Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2/A SINIFI VELİ TOPLANTISINA HOŞGEDİNİZ. PowerPoint Presentation
Download Presentation
2/A SINIFI VELİ TOPLANTISINA HOŞGEDİNİZ.

2/A SINIFI VELİ TOPLANTISINA HOŞGEDİNİZ.

215 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2/A SINIFI VELİ TOPLANTISINA HOŞGEDİNİZ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2/A SINIFI VELİ TOPLANTISINA HOŞGEDİNİZ.

 2. GÜNDEM MADDELERİ GÜNDEM 1.Toplantının açılışı ve yoklama, 2. Öğretmene yardımcı velilerin seçilmesi 3.Öğrencilerin temizliği, beslenmesi,devam durumları, 4.Öğrencilerin okula giriş ve çıkışları, 5.Öğretmen veli diyaloğu, 6.Verimli ders çalışma ve ödevler, 7.Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanılması, 8.Kaynak kitaplar ve okul yetiştirme kursları 9.Veli görüşme saatleri, 10.Okul katkı payları, 11.Dilek ve temenniler.

 3. AMACIMIZ • Hayatta kendine güvenen • Ayakları üstünde durabilen • Diğer insanlarla iyi ilişkiler geliştiren • Sosyal ve kültürel yönden gelişmiş • Olumlu davranış özelliklerine sahip katılımcılığı benimsemiş • Zamanı kullanmasını bilen Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerini benimseyen, • Sistemli, üretici, sorumluluk duygusuna sahip sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

 4. Temel Hedef • iyi birey • iyi insan • iyi vatandaş • İyi tüketici • İyi üretici • Dünya ile rekabet edebilen bireyler

 5. SINIF TEMSİLCİSİ VELİ SEÇİMİ • 2012-2013 Eğitim-öğretim yılı için veli temsilcisinin seçimi. • Aday belirleme ve seçim.

 6. Sabahları mutlaka kahvaltı yaptırılmalı • Kılık kıyafetlerine dikkat, gerekli kontrolleri yapma • Günlük ve haftalık yapılması gereken bakımlarını kontrol

 7. Zaruri bir durum olmadıkça devamın sağlanması • Keyfi gecikmelere meydan vermeme • Devamsızlığın derslere etkisi

 8. DERS ARAÇ GEREÇLERİNİ,OKUL KIYAFETLERİNİ DÜZENLİ VE TERTİPLİ KULLANIM KONUSUNDA BİLGİLENDİRME • TASARRUF ALIŞKANLIĞI, SAVURGANLIĞI ÖNLEME

 9. Ders çalışma ortamının düzeni ? • Etkili ders çalışma ama nasıl?

 10. OKUL GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ • Okulumuz ders başlama saati 08:40’dır. • Öğrenciler öğlen 13:10’da okulda olmalıdır. • Çıkış saati ise 14:50’dir.

 11. OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ • OKUL VE AİLENİN AMACI ÖĞRENCİYE EN İYİ ORTAMI HAZIRLAMAK OLDUĞUNDAN,OKUL VE AİLELER ARASI İŞ BİRLİĞİ, HEM ÖĞRETMENİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HEMDE ÇOCUKLARDAN BEKLENEN OLUMLU DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİNİN KALICI OLMASINI SAĞLAYACAKTIR.

 12. BAŞARILI OLMAK İÇİN! ÇOK ÇALIŞMAK DEĞİL ETKİLİÇALIŞMAK GEREKİR

 13. Çocuğunuzun motivasyonunu dağıtacak etkenleri en aza indirin. TV Yatarak çalışma

 14. NASIL BAŞLAYACAĞINI BİLMİYOR OLABİLİRLER YÖNLENDİRMEMİZ GEREKİR

 15. HER GÜN DÜZENLİ OLARAK 10 DAKİKA SESLİ OKUMA • ÇOCUKTAN İSTEDİĞİMİZ ŞEYLERİ BİZİMDE YAPMAMIZ • ÖRNEK OLMA

 16. Televizyonun Etkileri • Televizyon izleyen öğrencilerin hafızaları dağınık olur. • Ders çalışırken hayal kurmalar artar. • Geriye ket vurma yaptığından öğrenmeyi olumsuz etkiler. • Çocuk tv. dizileri vs. gibi yerlerdeki dağınık, serseri ve düzensizliği düzen kabul eden tiplemeleri örnek alarak hayatına uydurmaya çalışır. • Öğrencinin vaktini çalar. • Öğrencinin derse başlamasını, hazır hale gelmesini zorlaştırır. • Aile içi iletişimi zayıflatır.

 17. Eski Çizgi Filmler

 18. VelilerdenBeklentilerimiz • Ders Çalışma Programının Takibi • Çocuklara Değer Verilmesi • İletişim Kurma • Sorumluluk Duygusu Verme • Tüm Derslere Eşit Değer Verme • Öğrencilerin Kardeş ve Arkadaşlarıyla Karşılaştırılmaması • KARŞILIKSIZ SEVGİİİİİİ…….

 19. Kitap Okuma Saatinin Konulması • Çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinmeleri adına onlarla beraber, mümkünse ailecek kitap okuma saati belirlemeliyiz.

 20. Bizi sadece olumsuz durumlarda değil, olumlu durumlarda da haber verebilirsiniz. • “Durumu nasıl?” diye sormak yerine, “Şöyle bir problemi var nasıl çözelim?” diye gelebilirsiniz.

