Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZİHİN ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZİHİN ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ

475 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZİHİN ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZİHİN ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ

 2. MESLEĞİN GENEL TANITIMI Bu bölümde çeşitli seviyelerde zekâ geriliği olan ve bu nedenle normal eğitim imkanlarından yararlanmayacak çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek için eğitim ve araştırma yapılır. Amaçlar zeka seviyesi bakımından çeşitli derecelerde normalin altında bulunan çocukları, kendi seviyelerinde üretken ve uyumlu kişiler yapmaktır.

 3. Zihinsel engelliler sınıfı öğretmenliği bölümünü ilk 5 tercihte yazan ve kazanan adayların bazılarına MEB destek bursu verilir.

 4. MESLEĞİN GEREKTİĞİ ÖZELLİKLER • Çok sabırlı, anlayışlı, sevecen, hoşgörülü olması • İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi • Üst düzeyde genel ve sözel yeteneğe sahip • Sosyal bilimlere ve özellikle psikolojiyle ilgili olması • İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilmesi • Dikkatli, işine özen gösteren • Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, • Kendini geliştirmeye istekli, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 5. ÇALIŞMA ALANLARI • Milli eğitim bakanlığında • Sosyal hizmetlerde ve çocuk esirgeme kurumunda, • Rehabilitasyon merkezilerinde çalışabilirler. • Ayrıca olanakları olan özel eğitim merkezi açabilir. • Kazançları devlette yaklaşık 2.500 TL’dir. • Özelde ise başlangıç olarak 1.750 TL ile işe başlayabilmekte ve bu ücret 4 bin TL ye çıkabilmektedir.

 6. EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. • Eğitim süresince, Eğitime Giriş, İnsan Biyolojisi, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Teknolojisi ve Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, Zihin Engelliler, Eğitimde Yaratıcılık, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Zihin Engellilerde Dil Gelişimi ve İletişimi, Okuma-Yazma Öğretimi, Hayat Bilgisi-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler Öğretimi, Matematik Öğretimi, Aile ve Çevre Eğitimi, Davranış ve Sınıf Kontrolü, Özel Öğretimde Yasa ve Yönetmelikler, Ders Planı Hazırlama Teknikleri, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri gibi dersler verilmektedir. • Öğrenciler eğitimleri sırasında 3. ve 4. sınıfta okullarda uygulama yapmaktadırlar.

 7. Zihinsel engelliler sınıfı öğretmenliği bölümü YGS-4 puan türünden öğrenci almaktadır.

 8. Zihin engelliler sınıfı öğretmenliği bölümünden 2012 yılında KPSS’de 603 kişi atama yapılmıştır. 34.453 puanla en son kapamıştır.

 9. İŞİTME ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ

 10. Bu bölümde; • işitme kaybı 70 desibel’den fazlaolması nedeniyle normal eğitim ve öğretim etkinliklerinde işitme gücünden yararlanamayan sağırların • tüm düzeltmelere karşın işitme kaybı 25-75 desibel arasında olan, çeşitli yardım ve araçlarla eğitim ve öğretimden yararlanabilecek ağır işiten çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek için eğitim ve araştırma yapılır.

 11. Sabırlı, anlayışlı, sevecen, hoşgörülü olması • İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi • Üst düzeyde genel ve sözel yeteneğe sahip • Sosyal bilimlere ve özellikle psikolojiyle ilgili olması • İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilmesi • Dikkatli, işine özen gösteren • Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, • Kendini geliştirmeye istekli, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 12. Milli eğitim bakanlığında • Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda • Rehabilitasyon merkezilerinde çalışabilirler. Kazançları devlette yaklaşık 2.500 TL’dir. Özelde ise başlangıç olarak 1.750 TL ile işe başlayabilmekte ve bu ücret 2.500 TL ye çıkabilmektedir.

 13. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitime Giriş, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Özel Eğitime Giriş, Psikoloji, Dil Gelişimi ve İletişim, Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım, Türkiye Tarihi, Eğitim Yönetimi, Öğrenme Psikolojisi, Ses Bilimi ve Ses Bilgisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İşitme Engelli Çocuklarda Dil Gelişimi, Odyoloji, İşitme Engelli Çocuklara İletişim Becerileri Kazandırma, Aile Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri, İşitme Cihazlarının Kullanımı vb. dersler verilmektedir. • Öğrenciler, eğitimleri sırasında 3. ve 4. sınıfta okullarda uygulama yapmaktadırlar.

 14. İşitme engelliler sınıfı öğretmenliği bölümü YGS-4 puan türünden öğrenci almaktadır.

 15. İşitme engelliler sınıfı öğretmenliği bölümünden 2012 yılında KPSS’de 298 kişi atama yapılmıştır. 71.665 puanla en son kapamıştır.

