1 / 59

Introsessie ICTO

Introsessie ICTO. ICT in het Onderwijs 2014 - 2015. INHOUDSTAFEL. Student van een groter geheel De verschillende accounts KULoket en registreren ISP De leeromgeving Toledo Het studentenportaal Communicatie naar studenten Wifi , printen en campusshop.be. Student van een groter geheel.

Télécharger la présentation

Introsessie ICTO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Introsessie ICTO ICT in het Onderwijs 2014 - 2015

 2. INHOUDSTAFEL • Student van een groter geheel • De verschillende accounts • KULoket en registreren ISP • De leeromgeving Toledo • Het studentenportaal • Communicatie naar studenten • Wifi, printen en campusshop.be

 3. Student van een groter geheel

 4. Ofwel volg je een Academische opleiding (AO) (KULLOC = KU Leuven op locatie)

 5. Ofwel volg je een Professionele Opleiding (PO) (UC = University College)

 6. Vooraf: welke sites zijn belangrijk? Studentenportaal http://student.odisee.be Informatie & administratie Toledo http://toledo.odisee.be cursussen (Website: www.hubkaho.be )

 7. INHOUDSTAFEL • Student van een groter geheel • De verschillende logins • KU Loket en registreren ISP • De leeromgeving Toledo (Blackboard) • Het studentenportaal • Communicatie naar studenten • Wifi, printen en campusshop.be

 8. 2 verschillende accounts • R-nummer (via KU Leuven) • o.a. registreren van ISP, toegang leerplatform Toledo,… • HUBKAHO/ODISEE account • o.a. instelling specifieke toepassingen(vb. e-mail): peter.selie@student.odisee.be Zie ook studentenportaal: http://student.odisee.be/nl/accounts

 9. 1. Activeren van je r-nummer (als nieuwe student aan HUBKAHO/ODISEE) Via KU Leuven • http://activatie.kuleuven.be

 10. 2. HUBKAHO/ODISEE Account • Op je welkomstbrief vind je een account (voornaam.familienaam) en een activatiecode. • Met die gegevens kan je deze account activeren via je profielpagina (http://account.odisee.be)

 11. Opletten met instellen paswoord : moet voldoende complex zijn. Eventueel vorige paswoorden kunnen niet hernomen worden. • Instellen van nieuw paswoord op HUBKAHO/Odisee, wijzigt ook de paswoorden van KAHOSL/HUBRUSSEL (enkel voor studenten die er vorig jaar ook al waren) • We zijn volop in overgang van HUBKAHO naar Odisee. Niet alles werkt perfect • Hou het studentenportaal in de gaten (http://student.odisee.be) Het Odisee account geeft je toegang tot: - lokale netwerk en Wifi - Bepaalde toepassingen op studentenportaal - Office 365 mailbox

 12. Activatie- en Profielpagina HUBKAHO/ODISEE http://account.odisee.be

 13. Aanmelden met R-nummer

 14. Aanmelden met HUBKAHO/ODISEE- login Aanmelden op PC, webmail en andere webgebaseerde toepassingen Met voornaam.familienaam@student.odisee.be

 15. INHOUDSTAFEL • Student van een groter geheel • De verschillende logins • KU Loket en registreren ISP • De leeromgeving Toledo (Blackboard) • Het studentenportaal • Communicatie naar studenten • Wifi, printen en campusshop.be

 16. STAP 1: Je ISP raadplegen • Surf naar het studentenportaal (student.odisee.be), klik op ‘Mijn Loket’ en vervolgens op ‘Mijn studieprogramma (ISP)’. • Log in met je gebruikersnaam (r-, m- of s-nummer) en je wachtwoord (dat je bij activatie van je account koos).

 17. STUDENT.HUBKAHO.BE:Rubriek “Mijn loket” -> kies voor “Mijn studieprogramma (ISP)” OF • TOLEDOVia “Quick Links” -> kies voor “Mijn Studieprogramma (ISP)”

 18. Van zodra je succesvol bent ingelogd, klik je op de naam van de opleiding waarvoor je een jaarprogramma wenst samen te stellen. • Was je eerder al student binnen de associatie KU Leuven, dan zal je ook je ISP van de voorbije academiejaren zien staan, deze kan je enkel raadplegen.

