Download
pibussi kevadine ringreis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Õpibussi kevadine ringreis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Õpibussi kevadine ringreis

Õpibussi kevadine ringreis

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Õpibussi kevadine ringreis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Õpibussi kevadine ringreis Leonore RiitsaluÕpibussi projektijuht 2014 märts - mai

 2. 2 kuud, 6 maakondaja 43 peatust

 3. Mis? Miks? Kellele? • ÕpibussPõlvamaal, Saaremaal, Valgamaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Läänemaal • 21 pikematpeatustehkteavitusüritust • Õppimisvõimalustetutvustamine • Kõigiletäiskasvanutele, eritioodatudolidmadalamaharidustasemegainimesed, againfotjaideidjaguskõigile

 4. Õpibusstõijaviiskojutagasikah

 5. Pikemadpeatused Räpina Aianduskool, Tercare Koolituskeskus Põlvas, Aste lasteaed, Kiratsi seltsimaja, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, Kuressaare Päästeteenistus, Sõmera hooldekodu, Orissaare vallavalitsus, Otepää Palveränduri Kogudus, Lüllemäe rahvamaja, Ulvi raamatukogu, Tudulinna raamatukogu, Mäetaguse rahvamaja, Iisaku raamatukogu, Põltsamaa vallavalitsus, Jõgeva Täiskasvanute Keskkool, Kuremaa loss, Siimusti raamatukogu, Palivere noortekeskus, Ridala raamatukogu, Lihula raamatukogu

 6. Õpibussiürituse kava • Inspiratsioonendasjulguseleidmiseksjaõppimaminemiseks– kohalikaastaõppija • Karjäärinõustamine – RajaleidjavõiTöötukassaesindajad • Õppimisvõimalusedpiirkonnas– kutsehariduskeskuse, täiskasvanutegümnaasiumi, ametikooli, teistekoolitusepakkujateja KOV esindajad • Palgatöö pole ainusvõimalus– ettevõtlus-arenduskeskusteesindajad

 7. Infomaterjalidsaikojukaasa

 8. Tagasiside • Kõik oli vägahästi! Selliseidüritused on kasulikud ja vajalikud. Kindlastijätkakesellisteüritustega(Otepää 09.04) • Tänudpriisõidueest! (Põlva 27.03) • Õppidavõiks, kuiolekskindel, et saabkodukohaskõrgepalgalisetöö. (Räpina 25.03) • Eioskavalida, midaõppida, võimalusi on niipalju.(Kiratsi 31.03) • Ah misnüüd mina, ma juba niivana. (Aste 31.03)

 9. Lisaksosalejaile said kasulikkuinfot ka esinejadjakorraldajad • Ühesruumiskooskoolitajad, karjäärinõustad, Töötukassa, Arenduskeskuse, KOV jtesindajad • FotograafiakursusKuremaal • Kohtusidpiirkonnainimesed • SilditegijajajuuksurPaliveres • PuutööspetsialistjakutsehariduskeskusIisakul • Julgusettevõtlusegaalustamiseks • MTÜ Rahatarkus

 10. Suuraitäh maakondlikeleTÕN koordinaatoritele, valla- jamaavalitsuse, kutsehariduskeskuste, täiskasvanutegümnaasiumite, raamatukogude, seltsimajade,TöötukassajaEttevõtlus-Arenduskeskusteesindajateleaktiivsekaasalöömise, ettekannetejakorraldamiseeest!

 11. AitähSulle SirjePlaks, KristelKlammerjaKalevKukkAnder Sile, AnnekiTeelahk, AnneliVaarpu, AnnikaTagaküla, CynnePõldäär, Diana Ots, EgonErkmann, HeliSmigelskene, Helle Jammer, HelleKajaste, Hilja Tamm, IlmeÕunapuu, IngritKera, KalleKahju, KatriinPikhof, Krista Pedak, Kristi Moorits, Kristine Eerik, LiinaVõsaste, Ly Kallas, MaireMerioja, Mare Taar, MarikaPrave, MerikeJuhanson, MerikeTõldsepp, PilleTutt, ReetKikkas, Silja Peters, TiinaKalvik, TiinaOjamäe, TiinaSuban, TiinaTuur, TiiuMägi, VarjeOjala-Toos, VarjePaaliste, VilviMaistejapaljupaljuteisitublisidEestiinimesi!