Download
skutki oddzia ywa results of interactions n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skutki oddziaływań ( results of interactions ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skutki oddziaływań ( results of interactions )

Skutki oddziaływań ( results of interactions )

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Skutki oddziaływań ( results of interactions )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skutki oddziaływań(results of interactions) Odkształcenia i zmiany prędkości (change of shape and acceleration) Zmiany prędkości =skutki dynamiczne

 2. Permanent change of shape… Odkształcenia niesprężyste (trwałe)…

 3. Elastic deformation … lub sprężyste

 4. Rozpędzanie „ciała” wymaga siły…

 5. … i hamowanie także…

 6. WHY? bo ciała zachowują się bezwładnie!!! inertia=reluctance to changes

 7. A co jest miarą bezwładności? Miarą bezwładności jest to czy ciało rozpędza się (bądź hamuje) łatwiej czy trudniej Cechę ciała za to odpowiedzialną nazywamy masą!!!

 8. Masa bardzo ważne pojęcie w fizyce!!!

 9. Jak określic ile masy ma ciało??? Odp.: przez obserwację skutków dynamicznych tej samej siły działającej na ciało badane i ciało przyjęte jako wzorzec masy (czyli kilogram!)

 10. Armata do pomiaru masy Attention: ładowanie armaty… Wzorzec masy Ciało badane Np.: jeśli wyleci z dwa razy mniejszą predkościa niż wzorzec to ma dwa razy większą masę. SIMPLE!!!

 11. Internationalprototype(wzorzec)of the kilogram Since the 1st General Conference of Weights and Measures in 1889, the unit of mass has been defined as follows: The kilogram is the unit of mass; it is equal to the mass of the international prototype of the kilogram.The international prototype of the kilogram is a cylinder 39 mm in height and 39 mm in diameter. It consists of an alloy of 90% platinum and 10% iridium (Pt-Ir) and has a density of approximately 21500 kg/m3. It is maintained at the International Bureau of Weights and Measures (BIPM) in Sèvres near Paris.

 12. American standard mass - SLUG 1. infml (bullet) kulka f 2. US infml (token) żeton m 3. (of alcohol) łyk m 4. ślimak m nagi to slug it out vinfml załatwić porachunki to slug sb one infml przywalić or przyładować komuś infml

 13. National prototypes of the kilogram No. 52 Federal Republic of Germany No. 62 - Italy

 14. Jednostka siły (newton) i pomiar siły

 15. Rozpędzanie masy 1kg zaczepionej na sprężynie(po super gładkim, poziomym stole) Bardzo uproszczony przepis na wyskalowanie najprostszego siłomierza: Ciągniemy coraz mocniej i zaznaczamy długośc sprężyny gdy 1 kg ma przyspieszenie 1m/s2, potem 2m/s2, 3m/s2 itd.. Po eksperymencie w zaznaczonych miejscach piszemy 1 newton, 2 newtony, 3 newtony itd..

 16. Jedennewton (1N) to siła, która masie 1kg nadaje przyspieszenie 1metra/sek2(siła, która w każdej sekundzie zmienia prędkośc masy 1kg o 1m/s)

 17. Pomiar siły przyciągania grawitacyjnego Jeśli wyskalowany siłomierz ustawic nieruchomo, w pionie, to pokaże siłę z jaką Ziemia przyciąga klocek! Dla klocka 1kg będzie to 9,81 N; dla 2kg – 2x9,81 N; dla 3kg – 3x9,81 N itd. Gdyby w tych miejscach zaznaczyc zamiast newtonów 1kg, 2kg, 3kg itd. to siłomierz pokazywałby masę klocka. Dlaczego taki pomiar masy dawałby na Księżycu wartości 6 razy mniejsze niż na Ziemi choc z pomiarem siły (np, przy rozpędzaniu klocka w poziomie) nie byłoby żadnych problemów???

 18. Waga szalkowa porównuje masy poprzez porównywanie ciężarów

 19. Waga szalkowa na nieznanej planecie może tylko zmierzyc masę!!!

 20. Czasem wystarczy jedna szalka!