 19. Overzicht geboekte opleidingsonderdelen, goedgekeurde vrijstellingen en verworven credits. Uitgebreide handleiding • Status van ISP: • Initieel • Voorlopig opgeslagen, • Doorgestuurd, in beraad, herzien, goedgekeurd of afgekeurd (dit laatste enkel in geval van een creditcontract). Start de selectie • Contacteer verantwoordelijke • ISP • Vrijstellingen/credits • Uitwisseling

 20. STAP 2: Opleidingsonderdelen registreren • Zorg ervoor dat alle opleidingsonderdelen die je wil opnemen in het academiejaar 2014-2015 aangevinkt staan in je ISP. • Voor elk aangevinkt opleidingsonderdeel moet je (waar mogelijk) ook een event selecteren en bevestigen via het -icoontje.

 21. Het event dat je moet selecteren is het event van de klasgroep waaraan jij bent toegewezen. Bv. je bent toegewezen aan klasgroep 1B BM/1M: dan selecteer je, zoals in onderstaand voorbeeld, voor het opleidingsonderdeel ‘bedrijfsbeheer’ het eerste event voor studenten uit klasgroepen 1B BM/1M1, 1B BM/1M2 en 1B BM/1M3.

 22. Vrijstellingen? Vergeet deze niet aan te duiden in je ISP! • Zodra je weet voor welke opleidingsonderdelen je een vrijstelling (EVK) hebt, vink je deze aan in je ISP. Nadien klik je op het - icoontje en vul je de informatie m.b.t. het reeds behaald creditbewijs/studiebewijs/bewijs van bekwaamheid - op basis waarvan de vrijstelling door het studiegebied werd toegekend - aan . Vergeet zeker niet deze informatie op te slaan via het – icoontje

 23. STAP 4: Je ISP voorlopig opslaan/definitief doorsturen • Sla je ISP voorlopig op indien je nog niet zeker bent van de gemaakte keuzes en je je ISP op een later tijdstip nogmaals wenst te bekijken of te bewerken. • Zijn alle opleidingsonderdelen die je zal volgen in het academiejaar 2014-2015 aangevinkt? Stuur je ISP dan zo snel mogelijk door, zodat je ISP-verantwoordelijke je ISP verder kan behandelen en goedkeuren. Opgelet: van zodra je je ISP doorstuurt ter controle kan je zelf geen wijzigingen meer aanbrengen! • Vergeet je ISP niet definitief door te sturen en dit ten laatste op- 8 oktober als je een student bent van een academische KU Leuven-opleiding- 15 oktober als je een student bent van een professionele opleiding aan Odisee • Van zodra je ISP is goedgekeurd worden je gegevens doorgegeven aan de overheid en het kinderbijslagfonds (indien van toepassing).

 24. ISP opslaan = wijzigingen worden bewaarden doorgestuurd naar Toledo.ISP-verantwoordelijke kan dit al raadplegen ook docenten zien deze keuze al. • ISP doorsturen = idem als ISP opslaan én je geeft aan dat je keuze “definitief” is. Je krijgt geen herinneringsmails meer en je kan het ISP hierna niet meer wijzigen

 25. Uitwisseling aanvragen Vergeet na de bevestiging niet een evenement (groen kadertje hierboven) te boeken !

 26. Studenten kunnen mits toelating van hun opleidingshoofd gebruik maken van de optie “Vrij selecteren uit het onderwijsaanbod” onderaan het ISP- overzicht. Studenten met een creditcontract moeten dit sowieso doen.

 27. Credit of vrijstelling werd goedgekeurd. • Andere weergaves Keuzevak wordt gedoceerd aan andere instelling (komt dus ook niet voor in je uurrooster)

 28. ISP – Uurrooster Opgelet! Niet alle ex- KAHO-opleidingen bieden hier de uurroosters aan.

 29. Controle correspondentie- adres !

 30. INHOUDSTAFEL • Student van een groter geheel • De verschillende logins • KULoket en registreren ISP • De leeromgeving Toledo (Blackboard) • Het studentenportaal • Communicatie naar studenten • Wifi, printen en campusshop.be

 31. De leeromgeving Toledo (Blackboard) Via http://student.odisee.be/ http://toledo.odisee.be/ Toegangvoor PC/laptop Toegangvoor smartphone/tablet

