Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Galasiërs 3 - Die Boodskap PowerPoint Presentation
Download Presentation
Galasiërs 3 - Die Boodskap

Galasiërs 3 - Die Boodskap

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Galasiërs 3 - Die Boodskap

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Galasiërs 3 - Die Boodskap 10 Almal wat probeer om self by God uit te kom deur te doen wat die wet sê, staan onder God se vloek...

 2. Galasiërs 3 - Die Boodskap 10 Almal wat probeer om self by God uit te kom deur te doen wat die wet sê, staan onder God se vloek...

 3. Galasiërs 3 - Die Boodskap 10 Almal wat probeer om self by God uit te kom deur te doen wat die wet sê, staan onder God se vloek...

 4. Galasiërs 3 - Die Boodskap 10 Almal wat probeer om self by God uit te kom deur te doen wat die wet sê, staan onder God se vloek...

 5. Galasiërs 3 - Die Boodskap 10 Almal wat probeer om self by God uit te kom deur te doen wat die wet sê, staan onder God se vloek, want daar staan in die Bybel geskryf: “God vervloek elkeen wat nie tot in die fynste besonderhede alles doen wat in die wet opgeskryf is nie.”

 6. 11 Hierdie uitspraak wys vir ons dat niemand hulle saak met God self kan regmaak deur bloot net te doen wat die wet sê nie.

 7. Die Bybel sê immers: “Elkeen wie se verhouding met God reg is omdat hulle in Hom glo, sal lewe!”

 8. 12 Die wet het niks met geloof te make nie, maar met dit wat ’n mens doen. Dit is presies soos daar in die Bybel staan: “Elkeen wat alles doen wat die wet sê, sal daardeur lewe.”

 9. 12 Die wet het niks met geloof te make nie, maar met dit wat ’n mens doen. Dit is presies soos daar in die Bybel staan: “Elkeen wat alles doen wat die wet sê, sal daardeur lewe.” Gelukkig hoef ons nie meer alles self te probeer doen nie.

 10. 13 Christus het ons daarvan kom vrymaak. Hy het God se vloek wat rus op almal wat nie stiptelik doen wat die wet vra nie, op sy eie skouers geneem. Dit het aan die kruis gebeur. Daar het Christus in ons plek ’n vervloekte geword.

 11. Gelukkig hoef ons nie meer alles self te probeer doen nie. 13 Christus het ons daarvan kom vrymaak.

 12. Gelukkig hoef ons nie meer alles self te probeer doen nie. 13 Christus het ons daarvan kom vrymaak.

 13. “Elkeen wie se verhouding met God reg is omdat hulle in Hom glo, sal lewe!”

 14. “Elkeen wie se verhouding met God reg is omdat hulle in Hom glo, sal lewe!”