Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gil Ber, Partner, CPA, CIA, MA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gil Ber, Partner, CPA, CIA, MA

Gil Ber, Partner, CPA, CIA, MA

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gil Ber, Partner, CPA, CIA, MA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The top 10 risks for global business in 2009 Gil Ber, Partner, CPA, CIA, MA

 2. על מה נדבר ..... • היכרות • קצת על שנת 2008 ....... • תוצאות סקר של Ernst & Young לגבי הסיכונים המהותיים הצפויים בשנת 2009 • אילו פעולות אתם יכולים לבצע לצמצום הסיכון ...

 3. קצת על שנת 2008 ....... • טראומה לכלכלה העולמית • אובדן צמיחה של עשור • נפילת השווקים הפיננסים • האשראי שהיה הדלק שהניע את הכלכלה העולמית נעצר • הנדל"ן עבר מגאות לשפל חסר תקדים • מחירי האנרגיה הגיעו לשיאים ומיד אחרי התרסקו וירדו לשפל • מטבעות וריביות התהפכו בין לילה • אפילו המנוע של "הכלכלות הצומחות" נכנס להאטה • פשיטת רגל של "מיתוסים" ארגוני ענק ......

 4. איך אפשר לדבר על ניהול סיכונים בתקופה כזו ? • במהלך התקופה האחרונה אנו נתקלים בגורמים שטוענים: • בעולם כזה זה מיותר או לא במקום לדבר על סיכונים עסקיים, אחרי הכל סיכון הוא "סיכון" כל עוד הוא לא התממש • באי ודאות השוררת כיום לא ניתן לנהל את הסיכון ..... • אנחנו חושבים אחרת • לנו נראה שאין זמן נכון יותר מהיום לדבר על סיכונים, על ניהול סיכונים על הדרכים שארגונים מטפלים בסיכונים • עכשיו אחרי שראינו והרגשנו את השפעת הסיכונים אולי יותר גורמים ייאותו להקשיב ולהשתתף בתהליכים של חשיבה ודיון בנושא.

 5. נקודות שחשוב לזכור • כל אחד מהאירועים שהתרחשו ב- 12 החודשים האחרונים יכול לחזור על עצמו ובעוצמה יותר גדולה • חלק גדול מהארגונים מנסה להתמודד עם חלק הסיכונים באמצעות ....איך מצמצמים עלויות, איך מקצצים ושוכח שקיצוץ לא מבוקר הוא סיכון בפני עצמו ושיש סיכונים נוספים שצריך להיערך אליהם • הסיכון הוא דינאמי הוא משתנה כל הזמן .... חייבים להיערך לסיכון הבא • התוצאות של כל ארגון אינן תלויות רק בסיכון אלה גם בפעולות שאנו נוקטים להתמודד איתו • ארגונים שינקטו פעולות מונעות לצמצום הסיכון או שיערכו מראש לטיפול בסיכון יהיו אלו שיוכלו לנצל את הסיכון ולהפוך אותו להזדמנות • כאשר יש סערה בים לא כל הספינות טובעות ........

 6. כיצד נערכים לשנת 2009 .. 2010............. • באקלים הנוכחי על חברות לבחון את מגוון הסיכונים ולא להתמקד בסיכונים התפעולים (שהכי קל לנו ..) לתת יותר התייחסות לסיכונים אסטרטגים • חברות צריכות לשנות את הגישה... מגישה שמטפלים בסיכון שהוא מתממש לגישה אקטיבית שמקדימה את הסיכון • חברות צריכות לגבש תרחישים שעשויים להביא להתממשות הסיכונים • חברות צריכות לבחון ולהעריך את הפעולות שננקטות בארגון להתמודד עם הסיכונים (חברות רבות נשארות בשלב של זיהוי הסיכון ללא בדיקה האם הפעולות שאנו נוקטים נכונות ומבוצעות בפועל) • .... "בסוף היום כולנו צריכים לחצות את הכביש ... הטעות תהיה לעמוד באמצע הכביש כאשר אנו רואים את האורות מתקרבים אלינו.."

 7. ולאחר שאמרנו את כל זה.... • ארנסט אנד יאנג ממשיכה בניתוח של מידע ואירועים בעולם במטרה לתת לארגונים זוויות ראיה נוספות, דעות שונות וכלים נוספים להתמודדות עם הסיכונים • לצורך כך Ernst & Young בשיתוף עם Oxford Analytica ערכה סקר לזיהוי הסיכונים המהותיים שאותם צפויים חברות גלובליות לפגוש במהלך שנת 2009 • התהליך שערכנו: • ריכוז מומחים, אנליסטים, מנכלים, נציגי אקדמיה וגורמים עסקים נוספים • העלאת סיכונים/איומים הצפוים להיות בשנת 2009 ברמת כל תעשיה • גיבוש עולם הסיכונים לכל תעשיה • דירוג חשיבות הסיכונים (4 רמות) • יצרנו את רשימת עשרת הסיכונים לארגון ...