 16. GÖRME ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ

 17. MESLEĞİN GENEL TANITIMI Bu bölümde öğrenciler; görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerin eğitimi alanında, bebeklik döneminden erişkinliğe uzanan süreci kapsayacak bilgi ve becerileri kapsayan yeterlilikte eğitim almaktadırlar. Öğrenciler, görme yetersizliği ile beraber zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, duygu davranış bozuklukları veya öğrenme yetersizliği gibi farklı pek çok yetersizlik alanlarında da yeterli bilgi ve becerilerle mezun olmaktadırlar.

 18. MESLEĞİN GEREKTİĞİ ÖZELLİKLER • Sabırlı, anlayışlı, sevecen, hoşgörülü olması • İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi • Üst düzeyde genel ve sözel yeteneğe sahip • Sosyal bilimlere ve özellikle psikolojiyle ilgili olması • İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilmesi • Dikkatli, işine özen gösteren • Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, • Kendini geliştirmeye istekli, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 19. ÇALIŞMA ALANLARI • 1- Milli eğitim bakanlığında görme engelliler öğretmenli olarak çalışırlar. • 2- Ayrıca kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler şunlardır; • Görme Engelliler İlköğretim Okullarının 1-5 Sınıf Dersleri , • İlköğretim Okullarının Görme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı (1-5 sınıf dersleri) Gezerek Özel Eğitim Uygulamaları, • Grup Gözetimi ve Eğitimi Uygulamaları, • Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim Alan Uygulamaları, • İşitme ve Zihin Engelliler Alanına Ait Dersler, • Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Merkezi Uygulamaları (Okul öncesi / anasınıfı öğretmeni veya çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile birlikte görev yapar), • Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Okul Öncesi Eğitim Verilen Sınıflardaki Eğitim Uygulamaları (Okul öncesi / anasınıfı öğretmeni veya çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile birlikte görev yapar) • Birden Fazla Yetersizliği Olan ve Yetersizliklerinden biri görme olan öğrenciler için açılan Özel Eğitim Sınıflarının 1-8 Sınıf Dersleri (İlköğretim okulu programından farklı bir özel eğitim programı uygulanan sınıflar) gibi dersler • 3- Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda • 4- Rehabilitasyon merkezilerinde çalışabilirler.

 20. EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. • Çocuk Gelişimi, Güzel Konuşma, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Dil Gelişimi ve İletişim, Braille (körler alfabesi) Yazı Öğretimi, Görme Engelliler Resim ve Model Öğretimi, Görme Engelliler İçin Okuma-Yazma Öğretimi, Görme Engelliler İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Davranış Değiştirme vb. dersler almaktadırlar. • Öğrenciler, eğitimleri sırasında 4.sınıfta okullarda uygulama yapmaktadırlar.

 21. Görme engelliler sınıfı öğretmenliği bölümü YGS-4 puan türünden öğrenci almaktadır.

 22. BRAİLLE (KÖRLER) ALFABESİ

 23. Görme engelliler sınıfı öğretmenliği bölümünden 2012 yılında KPSS’de 55 kişi atama yapılmıştır. 53.071 puanla en son kapamıştır.

 24. OKUL ÖNCESİ SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ

 25. MESLEĞİN GENEL TANITIMI Okulöncesi eğitim; 0-72 ay (0-6 yaş) grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin ve uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimlerini destekleyen; toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve onları ilköğretime hazırlayan; temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan eğitimdir. Bölümün amacı, insan yaşamında kalıcı etkileri bulunan 0-6 yaş grubunun eğitim sorumluluğunu üstlenebilecek yeterlilikte öğretmenler yetiştirmektir. Okul öncesi öğretmeni, oyun odası, bahçe gibi ortamlarda çalışır, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve biraz tozludur.

 26. Okul öncesi öğretmenliği bölümünü ilk 5 tercihte yazan ve kazanan adayların bazılarına MEB destek bursu verilir.

 27. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER • Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, • Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı, • Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan, Çocukların duygularını anlayabilen, öğrenciler üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen, • Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, • İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, • Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 28. Okul öncesi öğretmenliği bölümü YGS-5 puan türünden öğrenci almaktadır.

 29. ÇALIŞMA ALANLARI • MEB’e bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinde, • İlköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında, • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında, • Rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. • Ayrıca olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.

 30. EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ Eğitim süresi 4 yıldır. 3 ana bilgi grubundan dersler içerir: Teorik dersler: Çocuk gelişimi kuramları, dil gelişimi ve erken yaşlarda okuma yazma, erken müdahale, okulöncesi eğitimde kültürlerarası akımlar, özel eğitim, çocuk sağlığı ve beslenmesi, eğitim yönetimi gibi dersler. Araştırma dersleri: Program geliştirme, araştırma yöntemleri gibi dersler. Uygulama dersleri: Staj (3 ve 4.sınıfta), toplum hizmeti, aile katılımı, erken çocuklukta sanat eğitimi, müzik ve hareket eğitimi ve drama gibi dersler.

 31. Okul öncesi öğretmenliği bölümünden 2012 yılında KPSS’de 5807 kişi atama yapılmıştır. 56.277 puanla en son kapamıştır.