1 / 68

REDOX-POTEN CIÁL M ÉRÉSEN ALAPULÓ GYORS MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZER

REDOX-POTEN CIÁL M ÉRÉSEN ALAPULÓ GYORS MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZER. Reichart Olivér Szakmár Katalin. Mikrobiológiai minőség-ellenőrzés problémái 1. Klasszikus (tenyésztéses) módszerek Hosszú inkubációs idő (1-4 nap ) A módszerek alkalmazhatósága, megbíz-hatósága és költsége tartományfüggő

mliss
Télécharger la présentation

REDOX-POTEN CIÁL M ÉRÉSEN ALAPULÓ GYORS MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. REDOX-POTENCIÁL MÉRÉSEN ALAPULÓ GYORS MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZER Reichart Olivér Szakmár Katalin

 2. Mikrobiológiai minőség-ellenőrzés problémái 1. Klasszikus (tenyésztéses) módszerek • Hosszú inkubációs idő (1-4 nap) • A módszerek alkalmazhatósága, megbíz-hatósága és költsége tartományfüggő Nagy koncentrációknál: Hígítás és telepszámlálás a 30-300 cfu/ml tartományban Alacsony koncentrációknál: MPN módszerMembrán szűrés

 3. Mikrobiológiai minőség-ellenőrzés problémái 2. Gyors mérési módszerek 1. (sejtszámlálás alapján) • Direkt számlálás • Számlálókamra • Flow cytometer Csak tiszta folyadékban alkalmazható • Turbiditásmérés Csak tiszta folyadékban alkalmazható

 4. Mikrobiológiai minőség-ellenőrzés problémái 2 Gyors mérési módszerek 2. (Anyagcseretermék detektálása alapján) • ATP mérés Csak 105 sejt felett alkalmazható • Impedancia mérésen alapuló módszerek • Malthus • Rabit • Bactrac

 5. Mikrobiológiai minőség-ellenőrzés problémái 3. Impedimetriás gyors módszerek • Nagy pontosságú termosztát-igény miatt nagyon drága berendezés. • Speciális, kis vezetőképességű szubsztrátot igényel. • Probléma a szelektív szubsztrátokkal. • A mérő cellák geometriája és térfogata adott. • Kis koncentrációknál megbízhatatlan.

 6. Redoxpotenciál mérésen alapuló módszer elvi alapjai Kémiai reakció általános formában: a A + b B c C + d D [C]c [D]d Q = ------------ [A]a [B]b

 7. Szabad energia és elektromos munka DG = DG° + R T ln Q DG = - n FDE. -n FDE = - n FDE° + R T ln Q

 8. Elektromotoros erő R T [C]c [D]d DE = DE° - ------- ln --------- n F [A]a [B]b

 9. Biológiai rendszerekben • Energiaforrás a biológiai oxidáció, ami a környezetben redukciót eredményez. • A környezet redukciójának okai lehetnek: Oxigén elfogyasztása Redukált komponensek feldúsulása • Tipikus oxidációs-redukciós reakciók biológiai rendszerekben: [Oxidant] + [H+] + n e- [Reductant]

 10. Nernst egyenlet: RT [reductant] Eh = E0- ---- ln ------------------- nF [oxidant] [H+] RT [oxidant] [H+] Eh = E0 +----- ln ------------------- nF [reductant] Eh: a normál hidrogén elektródra vonatkoztatott redoxpotenciál (V) E0: A rendszer normál redoxpotenciálja (V) R: Gáz-állandó R = 8.314 J/mol K F: Faraday állandó F = 9.648˙104 C/mol (J/V mol) n: elektronok száma a redox-reakcióban (n=1)

 11. Mikroba-szaporodás redox-görbéje

 12. Különböző baktériumok redox-görbéi

 13. A kezdeti sejtszám hatása a redox-görbére

 14. Detektációs kritériumok Impedimetriás módszerek RABIT: admittancia változás > 5 S/6min BACTRAC: impedancia változás > 5% Redox-potenciál mérés: |E/ t|>1mV/min Detektációs idő (TTD): A detektációs kritérium eléréséhez szükséges idő

