Download
hanke tai projekti suunnitelma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hanke- TAI PROJEKTI suunnitelma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hanke- TAI PROJEKTI suunnitelma

Hanke- TAI PROJEKTI suunnitelma

191 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hanke- TAI PROJEKTI suunnitelma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hanke- TAI PROJEKTIsuunnitelma Syksy 2011/Pirjo Kinnunen

  2. Kehittämishankeen vaiheet Miten hanke etenee? Käynnistys Toteutus Ideointi Suunnittelu Käyttöön otto ja seuranta Päättäminen Arviointi TUOTOS

  3. Hankehakemus: • Hankeen kuvaus => mistä hankkeesta kyse, missä, kuka ja milloin toteuttaa), miten oma osuus rajautuu kokonaisuuteen • Perustelut miksi tärkeä, miksi tehdään? => Mihin haasteisiin vastataan, mitä antaa ja kenelle –aikaisempi tutkimustieto yms. • Hankeen tavoite ja mahdollinen tuotos • Hankkeen toteutus => kuka/ketkä (tehtävänkuvaukset), miten, missä, milloin

  4. Hankehakemus: • Kustannukset => mistä rahoitus, kustannukset • Aikataulu => Miten etenee • Hankeen seuranta ja dokumentointi => väliraportit, viestintä, esittelyt jne.. • Hankkeen arviointi ja loppuraportin kirjoitus => miten arvioidaan, kuka arvioi …