de witte kerk van Durgerdam. • MeMo² is actief op de Europese crossmediale onderzoeksmarkt en neemt in Nederland een dominante plek in. • MeMo² richt zich op het leveren van innovatieve diensten en consultancy op het gebied van reclame-effectiviteit, optimale campagneplanning, procesbegeleiding, invulling van websites en integratie van respons-based methodieken. • Op dit moment werken er 16 FTE • Kort gezegd: MeMo² maakt accountability van promotionele uitgaven inzichtelijk. Deze kennis faciliteert gerichte verbetering ...

 3. Wie is MeMo²? .... Namedropping

 4. Trends Online 2007 InzetBehavioral targeting, campagnes specifiekeren effectiever inboeken. Versmelting van tv, radio en print met online adverteren. Marketing 2.0, de opkomst vaninteractiefadverteren, call to action is eenvoudig enmeetbaar! Meer segmentatie van de doelgroep; profilingen social networks. Mobiel adverteren en internettenneemt explosief toe. Effecten crossmediaal adverterenbewezen. Inzet nieuwe online tools: weblog en RSS, XML-bannering, viral marketing, narrowcasting,advergaming, podcasting en zoekmachinemarketing.

 5. U wilt een effectievere reclamecampagne en strategie? • MeMo² is gespecialiseerd in het vertalen van marktonderzoek naar praktisch toepasbare en strategische media-adviezen. Input vanuit de doelgroep wordt ingezet om betere aansluiting te vinden met de praktijk. • Hiertoe werkt MeMo²volgens de Get/Set/Go! Methodologie. Get/Set/Go! doorloopt de optimale stappen om samen met u tot een aantoonbaar effectievere advertentiestrategie en uitvoering te komen:

 6. ... hoe werkt het? 1 Get: Nulmeting. Wat zijn de wensen van de doelgroep die u wil bereiken? Op basis waarvan maakt uw doelgroep zijn/haar keuze? Wat is de perceptie van uw bedrijf? Wat is de mediaconsumptie? 2 Set:Inzet van Get-informatie om een logisch en heldere mediastrategie te creëren, compleet met zinvolle advertising toepassingen (o.a. crossmediale inzet, optimale contactfrequentie, behavioral targeting en mobile advertising). 3 Go!: De campagne-effecten worden volledig en realtime inzichtelijk middels continu onderzoek. Van thematische reclame-effecten zoals naamsbekendheid, herkenning en associatie tot en met actiematige effecten zoals traffic, leads, omzet en call to action.

 7. 1 ... in de praktijk Online vragenlijst: Huidige marktpositie Naamsbekendheid Mate van overwegen Oriëntatiemethode doelgroep Informatiebronnen doelgroep Selectiecriteria doelgroep Profiel Mediaconsumptie 95.000 Nederlanders25.000 respondenten p/m!! GETInzicht in Company, Campagne, Doelgroep.Input voor Marketing en Concept.

 8. 2 ... in de praktijk MeMo² onderzoek...toont u de insights! Motivaties van de doelgroepgeven concrete richtlijnen voor praktisch toepasbare en effectievere crossmediale adviezen. Intensitijd:Studie van 100 tracking onderzoeken toont aan datvolgorde, spreiding en tijdbestek van campagnes uiterst ineffectief zijn! MeMo² biedt raad. SETVertaalslag onderzoek naar commerciële crossmediale mogelijkheden. Richtlijnen campagne thema.

 9. 3 ... in de praktijk Meetpixeltechnologie Contactfrequentie met homepage, banner, online spot wordt vergeleken met campagne effect:Tastbaar resultaat! Realtime resulatenInzichtelijk in MeMo Tool, inclusief MeMo Benchmark. GO!Continu inzicht in bereikte actiematige en thematische doelstellingen. Learnings voor volgende campagnes.

 10. 3 … wat meten we precies?! • Development in Marketing Metrics • Top-of-Mind • Awareness • Ad Recognition • Ad Recall • Familiar with campaign • Preference • etc • Development in traffic: • Kliks via banners • Viewthrough • Bezoek via Google • Bezoek door commercial • etc • Development in respons: • # Sales • # Applications • # Calls Monitoring realtime promotional accountability (crossmediaal)

 11. … Case ABN AMRO Doel Eerst… Naamsbekendheid en kennis omtrent Certificaten. Dan... Stimulans van aankoopintentieen direct respons. Get/Set/Go! Richtlijnen voor crossmediale campagne strategie. Tevens zelfdenkende en actiematige XML Banners, (behavioral) getarget op het online gedrag van de actieve beleggers. In de mediamix werd bewust gekozen voor een sterke online-TV-Print combi. Radio had in deze fase (nog) te weinig toegevoegde waarde. De crossmediale effecten worden in beeld gebracht. Resultaten tonen de contactfrequentie met mediatypen en de stijging van naamsbekendheid en overweging Certficaten Insight onderzoek onder actieve beleggers wees uit dat bekendheid ABN AMRO Certificaten laag was. Wel bleek de doelgroep geïnteresseerd in specifieke beleggingsproducten. Verschillende behoefte dat wel, afhankelijk van het risicoprofiel van de belegger. Go! Get Set Continu onderzoek binnen bereik totale campagne

 12. ... resumé MeMo² garandeert u middels Get/Set/Go! een aantoonbaar effectievere (crossmediale) campagne! Nulmeting en insight gedreven onderzoek Richtlijnen Mediastrategie & Mediaplan Media-advies (o.a. materiaal & behavioral targeting) Inzicht in crossmediale effecten; meetpixeltechnologie Concrete resultaten realtime benaderbaar

 13. MeMo² levert aantoonbaar effectievere campagnes! (EFFIE 2007 & Beste Productintroductie 2007)

 14. Coen Kempen Media Consultant T: 06-42114296 E: Coen@memo2.nl W: www.memo2.nl Tim Koekkoek Key Account Manager T: 06-53617399 E: Tim@memo2.nl W: www.memo2.nl

 15. Appendix: relevante publicaties MeMo² Marcel Vogels (CEO MeMo²) over effectieve reclame(zie de beelden van Adformatie) Eerste Behavioral Targeting case Nederland (bekijk het tussentijdse resultaat) Effie met ABN AMRO & Clockwork (zie persbericht) Mobiel adverteren? MeMo² knows how! (mobile advertising)

More Related