 8. The 2009Ernst & Youngbusiness risk report • הנתונים המוצגים בשקפים הבאים אינם תחזית להתנהגות הכלכלה העולמית בשנת 2009 • הנתונים כוללים את הסיכונים המהותיים לארגונים כפי שזהו על ידי מנהלים בכירים, אנשי אקדמיה ומחקר, אנליסטים ומומחים שונים במועד הסקר ומייצגים את דעתם האישית • אנו מאמינים כי תוצאות הסקר יעוררו אצלכם את הרצון להעיף מבט נוסף בסיכונים וניהול הסיכונים אצלכם ... תוצאות הסקר יאפשרו לכם: • לבדוק האם קיימים סיכונים שרלוונטים לכם ולא זיהתם • לבחון את רמת הסיכון אצלכם ביחס לאחרים • ולשאול את עצמכם האם אנחנו באמת מטפלים בסיכונים בצורה הנכונה והאפקיבית ?

 9. רדאר הסיכונים של ארנסט אנד יאנג • רדאר הסיכונים שלנו הנו כלי פשוט המאפשר לנו להציג את תמונת עשרת הסיכונים העסקיים המהותיים ביותר עבור חברה, סקטור עסקי מסוים כמו גם עבור התעשייה בכללותה. • הרדאר מחולק לארבעה אזורים בהתאם למודל ה- Risk Universe של Ernst & Young, כמפורט: • איומי ציות (Compliance) • איומים פיננסיים (Financial) • איומים אסטרטגיים (Strategic) • איומים תפעוליים (Operations) • הרדאר מציג גם את רמת הסיכון – רמת הסיכון עולה ככל שמתקרבים למרכז

 10. רדאר עשרת הסיכונים המהותיים ביותר לשנת 2009 Financial • משבר האשראי (2) • רגולאציה וציות (1) • מיתון מעמיק (חדש) • "ירוק קיצוני" (9) • מתחרים לא מסורתיים (16) • קיצוץ עלויות (7) • ניהול הכישרונות (11) • ביצוע בריתות ועסקאות (7) • חולשת המודל העסקי (חדש) • סיכוני מוניטין (22) (המספר בסוגריים מציין את מיקומו של הסיכון ברשימת השנה הקודמת) Compliance משבר האשראי רגולאציה וציות מיתון מעמיק (חדש) קיצוץ עלויות מתחרים לא מסורתיים ירוק קיצוני" חולשת המודל העסקי (חדש) ניהול הכישרונות בריתות ועסקאות Operations סיכוני מוניטין Strategic סיכון חדש ירידה בדירוג ביחס לשנת 2008 עליה בדירוג ביחס לשנת 2008

 11. סיכונים מתחת לרדאר – סיכונים 11 עד 25 יתר הסיכונים חמשת הסיכונים הבאים • ניהול הון אינטלקטואלי • זעזועי אנרגיה • חוסר יכולת לחדשנות • סיכוני קניין רוחני • סיכוני תשתיות • שינויים דמוגרפים • בעלים חדשים (שינויי בעלות) • סיכוני מודל • שרשרת האספקות ואספקות חוץ • ניהול מודלים עסקיים חדשים • שינויים בצרכי הלקוחות • שווקים מתעוררים • הפיכת החברה לגלובלית • טכנולוגיות מתעוררות • הקצאת הון

 12. הסיכונים ברמת תעשיות

 13. האם אתה מוגן ? האם אתה מפספס הזדמנות ? • האם ארגונך מזהה מעריך ומנהל סיכונים באופן מסודר ? • מתי בפעם האחרונה נערך דיון בהנהלה בנושא סיכונים והטיפול בהם ? • האם לארגונך יש את רדאר הסיכונים שלו ? • האם הוא מתייחס למכלול הסיכונים ? • באיזו תדירות אתה מרענן אותו ? • האם הסיכונים שזיהתם קשורים ליעדים העסקים שלכם ? • אילו כלים יש לכם להרמת דגלים אדומים ? • האם קיימים גורמים הבודקים את אפקטיביות פעולות ההנהלה להתמודד עם הסיכונים ? • האם אתם אוספים נתונים לגבי התממשות או כמעט התממשות של סיכונים ?