 32. Eerste keer… Close this info page

 33. Globaal navigatiemenu • Updates (= What’s Recent) en • Profiel, leernetwerk en spaces via Blackboard Cloud (optioneel) Tabblad My Toledo • Snelle links naar toepassingen en hulpmiddelen • O.m. naar KU Loket, taalinstelling voor Toledo en meldingsinstellingen voor What’s recent • Melding van wijzigingen in jouw cursussen en community's • Aanpasbaar via Meldingsinstellingen (Notifications) • Overzicht van de vakken waarvoor je op basis van jouw ISP automatisch werd ingeschreven • Aangevuld met cursussen waarvoor je manueel inschreef of door een docent ingeschreven werd. • Enkel cursussen die door een docent beschikbaar werden gesteld zijn ook aanklikbaar. • Toegang tot vakoverschrijdende community's, bv. van de opleiding, voor projectwerk, enz…

 34. Module What’s recent RSS Feed voor integratieop studentenportaal

 35. Individuele cursus • Cursusmenu kan verborgen zijnd.m.v. pijltje!

 36. Tabblad Toledo+ • Persoonlijke bestanden binnen de leeromgeving. • Deelbaar met andere gebruikers. • Portfolio’s gemaakt of ontvangen binnen Toledo op basis van het Blackboard Portfolio systeem.

 37. Tabblad My Portfolio / My Projects • Portfolio’s gemaakt op basis van het N@Tschool systeem. • Projecten gemaakt op basis van het N@Tschool systeem.

 38. Tabblad Bibliotheek • Opzoeken van boeken en e-bronnen in catalogi. • Linken naar websites van de campusbibliotheken. • Nieuwsberichten uit de bibliotheken.

 39. Tabblad Help

 40. Toledo op mobiele toestellen • Blackboard Mobile Learn • Native app voor mobiele toestellen • Toledo mobile • Webversie aangepast aankleine schermen • http://toledo.odisee.be/m

 41. INHOUDSTAFEL • Student van een groter geheel • De verschillende logins • KULoket en registreren ISP • De leeromgeving Toledo (Blackboard) • Het studentenportaal • Communicatie naar studenten • Wifi, printen en campusshop.be

 42. Studentenportaal • Is het informatie- en communicatiekanaal van alle campussen • Informatie onder studie, campus, …. • Communicatie via Nieuws (met de kans om te filteren op campus *) en berichtgeving uit Toledo What’s Recent via RSS(*) • Links die je toegang geven tot de meest gebruikte toepassingen. • (*) als einde september de knop “Aanmelden” zichtbaar wordt

 43. Mijn loket studentenportaal

 44. INHOUDSTAFEL • Student van een groter geheel • De verschillende logins • KULoket en registreren ISP • De leeromgeving Toledo (Blackboard) • Het studentenportaal • Communicatie naar studenten • Wifi, printen en campusshop.be

 45. Communicatie naar studenten • E-mail • Studentenportaal • Toledo – Mededelingen en Valven

 46. E-mail: • De AO studenten ontvangen een mailbox van de KU Leuven. • http://webmail.kuleuven.be/ • De PO studenten krijgen in de week van 15/09 een nieuwe mailbox binnen het UC (MS Office 365). De inhoud van hun huidige mailbox wordt niet gemigreerd. De oude mailbox zal nog tot eind kalenderjaar 2014 toegankelijk zijn (er zal geen nieuwe mail meer op toekomen). De nieuwe mailboxen bevatten het @student.odisee.be e-maildomein.

 47. Overzicht Office 365 studenten: http://portal.odisee-online.be (vanaf 15/09) 2x aanmelden: bij Microsoft; vervolgens op de HUBKAHO/ODISEE- login pagina • Mail • Agenda: • Adresboek • OneDrive • MS Office- toepassingen

 48. Office 365 in cijfers • Mailbox, MS Office en Onedrive geldig tot paar maand na afstuderen • Oude mailboxen of Google drive worden niet gemigreerd. Toegankelijk tot eind dit AJ • Grootte van Mailbox is 50 GB • Grootte van OneDrive is 1 TB ! • MS Office: tot op 5 toestellen (PC/Mac/Mobiel/Tablet) • Mail ook eenvoudig mobiel toegankelijk

 49. Mail versturen Meer info en handleidingen via het studentenportaal

 50. Studentenportaal - Nieuws

More Related