 21. AİLE İÇİ İLETİŞİM ANNE VE BABA ARASINDAKİ İLİŞKİ, EVİN GENEL HAVASINI BELİRLER!... Çocuğunuzu tanıyarak eğitime başlayınız.

 22. ÇOCUKLA İLETİŞİMİNİZDE • Yüzünüz ona dönük olsun. • Söylediklerini başınızla tekrar edin . • Duygularını ifade etmekte zorlanıyorsa, ona yardım edin. Onunla birlikteyken tüm dikkatinizi ona yoğunlaştırın. • Davranışlarınızda tutarlı olun, bir gün doğru dediğinize ertesi gün yanlış demeyin.

 23. ÇOCUCUKLARDA OKUL BAŞARISIZLIĞI

 24. OKUL BAŞARISIZLIĞI; Çocuğun var olan potansiyelini tam olarak kullanmayarak ders ve diğer faaliyetlerde yeteneğinin altında başarı göstermesi olarak tanımlanabilir.

 25. Çocukların okul başarısını etkileyen temel faktörler şunlardır: 1)Bireysel Sebepler 2) Aileye Bağlı Sebepler 3)Okula Bağlı Sebepler

 26. BİREYSEL SEBEPLER • Çocuğunuzun yaşına göre gelişimini tamamlamadan okula başlaması. • Çocukların ders çalışma konusunda zamanı iyi kullanmamaları. • Kendilerine amaç ve hedef belirlememeleri. • Motivasyon eksikliği ve ders çalışırken konsantre olamamaları. • Özgüven eksiliği. • Derslere karşı önyargılı olmaları. • Arkadaş ilişkileri. • Düzenli uyumama, dengeli beslenmeme. • Görme ve işitme gibi fiziksel rahatsızlıklar

 27. AİLEYE BAĞLI SEBEPLER

 28. Anne babanın çocuktan kendi kabiliyeti üzerinde başarı beklemesi ve bu konuda çocuğa baskı kurması. • Anne baba arasındaki geçimsizlik ve iletişimsizlik problemlerinin çocuğa yansıtılması. • Çocuğun başarıları ile arkadaş ve kardeşlerinin arasındaki başarının kıyaslanması. • Anne babanın çocuğuna zamanı kullanma konusunda örnekolmaması. • Aile bireylerinden birinin sürekli hasta olması.

 29. Evde sadece anne ya da babanın çocukla ilgilenmesi. • Ders dışı sosyokültürel etkinliklere zaman ayrılmaması ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmelerine izin verilmemesi. • Anne babanın okulla ilgili olumsuz düşüncelerini çocuğa yansıtmaları. • Çocuğa sürekli anne baba tarafından ‘ders çalış’ emir cümlelerinin verilmesi. • Ailedeki sosyoekonomik durumun düşük olması ve çocukların dışarıda çalışmak zorunda kalması.

 30. BAŞARISIZ OLAN ÇOCUKTA ŞU DURUMLAR GÖRÜLÜR

 31. Sınıfta ya bir köşeye çekilip sessiz bir şekilde dururlar ya da çok yaramazlık yaparlar, sürekli arkadaşlarıyla kavga ederler. • Ev ödevleri konusunda duyarsız ve dikkatsizlerdir. Genelde ödevleri kendileri yapmaz. Arkadaşlarından hazır alırlar. • Sınıfta derse katılmaz ve ilgisizlerdir. Derse yoğunlaşamazlar, kendi dünyasındadırlar. Sürekli dersten kopuk hayaller kurarlar.

 32. NE YAPILABİLİR?! “Ben önemliyim” “Ben değerliyim” “Beni kabul edin”

 33. AİLELERE ÖNERİLER AİLELERE ÖNERİLER

 34. 1.Çocuk başkalarının yanında kesinlikle eleştirilmemelidir. (Abisi ve kardeşi de dahil)

 35. 2.Kardeşi ve başkaları ile kıyaslanmamalıdır.

 36. 3.Anne ve baba aile ortamında çocuğa sevgi gösterisinde bulunmalı, açık onay ve açık ilgi göstermeli, fiziksel temas(Kucaklama, okşama vb.)tan kaçınmamalıdır.

 37. 4.Çocuğun gösterdiği her olumlu davranış ve yaklaşım ödüllendirilmeli (Sözel ödül veya maddi ödül) , olumsuz davranışları görmezlikten gelinmeli, üzerinde durulmamalıdır.

 38. 5.Çalışmaya başlayamama gibi bir zaafı olan çocuğun çalışma için isteklendirilmesi, çalışmaya başlamak için uygun ortam hazırlanması ve ilk çalışma saatlerinde dikkatini dağıtacak etmenlerin ortadan kaldırılması gerekir. (Televizyon sesi, gürültü vs.)

 39. 6.Soyut işlemleri kavramakta güçlük çektiğinden matematik, fen gibi derslerde somut materyallerden faydalanılması gerekmektedir. Çizerek, yazarak ve kolaydan zora bir yol izlenmeli, ders çalışırken yumuşak bir ses tonu kullanılmalı., başaramadığı konular veya işlerin nedenleri araştırılmalıdır.

 40. 7.Anne-baba çocuğun yanında tartışmaya girmekten kaçınmalı, çocuk konusunda tutarlı ve uyumlu davranmalıdır. (birinin olmaz dediğine birisi olur dememelidir.)

 41. 8.Çocuğunuzu sevdiğinizi, değerli olduğunu, sizin için önemli olduğunu ona açıkça dile getirin, hissettirin.