 14. אילו פעולות אתם יכולים לבצע לצמצום הסיכון ... • רמה א' • ביצוע סקר סיכונים בגישת Top Downהמקיף את כל קבוצות הסיכון • זיהוי הסיכונים • דירוג הסיכונים (עוצמה וסבירות) • זיהוי והערכת פעולות ההנהלה להתמודד עם הסיכון • זיהוי פערים בין רמת הסיכון לבין רמת פעולות ההנהלה • רמה ב' • בניית תרחישים להתממשות הסיכונים המהותיים ((Bottom Up • גיבוש פעולות לטיפול בתרחישים • רמה ג' • הגדרת KRI ברמת סיכון/ תרחיש • בניית מערך לזיהוי והערכת סיכונים בשוטף • גיבוש תהליך לזיהוי ודיווח על חריגות

 15. כיצד EY יכולים לסייע • בניית רדאר הסיכונים (The top ten risks)של הארגון שלך • ביצוע סדנאות לזיהוי והערכת סיכונים • ביצוע סקר סיכונים בגישת Top Down או Bottom Up • גיבוש ובחינת תרחישים להתממשות הסיכון • הערכת אפקטיביות פעולות ההנהלה להתמודד עם הסיכונים • גיבוש מדדי סיכון (KRI) • בניית והטמעת מערך לניהול סיכונים בשוטף לרבות המלצות על מבנה ארגוני, תהליכי עבודה, דרכי דיווח וכלים ממחושבים • סקר סיכונים למעילות והונאות • הערכה עצמית של סיכונים ובקרות ׂ(CSA) • בניית תוכנת יעילה להתמודד עם דרישות הרגולציה השונות בתחום הסיכונים והבקרות (SOX, סיכונים תפעולים ועוד) • הדרכות לדירקטורים, מנהלים ועובדים בתחום

 16. הרחבת הסקר לישראל ...... • בהמשך לסקר שבוצע בארה"ב וכחלק מהרצון שלנו לספק למשתתפים מידע נוסף הממוקד בפעילות בישראל, נודה על השתתפותך במילוי שאלון הערכת עשרת הסיכונים המהותיים לארגונים בישראל בשנת 2009 • השאלון נמצא על השולחן • לאחר השלמת השאלון השאירו אותו על השולחן ואנחנו נאסוף אותו בהפסקה • לאחר ניתוח השאלונים נעביר למנהלים שמילאו את השאלונים מידע נוסף לעניין עשרת הסיכונים המהותיים לארגונים בישראל בשנת 2009

 17. תודה רבה! לפרטים נוספים – גיל בֶּר gil.ber@il.ey.com 0544-736428

 18. משבר האשראי • משבר האשראי והשלכותיו יוצר איומים שונים בפני הענפים השונים: • איום קיומי בפני חברות גלובליות מובילות בתחומי ניהול נכסים, נדל"ן, תשתיות ובנקאות. • איום מתחזק בענפים עתירי הון כגון מדעי החיים ותשתיות (כוח ושירות). • האיום התרחב לענפים נוספים והעוצמה שלו עלתה Financial Compliance משבר האשראי Operations Strategic

 19. רגולאציה וציות • לסיכון זה אולי אין השפעה ברורה כפי שיש לסיכון משבר האשראי, אולם את השפעותיו החזקות של סיכון זה מרגישות היטב חברות בענפים כגון: מדעי החיים, טלקומוניקציה, נפט וגז, ותשתיות (כוח ושירות). • אי הודאות ביחס לתגובה הרגולאטורית שתבוא בעקבות המשבר הכלכלי הגלובלי, גורמת לסיכון זה להיות חשוב יותר במגזרי ניהול הנכסים, בנקאות וביטוח. Financial Compliance רגולאציה וציות Operations Strategic

 20. מיתון מעמיק • המשבר הכלכלי העולמי וירידת מחירי הדיור סיפקו זעזוע לביטחונם של הצרכנים והציתו תהליך של בריחת הון משווקים מתעוררים, תוך יצירת מיתון עולמי ממשי. Financial Compliance מיתון מעמיק (חדש) Operations Strategic

 21. "ירוק קיצוני" • אתגרים של איכות ושימור סביבתי, ממשיכים להיות קשים יותר, ובאופן דרמטי יותר במגזרים העסקיים עתירי הפחמן, כגון: • הרכב • הנדל"ן • הנפט והגז • ותשתיות (כוח ושירותים) • בחירתו של נשיא ארה"ב (אובמה) מגבירה האפשרות לרגולאציה ממשלתית מחמירה ומוחשית יותר. Financial Compliance ירוק קיצוני" Operations Strategic

