Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
299 PowerPoint Presentation

299

159 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

299

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Chci věrný být, | jen tebe svým chci zváti! | Byť nouze zlá mne svírala| ni svět ni smrt ni tma | mne neodvrátí. | Já v tobě zůstanu | a k vůdci svému lnu, | tys duše mojí štít. | Jen tebe smím-li znáti, | chci věrný být, chci věrný být.

  2. 2. Chci věrný být! | Ty pomůžeš mi v tísni, | vždyť vím, jho tvé | je rozkošné, | a když se blíží strast, vždyť také ty s ní! | Čiň se mnou, co chceš sám, | rád se ti odevzdám, | tys můj, i když jsi skryt, | ty pomůžeš mi v tísni! | Chci věrný být, chci věrný být!

  3. 3. Chci věrný být | i v radosti a štěstí, | neb bez tebe | a lásky tvé | slast je mi pelyňkem a bez svěžesti, | mně hořkne její chuť. | Však ty jen kéž v mou hruď | svůj svatý vdechneš klid! | I v radosti a štěstí | chci věrný být, chci věrný být!

  4. 4. Chci věrný být, | můj živote, můj Pane! | Tvou lásku mi | hrob nezatmí, | i ve smrti mi světlo tvé vstříc plane. | Až tam jsi za mnou šel, | a jak bys neslyšel | i ztichlé srdce znít: | Můj živote, můj Pane, | chci věrný být, chci věrný být.