Download
feng uej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Feng - šuej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Feng - šuej

Feng - šuej

209 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Feng - šuej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Feng - šuej Vietor - voda

 2. Feng – šuej: • starobylé čínske učenie, kt. naznačuje, čo má človek robiť, aby žil v súlade so silami prírody • všetko sa tu točí okolo kozmickej energie (= čchi) • základ: usmerňovanie toku energie tak, aby mal z toho človek najväčší možný úžitok

 3. Využitie feng – šuej: - zariadenie interiérov – byty - kancelárie - obchody - hotely, ubytovne ... - podniky, bary ... - zariadenie exteriérov – záhrady, parky ...

 4. Filozofia feng – šuej vplýva na: • bývanie • prácu • cestovanie • voľný čas • vzťahy • zdravie • ... • ... KAŽDÚ OBLASŤ – JE TO ŽIVOTNÝ ŠTÝL, KT. JE PRISPôSOBENÉ CELKOVÉ MYSLENIE A TEDA I KONANIE

 5. Čínske mince

 6. Lapače snov

 7. Soška – budha úspechu

 8. Špirály

 9. Zvonkohry

 10. Malý ochranný zvonček

 11. Zvon so žabou hojnosti

 12. Symbol dlhovekosti

 13. Mystický uzol

 14. Znak duplovaného šťastia

 15. Čo na to hovorí Biblia? „ Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (2.Mojž. 20, 3) „ Ja som cesta, pravda i život, nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ ( J 14, 6)

 16. O modlárstve: • 5. Mojž. 4, 16 - 18 • 7, 5 • 7, 25 – 26 • 16, 21 – 22 • 27, 15 • 30, 17 – 19 • 3. Mojž. 26, 1 • Žalm 135, 15 – 18 • 115, 4 - 8

 17. Rôzne iné ...

 18. Astrológia: • 5. Mojž. 4, 19 • 17, 2 – 7 • Iz. 47, 13 – 14 Veštenie, vyvolávanie duchov • 3. Mojž. 20, 6 / 19, 26 / 19, 31 • 5. Mojž. 18, 10 - 14