 22. מתחרים לא מסורתיים • מתחרים חדשים מתעוררים מתוך שווקים סמוכים וגיאוגרפיה רחוקה. • חברות נפט לאומיות מתחרות עתה עם החברות העיקריות בתחום הנפט והגז • חברות בנקאות, ביטוח וניהול נכסים מתחרות עתה על כיסם של אותם הלקוחות. • כך גם חברות אינטרנט, טלקומוניקציה ומדיה. • כמו גם חברות בשווקים מתעוררים שהנן תחרותיות יותר במגזר הרכב. Financial Compliance מתחרים לא מסורתיים Operations Strategic

 23. קיצוץ עלויות • בעוד הכלכלה העולמית מאיטה, אילוצי העלויות הנן עתה קריטיות להישרדות במגזרים כגון: • רכב • מדיה • מוצרי צריכה • התופעה משפיעה הן על הספקים והן על הלקוחות. Financial Compliance קיצוץ עלויות Operations Strategic

 24. ניהול הכישרונות • מה שהיה בעבר ה"מלחמה על כישרונות" הנה עתה מורכבת יותר: • משיכת הכישרונות עדיין חשובה • אך כך גם שימור כישרונות מפתח בעת תקופות שפל (בעיקר בענף הבנקאות) • מתגברהויכוח סביב מבנה הפיצוי (שכר) אשר אינו מתואם לניהול הסיכונים או להחזרים בטווח הארוך. Financial Compliance ניהול הכישרונות Operations Strategic

 25. ביצוע בריתות ועסקאות • מצב ותנאי האשראי המתהדקים הביאו להפחתת הקצב של המיזוגים והרכישות. • בריתות ושותפויות נשארות מרכיב מכריע באסטרטגיה העסקית של חברות מובילות במגזרים כגון: • טלקומוניקציה • מדעי החיים • תשתיות (שירותים וכוח) • מדיה • המשבר הפיננסי הוביל ל"מיזוגי הצלה" דרמטיים ופתאומיים Financial Compliance בריתות ועסקאות Operations Strategic

 26. חולשת המודל העסקי • במגזרים כגון- ניהול נכסים, מדעי החיים, מדיה וטלקומוניקציה, שינויים טכנולוגיים ושינוי השוק, עשויים לגרום למודל עסקי מבוסס וותיק להיות לא רלוונטי. • נותן ייתרון לחברות בעלות מודלים עסקיים גמישים ורחבים • מצב שכזה כופה על חברות מובילות בתעשייה להמציא את האסטרטגיות והמבנה שלהן מחדש. Financial Compliance חולשת המודל העסקי (חדש) Operations Strategic

 27. סיכוני מוניטין • לא רק המוניטין של חברות בודדות אלא המוניטין של תעשיות שלמות הנו תחת איום מתגבר. • דאגות סביבתיות ואקלימיות מאיימות על מגזרי הנפט והגז ומגזר התשתיות (כוח ושירות). • משבר האשראי מחליש את אמון הציבור ביחס לחברות הבנקאות וניהול הנכסים. Financial Compliance Operations סיכוני מוניטין Strategic

 28. חומר עזר לפרטים נוספים – גיל בֶּר gil.ber@il.ey.com 0544-736428

 29. הטמעת ניהול סיכונים..... השלבים העיקרים גישה פרקטית להטמעת תהליכים לניהול סיכונים – התחל בהערכת הסיכונים שהארגון חשוף ובחן האם מסגרת ניהול הסיכונים הקיימת נותנת מענה רצוי. נסה לנצל את המבנה הקיים ולהתמקד בנושאים ששיפור בהם ייתן מקסימום ערך מוסף הערכת סיכונים זהה, מפה והערך את הסיכונים 1 • שיפור ניהול הסיכונים בארגון • שיפור ניהול הסיכונים בארגון באמצעות: • שילוב של ניהול הסיכונים בתהליכים העסקיים ובמבנה הקיים • גיבוש תהליכי תיאום בין הגורמים השונים • פיתוח פעולות לשיפור חשיפות ומאידך הפחתת הבקרה במקומות לא רגישים 3 הערכת מצב קיים זהה, מפה והערך את: הגורמים המעורבים בניהול הסיכונים הגדרות הארגון לסיכון הגדרת תיאבון הארגון לסיכון 2