 15. A kezdeti sejtszám hatása a detektációs időre

 16. Mérőcella redoxpotenciál méréshez 1.

 17. Mérőcella redox-potenciál méréshez 2.

 18. Indirekt mérőcella

 19. Mérőcella hatása a redox-görbére

 20. Enterococcus faecalis különböző cellákban mérve

 21. 12 csatornás mérő-rendszer • Vízfürdő • Mérőcellák • Adatgyűjtő • Computer • Monitor • Software for Windows

 22. Termékben való közvetlen mérés

 23. Termékben való közvetlen mérés

 24. 16 csatornás mérési elrendezés

 25. 32 csatornás mérési elrendezés

 26. 2 csatornás mérési elrendezés

 27. Mozaik elrendezésű képernyő

 28. Csoportosított gráfok

 29. Mérési eredmények megjelenítése

 30. Mérési eredmények megjelenítése

 31. Mérési módszer validálása

 32. Teszt-mikrobák és táptalajok1.

 33. Teszt-mikrobák és táptalajok2.

 34. A módszer validációs jellemzői 1. • Szelektivitás A szelektív médium által adott. • Linearitás 1-től 107cfu/mérőcella.

 35. Enterococcus szelektív kimutatása azid levesben

 36. Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, E. coli és Enterococcus faecalisCetrimid-levesben

 37. Enterococcus faecalis meghatározás linearitása

 38. Pseudomonas aeruginosameghatározás linearitása

 39. E. coli linearitása lemezöntéssel és membránszűréssel

 40. Impedimetriás és redox-módszer összehasonlítása

 41. A módszer validációs jellemzői 2. • Érzékenység • Kimutatási határ (Detectation limit) 1 cell/test flask. • Meghatározási határ (Quantitation limit) Elméleti meghatározási határ 10 sejt/inoculum (1 log egység), ami megegyezik a kapott kalibrációs görbékkel.

 42. A módszerek érzékenysége

 43. A módszer validációs jellemzői 3. • Tartomány A kalibrációs görbék alpján 1-7 nagyságrend. 10 sejt alatt a Poisson eloszlás okoz problémát, 107sejt felett a TTD túl rövid a tranziens folyamatokhoz képest (hőmérséklet-, redox-egyensúly, lag-periódus). • Ismételhetőség A kalibrációs görbékből számítva: SDlgN = 0.092 SDN = 100.092 = 1.24 = 24%

 44. A módszer validációs jellemzői 4. • Zavartűrés (Robustness) Legfontosabb paraméter a hőmérséklet, amely két módon befolyásolja az eredményeket: • szaporodási sebesség hőmérséklet-függése • redox-potenciál hőmérséklet-függése A mikroba szaporodási optimumán mérve, a szaporodási sebesség ±0.5 °C intervallumon belül nem változik. A hőmérséklet-ingadozás redoxpotenciálra kifejtett hatása kísérleti eredményeink szerint elhanyagolható.

 45. Hőmérséklet hatása a redox-potenciálra

 46. A hőmérséklet hatása a mérési módszerekre • Impedimetriás módszerek: • A mért impedancia erősen hőmérséklet-függő. • A detektációs kritériumok (5µS RABIT-nál, vagy 5% növekedés BACTRAC esetében) már 0.025°C hőmérséklet-változással elérhetőek (RABIT Manual). • Ez az oka a szigorú hőmérséklet-szabályozási követelménynek (T=±0.002°C). • Redox-potenciál mérés: • A mért redox-potenciált döntően csak a mikroba-szaporodás határozza meg. • A hőmérséklet-ingadozás hatása elhanyagolható.

 47. Impedimetriás és redox mérési módszerek hőmérséklet-érzékenysége

 48. A redox-módszer alkalmazása • Víz mikrobiológiai ellenőrzése • Össz-mikrobaszám • Coliform, E. coli • Pseudomonas aeruginosa • Enterococcus faecalis • Nyers tej mikrobiológiai minősítése • Össz-mikrobaszám • Enterobacteriaceae • Hús mikrobiológiai ellenőrzése • Össz-mikrobaszám • Enterobacteriaceae • Felületek mikrobiológiai ellenőrzése • Össz-mikrobaszám • Enterobacteriaceae • Penész- és élesztőgombák számának meghatározása

 49. Víz mikrobiológiai vizsgálatokÖsszcsíra

 50. Víz mikrobiológiai vizsgálatokColiformok

More Related