1 / 15

Trens per un Rodalies o per un Metro?

Trens per un Rodalies o per un Metro? La diferència de gestionar des de la proximitat i pensant en les necessitats i la qualitat del trajecte que realitzaran els passatgers de cada línia concreta. Situació:

mliss
Télécharger la présentation

Trens per un Rodalies o per un Metro?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Trens per un Rodalies o per un Metro? La diferència de gestionar des de la proximitat i pensant en les necessitats i la qualitat del trajecte que realitzaran els passatgers de cada línia concreta.

 2. Situació: Els nous trens Civia que s’estan desplegant per fer el servei de Rodalies a Catalunya tenen menys places per seure la gent que els vells trens que estaven oferint el servei. “Los trenes de la series 462, 463, 464 y 465, conocidos como Civia, constituyen el origen de una nueva plataforma tecnológica de trenes de Cercanías concebida para satisfacer las necesidades de transporte en las grandes áreas metropolitanas” “Los trenes Civia podrán estar constituidos por dos, tres, cuatro o cinco coches, con capacidades que varían desde las 414 plazas (126 sentadas y 288 de pie) hasta las 997 (277 sentadas y 720 de pie).” Font: Fitxa Material Renfe

 3. Per què aquesta situació? Són els mateixos models que RENFE, operadora de Rodalies Catalunya, utilitza per operar Cercanias Madrid. • Problemes: 1. El model de Cercanias de Madrid per les distàncies que ha recorre inferiors actua com un metro amb trajectes de proximitat. 2. El model de Rodalies de Catalunya arriba a ciutats com Maçanet, Manresa, Vic, Ripoll o Puigcerdà amb trajectes de llarg recorreguts alguns dels passatgers fins a passar ciutats mitjanes Terrassa, Mataró no tindran plaça per seure.

 4. Mapa Cercanias de Madrid

 5. Mapa Rodalies Catalunya

 6. Les xifres: Cercanias Madrid: Cercanias Madrid 9 línies 100 estacions i 386 km. Rodalies Catalunya: Rodalies Barcelona 6 línies 106 estacions i 443.8 km.

 7. Temps i trajectes Cercanias Madrid ( Estacions fi de trajecte):Madrid – Colmenar Viejo : 41 minuts / 32 Km ( 39 minuts en cotxe)Madrid – Aranjuez: 38 minuts / 49 Km ( 47 minuts en cotxe)Madrid – Escorial: 1 hora 4 minuts / 47’7 Km ( 52 minuts en cotxe)Madrid – Guadalajara: 53 minuts / 65’3 Km ( 53 minuts en cotxe)Madrid – Cotos: 2 hores 15 minuts / 66 Km ( 1 hora 1 minut en cotxe)Madrid – Humanes: 29 minuts / 32 Km ( 35 minuts en cotxe)Madrid – Alcobendas: 32 minuts / 20 Km ( 24 minuts en cotxe)Madrid – Parla: 25 minuts /23 KM (27 minuts en cotxe)Fonts: Renfe i Google maps

 8. Temps i trajectes Rodalies Catalunya ( Estacions fi de trajecte):Barcelona – S. Vicenç de Calders: 1 hora 15 minuts / 70 Km ( 58 minuts en cotxe)Barcelona – Maçanet: 1 hora 45 minuts / 84 Km ( 58 minuts en cotxe)Barcelona – Manresa: 1 hora 21 minuts / 63 Km ( 50 minuts en cotxe)Barcelona – Vic: 1 hora 32 minuts / 70 Km ( 1 hora 6 minuts en cotxe)Barcelona – Puigcerdà: 2 hores 57 minuts / 173 Km ( 1 hora 59 minuts en cotxe)Fonts: Renfe i Google maps

 9. Conclusió comparativa:1.- Les destinacions finals al servei de Rodalies són més llunyanes ( 63 a 173 km) que en el cas de Cercanias ( entre 20 i 66 Km). 2.- Els temps de trajectes fins a les estacions finals són més llargs al servei de Rodalies (1’15 hores a 3 hores) que al servei de Cercanias ( 25 minuts a 1’04 hores) -excepció de la destinació a Cotos-.3.- El temp de trajecte a Cercanias Madrid és inferior o igual (+10) al del cotxe – excepció línia Cotos-.4.- El temp de trajecte de Rodalies Catalunya és tots els casos superior al del cotxe ( entre 17 minuts i 1 hora).

 10. Trens Rodalies CAT / Característiques capacitat: S-447 ( antics 1992): places seient 234 de 702 per unitat de 3 cotxes Composició:1/2 unitats de 3 cotxes S-450 ( antics 1988): places seient 1008 de 1844 per unitat de 6 cotxes Composició: 4 remolcadors + 1 remolcador amb cabina i 1 locomotora S-451*(antics 1988): places seient 498 de 908 per unitat de 3 cotxes Composició: 1 remolcador + 1 remolcador amb cabina i 1 locomotora Civia S-463(moderns 2004): places seient 169 de 607 per unitat de 3 cotxes Civia S-464 (moderns 2004): places seient 223 de 832 per unitat de 4 cotxes Civia  S-465(moderns 2004): places seient 277 de 997 per unitat de 5 cotxes * Només donen servei a Rodalies Catalunya

 11. Trens que han prestat el servei de Rodalies CAT / percentatge de places amb seient: S-447: 33 % de places amb seient. S-450: 54’6 % de places amb seient. S-451: 54’8 % places amb seient. Civia S-463: 27’8 % places amb seient. Civia S-464: 26’8 % de places amb seient. Civia  S-465: 27’7% de places amb seient.

 12. Conclusió: Si el model Civia S-465 que dóna avui servei a Catalunya disposés d’una distribució interna amb un percentatge de places amb seient igual que els anteriors trens que feien el servei de rodalies ( S-450 o S-451) a Catalunya avui disposarien de 546 places amb seient, 269 places més que en l’actualitat. Amb la distribució interna anterior pràcticament disposaríem del doble de places (un 100 % més) de seient que les actuals.

 13. La solució: La Generalitat, en tant que administració competent, hauria de demanar a Renfe, empresa operadora, que adaptés el seu material mòbil – trens- a les característiques del servei que ofereix a Catalunya. • Marc de la solució Contracte Programa de gestió del servei de Rodalies Catalunya per el 2011 a signar entre el Govern de Catalunya i RENFE – empresa operadora avui del sistema de Rodalies de Catalunya. En aquest contracte programa s’hauria de fixar les característiques dels trens pel que fa a la qualitat i comoditat dels passatgers.

 14. Solució: RENFE, per indicació de la Generalitat, hauria de demanar als constructors dels CIVIA que adaptés la configuració del tren a les necessitats i característiques de rodalies de Catalunya que implica més places sentades amb un percentatge semblant que el que tenia els vells S-450/S-451.

 15. Configuració interior que avui se’ls hi dóna. Configuració interior que se’ls hauria de donar. Civia S-462/3/4/5 (1) S-450 i 451 (1) LA DIFERÈNCIA DE CONFIGURACIÓ DELS TRENS EN IMATGES (1) Fotos estretes de les fitxes de cada model de RENFE operadora

More Related