 30. שתי גישות מרכזיות לזיהוי והערכת סיכונים: גישת "Bottom Up " • הסיכונים מטופלים באמצעות ניתוח מעמיק של תהליכי העבודה בארגון וזיהוי סיכונים ספציפיים ברמת התהליך • העבודה תתבצע מתוך התהליכים למעלה אל הנהלת הארגון • מתאימה לניהול סיכונים פרטני של יחידה ארגונית/חברת בת ספציפית שזוהתה כמוקד סיכון ודורשת תשומת לב מיוחדת • מיושמת בפרק זמן ארוך • דורשת היקף משאבים גדול (ביחס ל- TDA) • מעורבות של גורמים בתהליכים גישת "Top-Down " • ממוקדת לזיהוי ודירוג של הסיכונים הקריטים לארגון • גישה מדורגת – זיהוי של איזורי סיכון – גיבוש תוכנית פעולה לטיפול • מאפשר לראות את היער מכלל העצים • מיפוי ההתהליכים והבקרות ברמת על • מתאימה ליצירתם של מערכים כוללים לניהול סיכונים רוחבי בארגונים גדולים ומבוזרים • מאפשרת קבלת תוצר תוך זמן קצר • דורשת היקף משאבים מצומצם (ביחס ל- BUA) • מצריכה מעורבות ברמת מנהלים

 31. Top Down – שלב אחר שלב בניית תוכנית טיפול הערכת הבקרות/פעילות ההנהלה הערכה ודירוג הסיכונים זיהוי עולם הסיכונים של הארגון זיהוי הבקרות והפעולות שמפעילה ההנהלה לצמצום החשיפה הערכה ודירוג הסיכונים לימוד פעילות הארגון • זיהוי פערים/סיווג הסיכונים ל- • דורשים שיפור • מטופלים ברמה הרצויה • דורשים פיקוח • ניתן לצמצם את ההשקעה בהם תיקוף הדירוג זיהוי יעדי ומטרות הארגון בניית –1 Heat Map הערכה ודירוג הבקרות/פעולות הנהלה הגדרת מדדים לדירוג סיכון ניתוח הבקרות ביחס לסיכונים הגדרת מדדים לדירוג הבקרות/פעולת הנהלה בניית – Heat Map 2 גיבוש תוכנית טיפול קישור בין יעדי הארגון, הסיכונים והתהליכים TTR + זיהוי אזורי הסיכון של הארגון

 32. Financial Compliance Operations Strategic

 33. גישתנו לגיבוש רשימת עשרת הסיכונים המהותיים ביותר לעסקיים הגלובליים לשנת 2009 • תהליך יצירת רשימת עשרת הסיכונים המהותיים ביותר לעסקיים הגלובליים לשנת 2009, בוצע באופן הבא: • בוצע תהליך איחוד הסיכונים המהותיים מכלל הסקטורים העסקיים לידי רשימה אחודה אחת המכילה את "עשרת הסיכונים המהותיים ביותר לעסקיים הגלובליים לשנת 2009". • תהליך האיחוד בוצע כך שהסיכונים שנמצאו כבעלי ההשפעה הרבה ביותר ביחס לכלל המגזרים העסקיים גם יחד, זוהו והוגדרו כרלוונטיים לכלל הסביבה העסקית הגלובלית. התרשים הבא ממחיש את תהליך האיחוד שבוצע:

 34. גישתנו לגיבוש רשימת עשרת הסיכונים המהותיים ביותר לעסקיים הגלובליים לשנת 2009 • קישור סיכוני המפתח ליעדים העסקיים של החברה: • בסביבה העסקית הנוכחית, והמשאבים הנדירים, ישנה חשיבות מכרעת להקצאת משאבים יעילה בכדי ליצור ולהגן על הערך לבעלי המניות. • מודל מסגרת הערך (value framework) של E&Y מציע מבנה רב מימדי לקשור בין סיכוני המפתח ליעדים העסקיים ומנועי הערך (value drivers) לצורך הנעת תהליך הקצאת משאבים שכזה. • מסגרת זו נועדה לתמוך בשיטה ניהולית מובנית להתמקדות בסיכוני המפתח ולשיפור הביצועים ביחס ליעדים העסקיים. • במהלך התהליך של זיהו סיכוני המפתח, ביקשנו מהאנליסטים והמומחים השונים לבצע קישור בין היעדים העסקיים של החברה לבין סיכוני המפתח תוך שימוש במודל זה. התרשים הבא ממחיש התהליך: