Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VYJMENOVANÁ SLOVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VYJMENOVANÁ SLOVA

VYJMENOVANÁ SLOVA

256 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VYJMENOVANÁ SLOVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VYJMENOVANÁ SLOVA

 2. být • bydlit • obyvatel • byt • příbytek • nábytek • dobytek • obyčej • bystrý • bylina • kobyla • býk • Přibyslav

 3. být • bývat • ubývat • zabývat • přibývat • dobývat • dobyvatel • odbývat • odbyt • živobytí • bytost • neodbytný • starobylý • blahobyt • pobyt • pobývat • pozbýt • vybýt • ubýt • úbytek • bývalý • nebývale • ledabyle • všudybyl • by • aby • kdyby

 4. bydlit • bydliště • bydlení • zabydlit se • obydlený • obydlí • bydlo

 5. obyvatel • obývat • obývací • obyvatelný • neobyvatelný • obyvatelstvo

 6. byt • bytná • bytový • bytelný • ubytovna • ubytování • ubytovací • ubytovat se

 7. příbytek • příbytkový • příbytkářský • příbyteček

 8. nábytek • nábytkový • nábytkářský • nábytkářství

 9. dobytek • dobytče • dobytčí • dobytkář • dobytkářský • dobyteček

 10. obyčej • obyčejný • neobyčejný • obyčejně • neobyčejně • obyčejnost

 11. bystrý • bystře • bystřit • bystřina • zbystřit • bystrost • bystrozraký • Bystrouška • Bystřice

 12. bylina • bylinka • bylinkový • bylinářka • bylinářský • býlí • býložravec • černobýl • zlatobýl

 13. kobyla • kobylka • kobylí • kobylinec • Kobylisy • Kobylnice • Kobylí

 14. býk • býček • býčí • býkovec • Býkovice

 15. Přibyslav • přibyslavský • Přibyslavice

 16. VLASTNÍ JMÉNA • Babylon • Bylany • Bystrc • Hlubyně • Hrabyně • Bydžov • Zbyněk • Zbyšek

 17. CIZÍ A JINÁ SLOVA • byznys (obchod) • byrokrat (úředník) • hobby (záliba, koníček) • labyrint (bludiště) • Černobyl(město naUkrajině)

 18. bysta (druh sochy) • babyka (druh javoru)

 19. POZOR NA SLOVA • hbitý (mrštný) • bitva (vojenské střetnutí)

 20. obilí • obinadlo

 21. slabikář • násobilka

 22. sbírka • sbíječka

 23. bič (nástroj k ovládání dobytka) • bílek • bílá (barva)

 24. pobíhat • nabízet

 25. Rozdíly ve významu slov být (existovat, znamenat) X bít (tlouci) bydlo (obydlí, živobytí) X bidlo (tyč)

 26. dobýt (zmocnit se vojensky, X dobít (doplnit, úsilím dosáhnou) utlouci) nabýt (získat, zvětšit objem) X nabít (natlouci, naplnit nábojem)

 27. odbýt (ledabyle provést, odbít (údery oznámit odmítnout) X čas) přibýt (zvětšit počet) X přibít (přitlouci)

 28. zbýt (zůstat) X zbít (ztlouci) býlí (plevel) X bílý (bíle zbarvený)